YALOVA ÜNİVERSİTESİ LOGO TASARIMI YARIŞMASI

YALOVA ÜNİVERSİTESİ LOGOSUNU YENİLİYOR
YALOVA ÜNİVERSİTESİ LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESİ
1) Yarışmanın Adı: Yalova Üniversitesi ödüllü logo tasarım yarışması,
2) Yarışmanın Konusu: Yalova Üniversitesinin kurumsal kimliğinin ayırt edilmesinde kullanılmak üzere, Yalova Üniversitesini en iyi şekilde temsil edecek, kurum kimliği logosunun özgün tasarım yarışması,

3) Yarışmanın Amacı: Yalova Üniversitesinin kurumsal yapısında kullanılacak logonun, Üniversitenin misyon ve vizyonunu yansıtacak, akılda kalıcı, işlevsel ve kolay kullanıma imkan sağlayacak bir şekilde tasarlanıp, oluşturulması ve bu logonun Yalova ilinin kimliğini de ön plana çıkartacak şekilde tasarlanması amaçlanmaktadır.

Misyonumuz

Evrensel değerler ışığında; sorgulayıcı, katılımcı, araştırmacı, çözümleyici, yapıcı ve yenilikçi düşünce anlayışına sahip bireyler yetiştirerek bilgi ve teknoloji üreten bir üniversite olmaktır.

Vizyonumuz

Yenilikçi, dinamik ve katılımcı yapısıyla, eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme yapan; yerelde etkin; küresel başarıya sahip, teknoloji odaklı bir dünya üniversitesi olarak ilerlemektir.

4) Katılım İçin Gerekli Genel Koşullar
1. Katılım ücretsizdir. Yarışma, seçici kurul üyeleri ve birinci derecedeki yakınları dışında amatör-profesyonel tüm sanatçılara (Seçici kurul üyeleri ve birinci derecedeki yakınları dışındaki tüm öğrencilerimiz ve personelimiz de yarışmaya katılabilir.) açıktır.
2. Her katılımcı en fazla üç adet eserle yarışmaya katılabilir.
3. Yarışmaya katılacak olan tasarımların; özgün olup başka bir yerde yayımlanmamış olmaları, diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmamaları gerekmektedir. Teslim edilen çalışmalar, Türk Patent Enstitüsü’nce daha Önce korunmaya alınmamış ve tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır.
4. Seçici Kurul tarafından, kopya olduğu anlaşılan tasarımlar yarışma dışı kalacak, ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü iade edecektir.

5. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan Yalova Üniversitesi ya da seçici kurul üyeleri sorumlu tutulamazlar.
6. Yarışmacılar, Yalova Üniversitesi’nin ve seçici kurulunun kararlarına saygı göstereceklerini yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş olurlar.
5) Katılım İçin Tasarım Koşulları
1. Tüm çalışmalar “Yalova Üniversitesi” ibaresini açık ve net bir şekilde içermelidir.
2. Seçilecek tasarımın; Yalova Üniversitesi’ni temsil edecek her türlü basılı materyal ve sayısal ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks kağıdı, branda, pankart, afiş, web sitesi vb. ortam ve faaliyetlerde kullanılacaktır. Logo tasarımı, renkli ve siyah-beyaz kullanıma uygun olarak, büyütülüp küçültüldüğünde etkisini kaybetmeyeceği, çok küçük ölçülerde ayrıntıların kaybolmayacağı, çok büyük ölçülerde dağınık görünmeyeceği bir biçimde ve her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilir şekilde hazırlanması istenmektedir. Çalışmalarda renk ve form yönünden herhangi bir sınırlama yoktur.
3. Yalova Üniversitesi, seçilen eser üzerinde değişiklik isteme hakkına sahiptir. Kullanılacak eserin sahibinden, Seçici Kurulun ve/veya Yalova Üniversitesi’nin görüşü doğrultusunda, teknik sorunların çözümüne yönelik değişiklikler yapması istenebilir. Bunun için, ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.
4. Yarışmada seçilen tasarımların tüm hakları Yalova Üniversitesi’ne devredilmiş sayılacaktır. Tasarım sahibi, kullanılacak olan logoda hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz.
5. Ödül kazanan tasarımı Yalova Üniversitesi her türlü kullanma ve değiştirme hakkına sahiptir.
6. Seçilmeyen tasarımlar, sonuçların ilan edilmesinin ardından; en az 15 gün, en fazla 30 gün içerisinde teslim edilen adresten alınabilir. Belirlenen sürelerde geri alınmayan eserler Yalova Üniversitesi’nin sorumluluğunda değildir.

6) Katılım İçin Teknik Koşullar

1. Tasarım rumuzu en az 4 harf ve 3 adet rakamın birleşiminden oluşmalıdır. (Örnek: ABCD123)
2. Eserler, A4 çıkış üzerinde, standart logo sunumu şeklinde (üst ortada büyük, alt bölümde küçük uygulamaları – renkli ve siyah/beyaz yan yana) hazırlanacaktır. Örnek Logo Sunum Şablonu ekte sunulmuştur. 200 gr A4 kağıtlar paspartu yapılmamalı, kartona yapıştırılmamalıdır. Çalışmalar şeffaf dosya içerisine konulduktan sonra kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.
3. Tasarımlar, Grafik tasarım programları (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Free Hand, Corel Draw vb.) ile hazırlanmış olmalı ve belge olarak her bir çalışmanın JPEG versiyonu CD ortamında teslim edilmelidir. Tasarımlar 300 dpi çözünürlükte ve renk modu CMYK olmalıdır.
4. Tasarımcı, eserde kullandığı unsurların anlamını yarım sayfayı (A4) geçmeyecek şekilde yazıyla
açıklayacak ve CD ile sunacaktır.
5. Fotoğraf içeren tasarımlar ve elle yapılan çizimler yarışmaya kabul edilmeyecektedir.
6.Yalova Üniversitesi, teknik koşullar nedeniyle gerekli gördüğü halde proje üzerinde değişiklik
yapılmasını talep edebilir.

