Yaban Hayatı Ekolojisi ve Envanter Teknikleri Kursu

Etkinliğimiz 20-28 Ocak 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Yaban hayatı gözlem ve envanteri konusunda bir bilim okulu ve kurs mahiyetindeki bu proje etkinliğinin temel hedefi, üniversitelerin yaban hayatı konusunda bilimsel araştırma yürüten ve bu konuda meraklı olan lisansüstü öğrencileri, genç araştırmacıları ve yaban hayatının çeşitli bilim dallarında görev yapan konusunun uzmanı öğretim üyelerini ve genç araştırmacıları bir araya getirmek suretiyle bilgisi ve ülkemizde yayılış gösteren yaban hayatı türlerinin gözlem tekniklerini teorik ve uygulamalı bir tarzda öğretmektir. Aynı zamanda bilimsel etkinliğe katılan farklı branştaki akademisyenler yaban hayatı odaklı bilgi alışverişinde bulunabilecekleri için proje kapsamında yaban hayatı konusunda disiplinler arası yeni projeler ortaya çıkacağını düşünmekteyiz.

Bu bilimsel etkinlik projesi, 2229 Bilimsel Etkinlik projeleri kapsamında TÜBİTAK-BİDEB’in nakdi desteği ile yürütülecektir. Projemize Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü ve Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü tarafından AYNİ destek sağlanmaktadır. Proje etkinliklerinde, konusunun uzmanı 6 farklı üniversitede görev yapan 10 adet eğitmen görev almaktadır. Hedef kitlemiz; yaban hayatı konusunda Türkiye’nin çeşitli Üniversitelerinde Yüksek lisans – Doktora eğitimlerine devam eden Lisansüstü öğrencileri ile Üniversite ve Araştırma kurumlarında Araştırmacı olarak görev yapan ve 35 yaşını aşmamış katılımcılardır. Bu nedenle bu hedef kitleye uygun eğitim verebilmek amacıyla da yaban hayatı konusunda uzman öğretim üyelerinin bilgi ve tecrübeleri ile zenginleştirilmiş bir doğa eğitim formatı sunulacaktır. Hedef kitleye yaban hayatı ekolojisi ve envanter teknikleri konusunda bilimsel ve uygulamalı bilgiler sunulacaktır. Etkinliğin, 9 günlük bir etkinlik dönemi seklinde Antalya’da yürütülmesi planlanmıştır.


Katılımcı seçimi

Hedef kitlemiz; Türkiye’nin çeşitli Üniversitelerinde Yüksek lisans – Doktora eğitimlerine devam eden Lisansüstü öğrencileri ile bir araştırma kurumunda Araştırmacı olarak görev yapan ve 35 yaşını aşmamış genç araştırmacılardır. Yapılacak bilimsel etkinliklerle, yaban hayatı konusunda lisansüstü eğitimi yapan ve bu konularda araştırmalar yürüten katılımcı adaylarına öncelik verilmektedir. Konusunun uzmanı öğretim üyeleri tarafından bu türlerin gözlem teknikleri teorik ve uygulamalı bir bilimsel etkinlik programı sunulmaktadır.

Hedef kitleyi oluşturan gruplar

• Yüksek lisans öğrencisi

• Doktora öğrencisi

• Araştırma kurumunda görev yapan 35 yaşını aşmamış genç araştırmacılar

Detay ve Başvuru için Tıklayınız