Yabancı Hükümet Bursları 2012-2013

Yabancı Hükümet Bursları

YABANCI HÜKÜMET BURSLARI (2012-2013)

Burs başvurularına ilişkin Genel Şartları lütfen dikkatli okuyunuz   Her ülkenin başvuru koşulları ve mülakat günü teslim edilecek belgeleri için ülke isimlerine tıklayınız.   BURS GENEL ŞARTLARI, BAŞVURU VE SEÇİM ŞEKLİ   I- GENEL ŞARTLAR    

1-Burslar ikili anlaşmalar gereğince yabancı Hükümetler tarafından kendi ülkelerinde kullanılmak üzere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilmekte olan araştırma, lisansüstü, doktora ve dil bursları olup eğitim amaçlıdır.  

 2-Burslar verildikleri eğitim-öğretim dönemine aittir.    

3-Burs şartları her ülkeye göre değişmekle birlikte genel olarak ilgili ülke tarafından adayların eğitim, konaklama, sağlık ve aylık burs ücreti gibi giderlerini kapsar. Diğer her türlü gider (gidiş-dönüş yol masrafı, vize, sigorta v.b.) adaylara aittir. Bakanlığımızca adaylara herhangi bir ödeme yapılmaz.    

4-Genel olarak adaylardan;  •Araştırma ve lisansüstü burslar için en az lisans mezunu olmak,  •Dil bursları için en az fakültelerin 3. sınıfı öğrencisi olmak,  •İlgili ülkenin istediği yabancı dillerden birini en az “iyi” derecede bilmek   şartı aranmaktadır. Ancak, eğitim düzeyi konusunda genel şartlar ile özel şartlar arasında farklılık bulunması halinde, özel şartlar geçerli olacaktır.    

5- Bakanlığımız http://abdigm.meb.gov.tr/www/yabanci-hukumet-burslari/icerik/37 adresinde burs veren ülkeye dair:  •Özel şartlar (Her ülkenin isteğine göre belirlenmektedir.),  •Mülâkat yerinin ayrıntılı adresi (Sınavlar Bakanlığımız tarafından uygun görülen adreste yapılacaktır.)  •Son başvuru tarihi,  •Mülâkat tarihi / tarihleri (Yoğun başvuru olması halinde birkaç gün olabilmektedir.)  •Mülâkat günü teslim edilecek belgeler ilgili ülkenin linki içinde yer almaktadır.    

6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olanlar ‘Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik’te belirtilen şartları (Özellikle en az KPDS’den C seviyesinde dil belgesi) taşımaları halinde burs için başvuruda bulunabileceklerdir. Aksi halde bursları geçersiz sayılacaktır. Bu konudaki sorumluluk sadece adaylara aittir.    

7- Adaylar 2013-2014 öğretim yılı bursları için en fazla iki ülke için başvuruda bulunabileceklerdir. Bir ülkenin sınavını asil olarak kazanan aday, diğer bir ülkenin sınavına müracaat edemeyecektir. Bir ülkenin sınavını yedek olarak kazanan aday, diğer bir ülkenin sınavını asil olarak kazandığı takdirde yedek olarak kazandığı burs hakkı doğrudan iptal edilecektir. Bu kurala uymayan adayların başvuruları dikkate alınmayacak ve geçersiz sayılacaktır.         Daha önce bir ülkenin sınavı kazanan aday ancak 2 yıl sonra başka bir ülkenin sınavına ve farklı bir burs alanında başvuru yapma hakkına sahiptir. Aday daha önce kazanmış olduğu aynı burs türüne ve aynı ülkeye 2 yıl geçse dahi müracaat edemeyecektir.  

8- Kazanan adayların kabulleri ilgili hükümetin nihai kararına bağlıdır. Ülke uygun bulmadığı takdirde mülakatı kazanan adayı veya adayları kabul etmeme hakkına sahiptir.       II-BAŞVURU VE ADAY SEÇİMİ:                1-Son başvuru tarihine kadar adresine kaydını yapan adayların Başvuru Formu” incelenecek ve gerekli şartları taşımayan adayın başvurusu dikkate alınmayacaktır.    

2-Aday, başvurusunu internet yoluyla adresine son başvuru tarihinden önce kaydını bitirip bilgisayar çıktısını, hazırlayacağı diğer belgeler ile birlikte mülâkat tarihinde Bakanlığımıza teslim edecektir.    

3-Bakanlığımıza son başvuru tarihinden önce kaydını yapmayan/yapamayan adaylar mülakata alınmayacaktır.    

4-Kaydını tamamlayan adaylar Bakanlığımızdan başka bir çağrı beklemeden(telefon-e-posta-mülâkat çağrı yazısı), açıklanan mülâkat tarihinde, saat 09.00’da, tamamlamış oldukları belgelerin asılları ve 3’er (üç) adet kopyalarını ( telli dosyalar içerisinde)   düzenleyerek mülâkat yeri olan Milli Eğitim Bakanlığının belirtilen birim ve adresinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Yol ve diğer masraflar adaylara aittir.     5-Mülâkatlar daha önceden belirtilen Bakanlığımızın ilgili birim ve adresinde saat 09.30’da başlayacaktır. Mülâkata alınacak adayların yoklaması sınav yerinde saat 09.00’da yapılacaktır. Bu saatten sonra gelen adaylar kesinlikle mülâkata alınmayacaktır.r.  

