Yakan Top

Şıralık Vatan İlkokulu 4-B sınıfı öğrencileri ”101” eTwinning projesi kapsamında yakan top oynadılar.
101 projesinin hedefi; Çocuğun sağlıklı büyümesi ve öğrenmeye karşı olumlu tutumlar geliştirmesi için nitelikli bilişsel uyarıcılar, zengin dil etkileşimleri ve olumlu sosyal-duygusal deneyimler sağlamak gerekir.
Proje, 101 farklı etkinlikle psikomotor, sosyal-duygusal, dil, bilişsel ve öz bakım gelişimine katkıda bulunan bir projedir.
Sınıf öğretmeninin rehberliğinde beden eğitimi ve oyun dersinde okul bahçesinde öğrenciler yakan top oynadılar.Etkinlik sırasında güzel vakit geçirdiler.