Yabancı Dil Öğrenimi Karikatür Yarışması

TÜRK AMERİKAN DERNEĞİ (TAD)
KARİKATÜR YARIŞMASI
“YABANCI DİL ÖĞRENİMİ”

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

AMAÇ
65 yıldır kesintisiz olarak eğitim ve kültürel değişim programları düzenleyen Türk Amerikan Derneği
(TAD), Türkiye’nin en eski ve prestijli iki uluslu merkezlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdümektedir.
2016 yılında 65. kuruluş yıldönümünü kutlayan TAD, bu vesile ile uzmanlık alanı olan “Yabancı Dil
Öğrenimi” konulu bir Karikatür Yarışması düzenlemektedir. Bu yarışmanın amacı, Türk karikatür
sanatçılarının yaratıcılığını desteklemek, ülkemizde dil öğreniminde yaşanan aksaklıklar, süreçler ve dil
bilmemenin eksikliğine dikkati çekmek ve bu vesile ile Türkiye’de yabancı dil öğrenimi konusunda
farkındalık yaratmaktır.

KONU
“YABANCI DİL ÖĞRENİMİ”

KATILIM KOŞULLARI

1. Yarışma; Seçici Kurul üyeleri, TAD çalışanları ve birinci derece akrabaları dışında Türkiye Cumhuriyeti
uyruklu tüm sanatçılara açıktır.

2. Her sanatçı yarışmaya, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış en çok üç eseri ile katılabilir.

3. Yarışmaya eser verecek olan sanatçılar, kendi anlatım biçimlerine uygun tekniği (siyah-beyaz veya renkli)
kullanmakta serbesttirler.

4. Yarışmaya verilecek eserler, A3 normunun ölçülerinden (29.7 X 42 cm) fazla olmamalıdır.

5. Yarışmaya orijinal karikatürle katılınır. Eserler, sanatçısı tarafından imzalanmış olarak teslim edilmelidir
(ıslak imzalı).

6. Yarışmaya katılmak isteyenlerin önceden ekteki veya www.taa-ankara.org.tr adresinde yayınlanan katılım
formunu eksiksiz olarak doldurulup taaprograms@taa-ankara.org.tr adresine e-mail atmaları; eserlerini
yollarken ise zarfın sol üstüne sanatçının adı ile birlikte “TAD Karikatür Yarışması 2016” ibaresini
yazarak, katılım formu ve eserle birlikte 30/09/2016 tarihine kadar aşağıda belirtilen toplama merkezine
göndermeleri gerekmektedir.

TOPLAMA MERKEZİ
Türk Amerikan Derneği
Güvenevler Mahallesi, Cinnah Caddesi No: 20
06690 Kavaklıdere / Çankaya – ANKARA

7. Eserin postada zarar görmesinden Dernek sorumlu değildir.

8. Yarışmaya katılıp ödül kazanan veya sergilenmeye değer görülen eserler iade edilmeyecektir.

9. Katılımcının yarışmaya katılacağı karikatür (ler) in üzerinde haiz olduğu ve 5846 sayılı Türk Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu’nun 21.-25. Madde hükümlerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve
işaret, ses ve/veya görüntü naklinde yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarının kullanım haklarına
ilişkin olarak münhasır olmayan basit rusat şeklinde herhangi bir yer, süre ve sayı kısıtlaması olmaksızın ve
3. Kişilere devir hakkını da kapsayacak surette Türk Amerikan Derneği’ne lisans verdiğini, Türk Amerikan
Derneği’nin söz konusu karikatür (leri) sergilemek, arşivinde tutmak, internet ortamında ve sair şekillerde
yayınlamak suretiyle ve bunlarla sınırlı olmaksızın dilediği her şekilde kullanmasına muvafakatinin
olduğunu peşinen beyan ve kabul etmektedir.

10. Ödül alamayan veya sergilenmeyen karikatürler, sahiplerinin 1 ay içerisinde TAD’a yazılı olarak
başvurmaları halinde karşıdan ödemeli olarak iade edilecektir. Eserler TAD’dan bizzat da alınabilir. Bu süre
geçtikten sonra TAD’ın yükümlülüğü sona erer ve eserlere gelebilecek zarardan veya kayıplardan sorumlu
tutulamaz.
11. Dereceye giren veya eseri sergilenmeye değer görülenlerin ödül törenine gelmeleri için gereken yol ve
konaklama giderleri TAD tarafından karşılanmaz.

SEÇİCİ KURUL
TAD Karikatür Yarışması Seçici Kurulu, Türk Amerikan Derneği yöneticileri, sanat danışmanları ve
karikatüristlerden oluşur.

DEĞERLENDİRME
Seçici Kurul, 10-20 Ekim 2016 tarihleri arasında Ankara’da toplanarak toplama merkezine verilen eserleri
birlikte değerlendirerek sergiyi oluşturur. Sergilenmeye değer bulunan eserler içinden ödüle ve sergilenmeye
değer bulunanları belirler. Sonuçlar 1-4 Kasım 2016 tarihleri arasında www.taa-ankara.org.tr adlı Türk
Amerikan Derneği websitesinden açıklanacak olup, eserleri ödül kazanan ve sergilenmeye değer görülen
sanatçılara bizzat bildirilecektir.

ÖDÜLLER
Birincilik Ödülü: 2.000 TL + Başarı Belgesi
İkincilik Ödülü: 1.500 TL + Başarı Belgesi
Üçüncülük Ödülü: 1.000 TL + Başarı Belgesi
Jüri Özel Ödülü: İngilizce Bursu + Başarı Belgesi verilecektir.

SERGİLEME
TAD Karikatür Yarışması Sergisi, 14 Kasım – 14 Aralık 2016 tarihleri arasında Türk Amerikan Derneği
Emin Hekimgil Sanat Galerisi’nde sergilenecektir. Ödül Töreni tarihi eserleri ödül kazanan veya
sergilenmeye değer görülen tüm sanatçılara bildirilecektir.
Yarışmaya katılan tüm sanatçılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılır. Şartnamede
belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Türk Amerikan Derneği’nin kararları geçerlidir.

Karikatür Yarışması Katılım Formu