XVIII. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI

XVIII. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI – AB 2016
30 ocak – 5 Şubat 2016
Adnan Menderes Üniversitesi
Aydın

Üniversitelerde bilgi teknolojileri konusunda ilgili grupları biraraya getirerek, bilgi teknolojileri altyapısı, kullanımı, eğitimi ve üretimini tüm boyutlarıyla tanıtmak, tartışmak, tecrübeleri paylaşmak, ve ortak politika oluşturmak amaçlarıyla ulusal boyutta Akademik Bilişim 2016 konferansı düzenlenmiştir. Konferansta davetli bildiriler, tam ve kısa bildiriler, konferans öncesi kurslar, konferans içi eğitim seminerleri ve yapılandırılmış çalışma grubu/açık oturum türü etkinlikler yapılacaktır. Konferans ilgili herkese açıktır; ve ücretsizdir.

Adnan Menderes Üniversitesi, Akademik Bilişim Konferansına 30 Ocak – 5 Şubat 2016 tarihleri arasında ev sahipliği yapacaktır. 30 ocak – 2 Şubat tarihlerinde Konferans öncesi kurslar, 3-5 Şubat tarihlerinde Konferans ve 6 Şubat 2016 tarihinde yerel turizm turları planlanmaktadır.
Tüm akademisyen ve ilgililer davetlidir.

Konferansın Ana Konuları:

Akademik Konular
Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
İnternet ve Sosyal Bilimler
E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Açık Kaynak Ders Araçları ve MOOC
Eğitim Teknolojileri ve Fatih Projesi
Eğitim Yönetimi ve Bilişim
Temel Bilimlerde Bilişim
Yeni Medya
Sosyal Ağlar: Analiz, Etkiler, Eğitim ve İş Dünyası
E-iş, M-iş, Yeni Ekonomi, İnternet Ekonomisi
Toplumsal Konular
İnternet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
Engelsiz Bilişim ve W3C Standartları
İnternet Yasakları, Sansür ve Zararlı İçerik
Gizlilik, Bireysel haklar, mahremiyet
İnternet Yönetişimi ve STK’lar
Digital Aktivizim, Siber Kültür, Nefret Söylemi
Sayısal Bölünme, KİEM ve İnternet Evleri
İnternet’te Türkçe kullanımı ve İçerik Ağları
Teknik Konular
Yeni Nesil Internet: internet2, Ipv6, Gelecek İnternet
Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
Yeni Internet teknolojileri
Wiki, RSS ve Birlikte Çalışma Ortamları
Web 3.0, Semantik Web ve Xml
e-çevre, e-atık, yeşil BT
E-tarım, Tarımsal Bilişim
İnternet ve Medikal Bilişim
İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri
Mekansal Bilişim
Coğrafi Bilgi Sistemleri, Haritalar ve Mashup
Açık Erişim, Bilgiye Erişim ve İfade özgürlüğü
Bilişim Hukuku ve Fikri Haklar
E-kütüphanecilik, Enformasyon kaynakları, İndeksleme ve Tarama
E-yayıncılık ve e-kitap
Altyapı, Yeni Teknolojiler ve Serbestleşme
3/4G, Wifi, WiMax, Mesh Ağları
Ağ Teknolojileri ve Güvenliği
Nesneler ve Kullanıcılar için Kimlik Yönetimi
Bilişim Güvenliği ve Güvenlik Sistemleri
Kriptoloji ve E-imza
Yazılım Mühendisliği
Yazılım Geliştirme Ortamları
Gömülü Sistemler
Sistem ve Ağ Yönetimi
Veri Madenciliği
Veri Tabanı ve Yönetimi
Web Servisleri
İnternet Servislerinin çalıştırılması
İnternet ve Sanat
Bulut, Kuantum ve Yüksek başarım bilişimi
İstenmeyen Trafik: Spam, Virüs, P2P
Temel Bilişim Eğitimi, Bilgi Okuryazarlığı
Arttırılmış Gerçeklik, IPTV, VoIP
Ulusal Ve Kurumsal Politikalar
Açık Veri, Açık Devlet
Yönetim Bilişim Sistemleri
Özgür Yazılım, Açık Kaynak, e-devlet ve e-türkiye
Türkiyenin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri
Araştırma ve İnovasyon Ağları, 7. Çerçeve ve Teknoparklar
Kurumsal Internet Politikaları
Üniversite Bilişim Sistemleri
Ulusal, Kurumsal ve Kampus Ağları

Eğitim Seminer Konuları

Ağ ve Sistem Yönetimi
Bilgi ve Bilişim Güvenliği
Web Servisleri
Açık kaynak yazılımları
DNS ve E-posta sistemleri
İçerik Yönetim Sistemleri
Web – Veritabanı arayüzü ve CORBA
Perl, Python, F
PHP, Java
Özgür Web Teknolojileri
C, C++,
Tarama Mekanizmaları
Samba
Squid
SGML, HTML, TeX, pdf
XML
Ruby On Rail
Virus ve Spam Filtreleme
P2P ve İstenmeyen Trafik
Kriptoloji ve e-imza
Kümeleme mimarileri
Yazılım güvenliği
Linux
Mobil Yazılım Geliştirme
Mashup
Web 2.0, Web 3.0
Ajax
SOA
Grid, Bulut ve Yüksek Başarım
Sosyal Ağlar

http://ab.org.tr/ab16/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here