YABAN HAYATINDA POPULASYON, HABİTAT VE EKONOMİK DEĞERLER

BAŞVURU KOŞULLARI
Projemizin 02.02.2015-08.02.2015 tarihleri arasında Muğla’da gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Etkinliğimiz TÜBİTAK –BİDEP tarafından desteklendiği zaman gerçekleştirilecektir.

Projemize lisansüstü öğrenciler ve ülkemiz araştırma kurumlarında görev yapan 35 yaşını aşmamış genç araştırmacılar katılımcı olabilmek için başvurabilirler.

“YABAN HAYATINDA POPULASYON, HABİTAT VE EKONOMİK DEĞERLER” isimli projemiz Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından yürütülmekte ve “Bilim İnsanı Destekleme Programı – 2229” kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir. Projemize lisansüstü öğrenciler ve ülkemiz araştırma kurumlarında görev yapan 35 yaşını aşmamış genç araştırmacılar katılımcı olabilirler. Muğla da 02-08 Şubat 2015 tarihlerinde TÜBİTAK tarafında desteklendiği takdirde gerçekleştirilecektir. Projemizde:

* Ülkemizin doğal kaynakları ve zenginlikleri tanıtılacaktır.

* Zooloji bilimi, tek hayvanı ve hayvanlar arası ilişkileri ele alan konular ile yaban hayatına ait kavramlar öğretilmiş olacaktır.

* İşletmeye konu olsun olmasın, bir ekosistemde doğal olarak bulunan veya alana sonradan gelen bitki, mantar, diğer organizmalar ve evcil olmayan hayvan topluluklarından meydana gelen yaban hayatı olgusunda farkındalık oluşturulacaktır.

* Ülkemizde önemli bir değere sahip olan, yaban hayatının en önemli başlığı olan kuşlar ve memeli yaban hayvanlarının biyolojileri, morfolojileri ve ekolojileri öğretilecektir.

* Yaban hayatının önemli kaynaklarından olan sürüngen ve balıkların tanınması ve yayılışları katılımcılarımıza anlatılacaktır.

* Gelişen teknolojini doğal alanlarda ve yaban hayatı çalışmalarında nasıl etkili bir şekil kullanabileceği gösterilecektir.

* Yaban hayatında kullanılan doğrudan ve dolaylı envanter teknikleri hakkında ayrıntılı bir etkinlik yapılacak olup, ayrıca uygulama eğitimi planlanmıştır.

* Envanter sonuçlarının nasıl değerlendirileceği, yani popülasyonların büyüme tahmini, bu tahminde kullanılacak yöntemlerin tanıtılması ve ortaya çıkan sonuçların ilgili istatistik ve analitik metodlar ile yorumlanması hususunda bilgiler verilecektir.

* Katılımcılarımız; popülasyonları içinde barındırarak onların gelişmesi, üreyip çoğalması, varlığını ve neslini devam ettirmesine elverişli yaşama alanlarını (Habitat), habitat tercihi konusunda yapılması gereken çalışmalardaki bilimsel yaklaşımları ve yenilikler hakkındaki birikimleri arttıracaktır.

* Doğa turizmi, av turizmi konularında gerek yatırım amaçlı gerekse araştırma amaçlı bilgilerin nasıl toplanması gerektiği ve doğal kaynakların nasıl değerlendirebildiğini hususlarında farkındalık kazanacaklardır.

* Av, avcı, avcılık ve av türleri konusunda detaylı bilgiler verilerek, ekonomik olarak ne kadar fayda sağlanabileceği konularında gerekli bilgiler aktarılacaktır.

Etkinlik sonunda katılımcılarımız;
* Ülkenin biyolojik zenginliği açısından önemli olan türlerin korunması, geliştirilmesi ve yönetimine yönelik olarak her konuda eğitim, tanıtım, yarışma ve bilinçlendirme çalışmalarını katılabileceklerdir.

* Yaban hayatının ve yaşam ortamlarının geliştirilmesine yönelik plan ve projeler oluşturmak konusunda bilinç kazanacaklardır.

* Avcılık ve sürdürülebilir avcılık kavramlarını öğrenecekler, ekonomik faydalarının farkına varacaklardır.

* En önemlisi ise ülkemiz yaban hayatını tanıma, bu konuda nasıl çalışmalar yapılabileceğini görme ve anlama konularında yeterli bilimsel bilgiye sahip olacaklardır.

Diğer Hususlar
* 7 günlük etikliğimizde hedef kitlemize teorik ve uygulamalı dersler anlatılacaktır.

* Etkinliğimizin bilim kurulu, düzenleme kurulu yeterli bilgi düzeyine bilim adamlarından oluşturulmuştur. Eğitmenler kendi alanlarında önemli çalışmaları olan yaban hayatı konusunda deneyimli araştırmacılardan oluşmaktadır.

* Çalışmamızda kullanılacak materyaller tanıtım amaçlı yaban hayvanlarına ait boynuz, iskelet vb. unsurlar SDÜ Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz MYO Ormancılık Bölümü Yaban hayatı müzesinden; dürbün, teleskop, çadır, uyku tulumu, mat, fotokapan, pusula, GPS gibi araç gereçler yine yüksekokulumuzdan temin edilecektir.

* Etkinliğimizin web sayfasına adresinden ulaşılabilmektedir.

EĞİTİM KONULARI VE PROGRAMI
Eğitim Konuları
* Türkiye’nin Biyoçeşitliliği

* Genel Zooloji

* Yaban Hayatı

* Memeliler

* Orman ve Su Kuşları

* Yırtıcı Kuşlar

* Sürüngenler

* Sulak Alanlar

* İç Su Balıkları

* Çift yaşamlılar

* YH Çalışmalarında Kullanılan Malzemeler ve Kullanımları

* Yaban Hayatında Teknolojinin Kullanımı

* Yaban Hayatı Envanteri-Doğrudan Gözlemler

* Yaban Hayatı Envanteri-Dolaylı Gözlemler

* Populasyon Yoğunluk Tahmininde Analiz Metotları ve Uygulanması

* Yaban Hayatında Habitat Kavramı

* Ülkemizin önemli yaban hayvanı türlerine ait habitat tercihleri ve kullanımlarının tesbiti

* Yaban Hayatı Populasyonlarının Habitat Tercihleri ve Kullanımlarının Tespiti

* Habitat Uygunluk Modelleme ve Haritalaması

* Avcılık ve Avcılıkta Yaklaşımlar

* Yaban hayatı Ekoturizm ilişkileri

* Yaban Hayatının Ekonomik katkısı

Başvuru Ekranı

YABAN HAYATINDA POPULASYON, HABİTAT VE EKONOMİK DEĞERLER