YABAN HAYATINDA POPULASYON, HABİTAT VE EKONOMİK DEĞERLER

Başvurular Açılmıştır.

 

“YABAN HAYATINDA POPULASYON, HABİTAT VE EKONOMİK DEĞERLER” isimli projemiz Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından yürütülmekte ve “Bilim İnsanı Destekleme Programı – 2229” kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir. Projemize lisansüstü öğrenciler katılımcı olabilirler. Antalya da 14-20 Eylül 2015 tarihlerinde TÜBİTAK tarafında desteklendiği takdirde gerçekleştirilecektir. Projemizde:

– Ülkemizin doğal kaynakları ve zenginlikleri tanıtılacaktır.
point-öğretilmiş olacaktır.
– İşletmeye konu olsun olmasın, bir ekosistemde doğal olarak bulunan veya alana sonradan gelen bitki, mantar, diğer organizmalar ve evcil olmayan hayvan topluluklarından meydana gelen yaban hayatı olgusunda farkındalık oluşturulacaktır.
– Ülkemizde önemli bir değere sahip olan, yaban hayatının en önemli başlığı olan kuşlar ve memeli yaban hayvanlarının biyolojileri, morfolojileri ve ekolojileri öğretilecektir.
– Yaban hayatının önemli kaynaklarından olan sürüngen ve balıkların tanınması ve yayılışları katılımcılarımıza anlatılacaktır.
– Gelişen teknolojini doğal alanlarda ve yaban hayatı çalışmalarında nasıl etkili bir şekil kullanabileceği gösterilecektir.
– Yaban hayatında kullanılan doğrudan ve dolaylı envanter teknikleri hakkında ayrıntılı bir etkinlik yapılacak olup, ayrıca uygulama eğitimi planlanmıştır.
– Envanter sonuçlarının nasıl değerlendirileceği, yani popülasyonların büyüme tahmini, bu tahminde kullanılacak yöntemlerin tanıtılması ve ortaya çıkan sonuçların ilgili istatistik ve analitik metodlar ile yorumlanması hususunda bilgiler verilecektir.
– Katılımcılarımız; popülasyonları içinde barındırarak onların gelişmesi, üreyip çoğalması, varlığını ve neslini devam ettirmesine elverişli yaşama alanlarını (Habitat), habitat tercihi konusunda yapılması gereken çalışmalardaki bilimsel yaklaşımları ve yenilikler hakkındaki birikimleri arttıracaktır.
– Doğa turizmi, av turizmi konularında gerek yatırım amaçlı gerekse araştırma amaçlı bilgilerin nasıl toplanması gerektiği ve doğal kaynakların nasıl değerlendirebildiğini hususlarında farkındalık kazanacaklardır.
– Av, avcı, avcılık ve av türleri konusunda detaylı bilgiler verilerek, ekonomik olarak ne kadar fayda sağlanabileceği konularında gerekli bilgiler aktarılacaktır.

Etkinlik sonunda katılımcılarımız;
– Ülkenin biyolojik zenginliği açısından önemli olan türlerin korunması, geliştirilmesi ve yönetimine yönelik olarak her konuda eğitim, tanıtım, yarışma ve bilinçlendirme çalışmalarını katılabileceklerdir.
– Yaban hayatının ve yaşam ortamlarının geliştirilmesine yönelik plan ve projeler oluşturmak konusunda bilinç kazanacaklardır.
– Avcılık ve sürdürülebilir avcılık kavramlarını öğrenecekler, ekonomik faydalarının farkına varacaklardır.
– En önemlisi ise ülkemiz yaban hayatını tanıma, bu konuda nasıl çalışmalar yapılabileceğini görme ve anlama konularında yeterli bilimsel bilgiye sahip olacaklardır.

Diğer Hususlar
– 7 günlük etikliğimizde hedef kitlemize teorik ve uygulamalı dersler anlatılacaktır.
– Etkinliğimizin bilim kurulu, düzenleme kurulu yeterli bilgi düzeyine bilim adamlarından oluşturulmuştur. Eğitmenler kendi alanlarında önemli çalışmaları olan yaban hayatı konusunda deneyimli araştırmacılardan oluşmaktadır.
– Çalışmamızda kullanılacak materyaller tanıtım amaçlı yaban hayvanlarına ait boynuz, iskelet vb. unsurlar SDÜ Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz MYO Ormancılık Bölümü Yaban hayatı müzesinden; dürbün, teleskop, çadır, uyku tulumu, mat, fotokapan, pusula, GPS gibi araç gereçler yine yüksekokulumuzdan temin edilecektir.
– Etkinliğimizin web sayfasına http://ormanweb.sdu.edu.tr/yabanpop adresinden ulaşılabilmektedir.

Projemize lisansüstü öğrenciler ve ülkemiz araştırma kurumlarında görev yapan 35 yaşını aşmamış genç araştırmacılar katılımcı olabilmek için başvurabilirler.

Başvuru : http://ormanweb.sdu.edu.tr/yabanpop/index.php?page=basvuruformu

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.