Yahya Kaptan Koleji 1. Matematik Olimpiyatı

Matematik Yarışmaları
Türkiye'deki Matematik Yarışmaları

Öğrencilerin Matematik bilimlerine duydukları ilgiyi uyandırmak, öğrencileri bir üst öğretim kurumuna hazırlamak, onları toplumda matematik okur – yazar düzeyine ulaştırmak, analiz, sentez ve değerlendirme yapabilen bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlamak.

Türkiye Fen Liseleri Taban Puanları için sayfamızı ziyaret ediniz.

Matematik konuları ile sosyal konular arasında ilişki kurmak, Matematik konularını kişisel düzeyde yararlı hale getirmek, öğrencileri, Matematik konusunda heveslendirerek, meraklarını arttırarak, onların araştırmacı olmalarını sağlamak, çevre ve doğal dengenin varlığını ve önemini kavratmak.

Bilim ve teknoloji okuryazarlığı geliştirmek, Matematik konuları ve teknoloji arasındaki ilişkiyi kavratmak, Ulusal ve Uluslararası Matematik olimpiyatlarına hazırlamak gibi çeşitli amaçlar doğrultusunda İlköğretim 1. kademe öğrencileri arasında Yahya Kaptan Koleji 1. Matematik Olimpiyatını düzenlemek istiyoruz.

OLİMPİYATIN HEDEF KİTLESİ
Kocaeli il genelindeki resmi / özel tüm ilköğretim 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileridir.

MATEMATİK OLİMPİYATI TAKVİMİ
Organizasyon Yeri : YKC 1. Matematik Olimpiyatı tek aşamalı olup yüz yüze olmak üzere 11.05.2024 Cumartesi günü saat 10. 00’da Yahya Kaptan Koleji’ nde düzenlenecektir.
Ücret : Katılımcılardan herhangi bir sebep ile ücret talep edilemez.
Olimpiyat Giderleri: Kurum tarafından karşılanacaktır.

YKC SINAVIN YAPILACAĞI YER
Yahya Kaptan Mah. Kandıra Yolu Cd. No:18/l İzmit Kocaeli
Tel:+90 (262) 311 7277

OLİMPİYATIN SORULARININ KAPSAMI, SORU SAYISI ve SÜRESİ
Sorulacak soruların MEB müfredatına uygun, çalışmaların özgün, bilimsel, Matematik menfaatlerine uygun ve telif hakları problemleri taşımayan türde olması ana amaçtır.
Sorular çoktan seçmeli ve 4 seçenekli olacaktır.
Olimpiyata katılan öğrencilere sınıf seviyelerine uygun 40 adet Matematik sorusu sorulacaktır. Süre 100 dakikadır.

OLİMPİYAT SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Puanlamada yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli
puan hesaplanacaktır.

ÖDÜLLENDİRME YKC 1. MATEMATİK Olimpiyatına katılan öğrenciler arasında;
İlkokul Kademesi
> Olimpiyat Birincisine “Tam altın”,
> Olimpiyat İkincisine “Yarım Altın”,
> Olimpiyat Üçüncüsüne “Çeyrek Altın” ödül verilecektir.

Ayrıca;
> İlk 3’e giren öğrencilerin okullarına plaket
> Ayrıca YKC 1. MATEMATİK OLİMPİYATI ilk 3’e giren öğrencilere plaket
> YKC 1. MATEMATİK Olimpiyatına katılan tüm okullarımıza ve öğrencilerine katılım belgesi düzenlenip, verilecektir.

https://yahyakaptankoleji.com