Yakın Doğu Üniversitesi “Kampüste Yaşam” Fotoğraf Yarışması

Fotoğraf Yarışması
Fotoğraf Yarışması

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ “KAMPÜSTE YAŞAM” FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını desteklemek, son eserlerini bir arada sergilemek, sanat
ortamımıza canlılık kazandırmak ve buna bağlı olarak da fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını
sağlamak, gerektiğinde uluslararası platformda ülkemizi temsil edecek nitelikte fotoğraf
sergileri oluşturmak amacıyla, Yakın Doğu Üniversitesi “Kampüste Yaşam”konulu fotoğraf
yarışması düzenlenmiştir.

KATILIM ŞARTLARI:
• Yarışma; seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınlıkları olanlar dışında herkese açıktır.

• Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde İnsan ve Yaşam, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde
Doğal Hayat , Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde Çevre ve Mimari Yapılar, Yakın Doğu
Üniversitesi Kampüsünde Sanat ile ilgili fotoğraflar değerlendirmeye alınacaktır.

• Fotoğraflar, sayısal ortamda gönderilecektir.

• Katılımcılar, daha önce herhangi bir yarışmada ödül veyasergileme almamış, Yakın Doğu
Üniversitesi Kampüsü içerisinde çekilen eserlergönderilebilir.

•Fotoğrafların montajlama yoluyla oluşturulmuş ya da orijinal özelliğini bozacak herhangi bir öğenin eklenmiş veya var olan bir öğenin çıkartılmış olması durumunda ilgili eser
değerlendirmeye tabii tutulmayarak yarışma dışı bırakılacaktır. Yarışmaya gönderilen
fotoğraflarda orijinal özelliği bozmayacak kadrajlamalar, kontrast, ışık ve renk ayarları gibi
işlemler kabul edilecektir.

• Katılımcılar yarışmaya en fazla 5 eser gönderilebilir.

•Katılımcılılar tek veya birden fazla kategoriye fotoğraf gönderebilirler.

•Seçici kurul üyeleri gerekli gördüğü durumlarda yarışmaya gönderilen fotoğrafların orijinal
RAW veya jpeg dosyalarını katılımcılardan talep edebilirler.

FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ:

• Fotoğraflar, fotoğraf ismi-rumuz şeklinde isimlendirilecektir

•Rumuz, 2 (iki) harf 4 (dört) rakamdan oluşacaktır. Örnek(AS5379)

•Gönderilen tüm fotoğraflarda aynı rumuz kullanılacaktır.
Örnek: ders zili-AS5379

• Katılımcı yarışmaya gönderdiği eser/eserlerin kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini
aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Eseri ödül alan veya sergilenmeye değer bulunan
katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile
elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

ESER GÖNDERİMİ
• Eserler, 35×50 cm boyutlarında,300 dpi çözünürlükte ve JPEG formatında kayıtlı olarak
ydu.yarisma@neu.edu.tr adresine we transfer ile en geç 29 Mart 2024 tarihine kadar
gönderilecektir.
• Katılımcılar formları eksiksiz olarak doldurup göndereceklerdir.
• Katılım Formu ve Şartname www.kampusteyasam.neu.edu.tr adresinden indirilebilir.

DEĞERLENDİRME
Seçici Kurul, 2024 yılı Nisan ayı içerisinde toplanarak 3 Başarı Ödülünü ve sergilenmeye değer
eserleri belirleyecektir.
ÖDÜLLER
Yakın Doğu Üniversitesi “Kampüste Yaşam” Fotoğraf Yarışması’nda, Başarı Ödülü’ne değer
görülecek eserler için;
Birinci Başarı Ödülü:
– Mimoza Otel 2 kişi 1 gece konaklama (Nisan ayı içerisinde) ve Başarı Belgesi
İkinci Başarı Ödülü:
– YDÜ Spor Kulesi 2 aylık üyelik ve Başarı Belgesi
Üçüncü Başarı Ödülü:
– YDÜ Hastanesi Standart Panel Check-up ve Başarı Belgesi verilecektir.
Seçici Kurul, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir.

TELİF HAKKI
Yarışmada ödüle değer bulunan eserlerin baskı ve sayısal kopyaları, tüm haklarıyla Kıbrıs
Modern Sanatlar Müzesi Koleksiyonuna ait olacaktır. Yakın Doğu Üniversitesi, sergilenmeye
değer bulunan eserleri afiş, katalog, broşür v.b. her türlü tanıtım ve tasarım ürününde
kullanma hakkına sahip olacaktır. Yarışmaya katılanlar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş
sayılırlar.

SERGİLEME
Yakın Doğu Üniversitesi “Kampüste Yaşam” Fotoğraf Yarışması Sergisi, 2024 yılı Mart ayında
YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda açılacaktır.
KATILAN TÜM SANATÇILARIMIZA BAŞARILAR DİLERİZ.