7) Gönderim İçin Postalama Koşulları
1. Katılımcılar, her bir tasarım için 3 adet belge zarfı kullanacaklardır.
2. Söz konusu belge zarfları; içerisinde eksiksiz doldurulmuş başvuru formunun yer aldığı kapalı Kimlik Belgesi Zarfı ile birlikte, eserin yer aldığı kapalı Evrak Belgesi Zarfı ve CD Zarfı’dır.
3. Her zarfın üzerinde en az 4 harf ve 3 rakamdan oluşan rumuz yazılacaktır. (Örnek:ABCD123)
4. Katılımcının rumuzu, eserlerin arkasında ve CD üzerinde yer alacaktır.

5. Zarfların üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir isim, ayırıcı işaret ve yazı bulunmayacaktır. Bu şekilde bir işlemin tespiti halinde eser yarışma dışı bırakılacaktır.
6. Postalama işleminde, posta şirketi tarafından zarfın üzerine göndericinin açık bilgilerinin yazılması zorunlu tutuluyorsa, bir dördüncü zarf daha kullanılabilir (Kargo zarfı gibi).
7. Birden fazla eserle katılan tasarımcılar, her eser için ayrı evrak zarfı ve ayrı rumuz kullanmalıdır; 3 ayrı evrak zarfı, tek bir postalama zarfı içinde gönderilebilir.
8) Kullanım Koşulları ve Hakları
1. Katılımcı, dereceye giren ve/veya Yalova Üniversitesi tarafından kullanılması kararlaştırılan eserinin, Yalova Üniversitesi’ne süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili tüm haklar için Yalova Üniversitesi’ne tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.
2. Ödül kazanan eserler; Yalova Üniversitesi’ni temsil edecek her türlü basılı materyal ve sayısal ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, branda, pankart, matbu evraklar vb. ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı, ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.
3. Katılım formunu imzalayan yarışmacılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma şartlarını, Yalova Üniversitesi ve Seçici Kurulunun kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

9) Ödül
1. Ödüller, hak sahiplerine Yalova Üniversitesi’nin belirleyeceği bir tarihte düzenlenecek ödül töreni ile takdim edilecektir.
2. Yarışma ödülleri aşağıdaki gibidir;
Birincilik Ödülü : 5000 TL
İkincilik Ödülü : 2000 TL
Üçüncülük Ödülü : 1000 TL

10) Değerlendirme ve Seçici Kurul

Değerlendirme iki aşamadan oluşmaktadır;

İlk aşamada tasarımlar Seçici Kurul tarafından ön eleme sonucuna göre belirlenecek, geriye kalan on adet tasarım yeniden değerlendirilecektir. Seçici Kurul; dereceye girmeye hak kazanan ilk on logoyu; Üniversitemizi en iyi ifade eden, Özgünlük, farklılık, yarışma amaçlarına uygunluk gibi kriterler dikkate alarak belirleyecektir.

Seçici Kurul aşağıda yer alan isimlerden oluşturulmuştur. Yalova Üniversitesi, değerlendirme toplantısına katılamayan seçici kurul üyesi yerine bir başka üye belirleme ve sonucu açıklayacağı günü değiştirme hakkına sahiptir.

SEÇİCİ KURUL
Prof.Dr. Ali Rıza ABAY Yalova Ünv. Rektör Yardımcısı Seçici Kurul Üyesi
Prof.Dr.İsmet ÇAVUŞOĞLU Yalova Ünv. Seçici Kurul Üyesi
Salih MEMECAN Karikatürist Seçici Kurul Üyesi
Hasan AYCIN Karikatürist-Grafiker Seçici Kurul Üyesi
Osman SINAV Yönetmen Seçici Kurul Üyesi
Metin GÜNAY Yönetmen Seçici Kurul Üyesi
Kadir ÇELİKTÜRK Yalova Ünv.Basın Yayın Halkla İlişkiler Md. Seçici Kurul Üyesi

I) YARIŞMA TAKVİMİ
1. İlk Başvuru Tarihi : 15 Mart 2013
2. Son Başvuru Tarihi : 30 Nisan 2013
3. Sonuçların Açıklanması : 20 Mayıs 2013
Sonuçlar, Yalova Üniversitesi’nin web sitesinde yayımlanacaktır: www.yalova.edu.tr
İLETİŞİM VE YARIŞMA SEKRETERYASI
Zarf/zarflar aşağıdaki adrese gönderilecektir:
Belirlenen tarih ve saatten sonra getirilen/gelen eserler yarışmaya dahil edilmeyecektir.
Adres :
Yalova Üniversitesi Şehit Ömer Faydalı Cad. No: 254 Arboretum içi 77100/YALOVA TÜRKİYE Telefon: 0 226 814 30 00 Fax: 0 226 813 09 42 Web sitesi : www.yalova.edu.tr
E-posta: basinhalklailiskiler@yalova.edu.tr
Sekretarya : Umut Altınsoy