XXI. ULUSAL PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİ VE DİYABET KONGRESİ

Değerli Meslektaşlarım,

Önümüzdeki yıl Akdeniz Üniversitesi Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalımız ve Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği işbirliği ile düzenleyeceğimiz yirmibirinci UPEK hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. İlk kez 2017 ilkbahar döneminde ve Antalya’da gerçekleşecek olan kongremizde bilimsel konuların ana başlıkları bilimsel kurul tarafından belirlendi.

Kongre öncesinde başlayan Diyabet Ekibi Kursu ve Pediatrik Endokrinolojiye Giriş Kursu önceki yıllardakine benzer şekilde ortak diyabet oturumlarıyla sonlanacak. Sözel bildiriler ve poster sunumları ile ÇEDD-Net çalışmalarına yer ayırdığımız kongremizde konferans, panel ve interaktif oturumlar ile katılımınızı sağlamayı amaçlıyoruz.

Kongrenin başarılı olmasında en önemli faktör sizin değerli katılımınız olacaktır.

Görüşmek dileğiyle

Kongre Düzenleme Kurulu Adına
Dr. Ece Böber

Ana Konular

Tanıda Steroid Paneli
D Vitamini
Cinsel Gelişim Bozuklukları
Büyüme Hormonu Direnci
Fertilite Korunması
Fiziksel ve Zihinsel Engelli Çocuklarda Endokrin Yönetim
Puberte
Microbiota ve Endokrin Hastalıklar