Yamantürk Vakfı Üniversite Öğrencilerine Karşılıksız Burs

Burs, YAMANTÜRK VAKFI tarafından, sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde öğrenimlerini sürdürmek için ailesinin desteği yetersiz olan öğrencilere karşılıksız olarak verilmektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI
• Üniversitelerin son iki sınıfında okuyor olmak ( 3 veya 4 sınıf talebesi olması ),
• Başarılı bir öğrenim süreci içinde olması ve not ortalamasının 4 üstünden en az 2,75
olması,
• Adli sicil kaydının ve disiplin cezasının bulunmaması,
• Ekonomik desteğe gereksinimi olması,
• Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
• Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak,
• Tam zamanlı öğrenci olması,
• YAMANTÜRK VAKFI karşılıksız burs yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları
sağlamaktır.

KARŞILIKSIZ BURS YÖNERGESİ

Madde 1: AMAÇ
Bu yönerge, YAMANTÜRK VAKFI tarafından, Vakfın sosyal sorumluluk anlayışı
çerçevesinde, Yüksek Öğrenim Kurum’larında okuyan, öğrenimlerini sürdürmek için
ailesinin desteği yetersiz olan öğrencilere, öğrenimlerini başarı ile tamamlamalarına destek
olmak amacıyla verilecek karşılıksız burslarla ilgili kapsam, koşul ve uygulama esaslarını
düzenlemektedir.

Madde 2: BURS’UN KAPSAMI
YAMANTÜRK VAKFI Bursu’ndan; Yüksek Öğrenim Kurumlarında öğrenim gören
tercihen Tıp, Eczacılık, Mühendislik, Teknik, Ekonomi, İşletme, Hukuk ve Siyasal Bilimler
branşlarının son iki sınıfında okuyan öğrenciler yararlanabilir.
Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri’ne burs verilip verilmeyeceği Mütevelli Heyetinin
onayına bağlıdır.

Madde 3 : BURS’A ADAY OLMA KOŞULLARI
Şehit veya Gazi çocukları ile ekonomik desteğe gereksinimi olan kız çocukları öncelikli
olmak üzere;
YAMANTÜRK VAKFI burslarına aday olabilmek için öğrencinin;
• Güriş Grup Şirketlerine ait işyerlerinin bulunduğu illerde (Ankara, İstanbul,
Aydın/Germencik- İncirliova, Afyon/Dinar-Sandıklı Antakya/İskenderun-BelenŞenköy,
Mersin/Mut, Artvin/Borçka ve Yusufeli, Edirne/Uzunköprü,
Tekirdağ/Hayrabolu, Kırklareli/Üsküp, Osmaniye/Kadirli, Kırıkkale/Kalecik,
Muğla/Menteşe, Giresun/Espiye, Sivas/Şarkışla ve Çanakkale/Ayvacık) ikamet
etmesi,
• Bir başka kuruluştan burs almıyor olması,
• Ekonomik desteğe gereksinimi olması,
• 3. veya 4. sınıf talebesi olması,
• Başarılı bir öğrenim süreci içinde olması ve not ortalamasının 4 üstünden en az
2,75 olması,
• Tam zamanlı öğrenci olması,
• Adli sicil kaydının ve disiplin cezasının bulunmaması,
gerekmektedir.
Bu kriterlere uymayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Madde 4: BURS’LARA BAŞVURU DÖNEMİ
Burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler, her yılın 15 Temmuz – 15 Ağustos
tarihleri arasında

Madde 5: SEÇİM
İşbu Yönerge ekindeki Burs Başvuru Formları, YAMANTÜRK VAKFI’nca Başvuru
Değerlendirme Anahtarı’na göre değerlendirilir. Öğrenciler aldıkları puana göre, en yüksek
puandan başlayarak sıraya konur, bu sıraya göre tespit edilen asil ve yedek adaylar onay
için Mütevelli Heyetine sunulur. (Mütevelli Heyetince burs alması uygun görülen
öğrencilerle temasa geçilerek işlemler başlatılır.)

Madde 6 : ÖDENECEK BURS MİKTARI
Burs’tan yararlanan öğrencilere o öğrenim yılında her ay ne miktarda karşılıksız burs
verileceği, Mütevelli Heyeti’nce kararlaştırılır.
Bursiyer sayısı ve her bir öğrenci için verilecek burs miktarı her yıl Yamantürk Vakfı
Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve açıklanır. Yamantürk Vakfı Mütevelli Heyeti
bursiyer sayısında ve burs miktarında değişikliğe gidebilir.

Madde 7 : BURS ÖDEME VE İZLEME
7.1 Karşılıksız Burs, her yıl Ekim ayı dahil olmak üzere başlar, Öğrenci bir üst sınıfa
geçmişse ve koşullarının uygunluğu devam ediyorsa bursu devam eder.
Öğrenci kayıtlarının yapıldığı Ekim ve Şubat aylarında öğrencinin bursu iki aylık olarak
ödenir. Buna mukabil öğrenci öğrenim göremediği için Temmuz ve Ağustos aylarında
ödeme yapılamaz.
Burs tutarı her ay, öğrencinin bankadaki hesabına ödenir.
Öğrencinin, bursu aldığı öğrenim yılı sonunda tüm derslerinden başarılı olduğunu Belge ile
kanıtlaması gerekir. Aksi halde bursu kesilir.
7.2 Disiplin cezası alan öğrencilerin bursu, yılsonu beklenmeden kesilir.
7.3 Öğrencinin müracaat formunda vermiş olduğu bilgilerin yanlış olduğu tespit edildiği
takdirde bursu derhal kesilir ve önceden aldığı burs tutarının tahsili yoluna gidilir.
7.4 Mezun olan öğrencilerin bursları kesilir.

Madde 8 : İSTENEN BELGELER
Karşılıksız burstan yararlanacak öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenir.
– Burstan yararlanmak istediğine dair “Burs Başvuru Formu”
– Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
– Okuduğu Yüksek Öğrenim Kurumu’ndan aldığı “Öğrenci Durum Belgesi”
– Okuldan aldığı, disiplin suçu işleyip işlemediğine dair belge,
– Adli Sicil Belgesi Kaydı Yoktur Belgesi,
– Banka ve hesap cüzdanı fotokopisi,
– YAMANTÜRK VAKFI Burs kurallarına uyacağına dair taahhütname,
– Gelir Beyanı Belgesi

Madde 9 : YÜRÜRLÜK
Bu yönerge, YAMANTÜRK Vakfı’nın kuruluş tarihi 14.07.2017’den itibaren yürürlüğe
girmiştir.
Burs Yönergesi herhangi bir taahhüt içermez ve Mütevelli Heyetince istenildiği zaman
değiştirilebilir.

BURS BAŞVURU FORMU : http://www.yamanturkvakfi.org.tr/Genel/BursBasvuruFormu.aspx

YAMANTÜRK VAKFI
ANKARA CADDESİ NO: 222
KARAOĞLAN MAHALLESİ
GÖLBAŞI 06830 ANKARA TÜRKİYE
Tel: + 90 (312) 484 0570
Faks:+ 90 (312) 481 2677
info@yamanturkvakfi.org.tr