6-Mülâkat Türkçe ve ilgili ülkenin istediği yabancı dilde Karma Burs Komisyonunca yapılır. Asıl ve yedek adaylar 50 ve üzeri puan alanlar arasından, başarı sırası ve kontenjana göre belirlenir. Sınav not ortalaması 50 puanın altında olan adaylar ilgili ülkenin burs kontenjanı bulunsa dahi aday gösterilmeyecektir.  

7-Araştırma, lisansüstü ve doktora programına başvuran adayların çalışma programları mülâkat komisyonu tarafından öncelikle “Çalışmanın Yurtdışında Yapılmasının Gerekliliği ve Ülkemize Yararı” açısından değerlendirilecektir. Çalışma programları yetersiz bulunan adaylar başarısız sayılacaktır.    

8-Mülâkat sonuçları mülâkat tarihinden sonra (25) gün içerisinde adresinden T.C. Kimlik No ile yayımlanacaktır. Mülâkat sonucunda aday gösterilmeyenlerin dosyaları adreslerine iade edilmeyecek, istemeleri halinde kendilerine elden verilecektir. Dosyasını en geç bir (1) ay içerisinde almayan adayların dosyalarından Bakanlığımız sorumlu değildir.    

9-Başarılı adayların düzenledikleri dosyalar (3 kopya) ilgili ülke makamlarına iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönderilir. Adayların burstan yararlanabilmesi için ilgili ülke tarafından da kabul edilmesi gerekmektedir. Adayların sadece internetten yaptıkları kayıt formaları Bakanlığımızda kalacaktır.    

10-Nihai kabulleri Bakanlığımıza ulaşan adaylara Bakanlığımızca bildirimde bulunulacaktır. Adayların talep ettiği taktirde bir (1)  defaya mahsus olmak üzere pasaport harç muafiyet ve kamu kuruluşlarında çalışanlar için yurt dışı izin işlemlerinde kullanılmak üzere “İLGİLİ MAKAMA” yazıları düzenlenecektir. Pasaport, vize, ulaşım vb. işlemler ilgililere aittir.    

11- Başarılı olan adayın eğitimini hangi tarihte ve hangi eğitim kurumunda yapacağını ilgili ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliği belirleyecek ve ülkeleri tarafından kabul edilen adayların gidiş işlemleri Büyükelçilikler tarafından gerçekleştirilecektir.    

12-Lisansüstü eğitime ilişkin diploma denklik işlemleri Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından yapılmakta olup yurtdışında eğitim görülecek olan kurumun denkliği konusunda bursu kullanmadan önce YÖK’ten bilgi edinilebilir. Bu konuda sorumluluk adaylara aittir.    

13-Başarılı olan adaylar, askerlik sevk tehir işlemleri için öğrenci olduklarına dair belge ile birlikte yurt dışı temsilciliklerimiz aracılığıyla Bakanlığımız Avrupa Birliği ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü’ne müracaat ederler. Zamanında yapılmayan müracaatlardan ilgili kişi sorumludur.    

14- Mülâkatta başarılı olup aday gösterildikten sonra vazgeçenler durumu Bakanlığımıza dilekçe ile bildirmek zorundadır. Aksi halde iki yıl süreyle burs başvurusunda bulunamazlar. Başarılı adayların kabulleri ilgili ülke tarafından kabul edilmediği takdirde adaylar diğer akademik yıllarda düzenlenen sınavlara başvurabilirler.    

15- Başarılı olsalar dahi, eksik belge ile başvurdukları ve duyurudaki genel ve özel şartlardan birini ve/veya birkaçını taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların mülâkatları geçersiz sayılır.    

16-Başarılı olup yurt dışında eğitimlerini tamamlayan adaylar izlenim ve çalışmalarını raporlandırarak ilgili kurumuna ve Bakanlığımız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne en geç ülkemize döndükten bir (1) ay sonra sunmak zorundadırlar.          
III. BAŞVURUDA İŞLEM BASAMAKLARI:

1.Aşama: Tüm burslar için “Burs Genel Şartları, Başvuru ve Seçim Şekli” aşağıdadır. Durumunuz Genel Şartlara uyuyorsa burs almak istediğiniz ülkenin adına tıklayarak her ülkenin kendi özel şartları, başvuru formları ve diğer belgelerine ulaşınız. Lütfen Genel Şartları çok dikkatli okuyarak bilgi edininiz.  

2.Aşama:  Başvuru yapacağınız ülkenin ekler bölümünde yer alan internet Başvuru Formunu doldurarak vesikalık resimli son başvuru tarihi dolmadan önce adresine kayıt yapmak.  

3.Aşama:  Kayıt Formunu istenen tüm belgelerle birlikte (3’er kopya –telli dosya içerisinde) düzenleyerek mülâkat tarihinde Burslar Gurup Başkanlığı Dış Burslar temsilcisine elden teslim ediniz.

2 YORUMLAR