Yağmur Dergisi 7. Hikâye Yarışması

Yağmur Dergisi Hikaye Yarışması başladı. Bu yıl yedincisi
düzenlenecek yarışmanın son başvuru tarihi 13 Kasım 2015.

Yarışma Şartları
1 – Hikâyeler, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır.
2 – Hikâyeler, 5.000 kelimeyi kesinlikle geçmemelidir.
3 – Adaylar yarışmaya en fazla iki hikâye ile katılabilir. (İki hikâye ile katılanlar, aynı rumuzu kullanmak zorundadır.)
4 – Üstünde sadece rumuzun yazılı olduğu küçük bir zarfın içinde, yarışmacının fotoğrafını, ismini ve iletişim
bilgilerini kapsayan bir öz geçmiş olmalıdır. 18 yaşın altındaki katılımcılar www.yagmurdergisi.com.tr adresinde yer alan
“Veli İzin Belgesi”ni velilerine imzalatarak küçük zarfın içine eklemelidir. Bu zarfla birlikte hikâyenin dijital versiyonunun olduğu
bir CD ve üç ayrı hikâye nüshası büyük bir zarfın içine konulmalıdır.
5 – Eser sahibi, eserin kendisine ait olduğunu kabul ve beyan ederek bu yarışmaya katılmış ve şartlarını kabul etmiş olmakla
birlikte, değerlendirilmek üzere IŞIK YAYINCILIK TİC. A.Ş firmasına göndermiş olduğu eserin 5846 sayılı FSEK’nun 21-25
maddelerinde sayılan mali haklarını; işleme, çoğaltma, yayma, yayın, satış ve dağıtım hakkını, temsil, dijital iletim de dâhil olmak
üzere “İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma Yayın”, umuma iletim ve üçüncü kişilerin seçtikleri yer ve
zamanda ESER’e erişimi sağlamak suretiyle umuma iletim hakkını ve IŞIK YAYINCILIK TİC. A.Ş. tarafından tanıtım amaçlı tüm kullanım
hakkını da kapsar şeklinde umuma iletim haklarını, basit ruhsat biçiminde yurt içinde veya yurt dışında kullanmak üzere yer, sayı ve içerik
itibariyle sınırlama olmaksızın ve süresiz olarak ayrıca bir telif sözleşmesi veya işleme, eser sözleşmesi yapılmasına gerek bulunmadan
IŞIK YAYINCILIK TİC. A.Ş.’ye bedelsiz olarak devretmiştir. Işık Yayıncılık A.Ş. ESER’İN işbu madde kapsamında doğan hak ve yetkilerinin
tamamını ya da bir kısmını dilediği üçüncü kişi ya da kuruluşlara devir edebileceği gibi, alt lisans da verebilir.
6 – 18 yaşın altında yarışmaya katılarak hikâye gönderen adaylar, katılım için www.yagmurdergisi.com.tr adresinde yer alan “Veli İzin Belgesi”ni
imzalatarak kişisel bilgilerinin yer alacağı küçük zarfa yerleştirmelidir. 18 yaş altında olup da yarışmada ödül kazanan adaylardan izin belgesini ibraz
etmeyenler yarışmaya katılmamış sayılacaklardır. Yarışmada dereceye giren adayların izin belgelerini ibraz etmemeleri hâlinde hazırladıkları hikâye
dökümanı IŞIK A.Ş. tarafından hiçbir şekilde kullanılmayacaktır.
7 – Hikâye yarışmasında yer alıp ödül kazanan hikâyeler Yağmur Dergisi’nin ilerleyen sayılarında yayımlanabilir. Yayımlanan hikâyelere ayrıca telif ödenmez.
8 – Gönderilen hikâye ya da ürünler seçilmese de iade edilmez.
9 – Hikâye yarışması neticeleri, 11 Aralık 2015 tarihinden sonra www.yagmurdergisi.com.tr internet adresinde ilan edilecektir

Yağmur Dergisi
Bulgurlu Mah. Bağcılar Cad. No:1 Üsküdar / İstanbul – Tel: 0216 522 11 44