XVII. Türkiye’de İnternet Konferansı

XVII. Türkiye’de İnternet Konferansı 7-9 Kasım 2012

Anadolu Üniversitesi
İletişim Bilimleri Fakültesi
Yunus Emre Kampusu, Eskişehir

Türkiye’de Internet ile ilgili grupları biraraya getirerek İnternet’i tüm boyutlarıyla tanıtmak, gelistirmek, tartışmak, İnternet teknolojileri aracılığı ile toplumsal verimliliği artırmak ve toplumun dikkatini olabildiğince bu yöne çekmek amaçlarıyla, 1995’den beri her yıl yapılan, ulusal boyutta bir konferans düzenlenmistir. Konferansa bildiri sunma, eğitim semineri verme ve tartışma grubu/açık oturum düzenleme şeklinde aktif katılım davet edilmektedir. Konferans kayıt olan dinleyicilere açıktır ve ücretsizdir.

Bu yıl “ “Mobil Yaşam”, “Sosyal Ağlar”, “Yeni Medya”, “Fikri Haklar”, Mahremiyet, “İnternet ve Demokrasi”, “İnternet Yasakları”, “Fatih Projesi”, “Medya/Bilgi Okuryazarlığı” konuları öne çıkacaktır. Türkiye İnternetinin temel ve güncel konularını kapsayan panel ve oturumlar yapılacaktır. İnternet Başarı öykülerini anlatan oturumlar da planlanmaktadır. Bilgi Toplumu, İnternet ve Güncel sorunların tartışılacağı oturumlar ve geniş toplum kesimlerine hitab edecek seminerler planlanmaktadır.

Saygılarımızla
İnet-tr Yürütme Kurulu

Konferansın Ana Konuları

Internet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık

Mobil Yaşam, Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar

Sosyal Ağlar ve İnternet’in Sosyal Boyutları

Sosyal Ağlar ve İş Dünyası

Sosyal Ağlar ve Eğitim

Yeni Medya

İnternet Yasakları, Sansür ve zararlı içerik

Fikri haklar, Sayısal Ürünlerin Paylaşımı

Gizlilik, Bireysel Haklar ve Kişisel Veriler

İnternet Yönetişimi ve STK’lar

Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu

Türkiye’nin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri

Acık Veri; Açık Devlet

Wiki, RSS, Mushup ve Birlikte Çalışma Ortamları

İnternet’in yasal boyutları

İnternet ve Medikal Bilişim

E-eğitim, Eğitim Teknolojileri, Fatih Projesi

E-Tarım, e-Çevre, e-Ulaşım

E-kültür, Sayısal Bölünme, KİEM ve İnternet Evleri

Bilgi/Medya Okuryazarlığı, sayısal bölünme yelpazesi

E-is, M-iş ve Yeni Ekonomi

Yeni Nesil Internet: internet2, Ipv6, Gelecek İnternet

Telekomda Serbestleşme, Düzenleyici Yapılar

Çocuklar için Güvenli İnternet

Elektronik Yayıncılık ve Basın

E-kütüphanecilik, Enformasyon kaynakları, İndeksleme ve Tarama

Özgür Yazılım, Açık Kaynak, e-devlet ve e-türkiye

Araştırma ve İnovasyon Ağları, 7. Çerceve ve Teknoparklar

İnternet’te Güvenlik; Virus, Spam, Bireysel Savunma

Yeni Internet teknolojileri, Grid ve Bulut Hesaplama

Elektronik İmza

İnternet ve Sanat

İnternet’te Türkce kullanımı ve İçerik

Dünyada ve Türkiye’de İnternet altyapısı

Web 2.0, Web 3.0 ve Nesnelerin İnterneti

Semantic Web

Hesaplama ve Tarama Motorları

Çocuklar için Güvenli İnternet

İnternet ve Reklamcılık

Açık Veri, Açık Devlet

Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality)

Digital Activisim

IPTV ve VoIP

Özgür Web Teknolojileri

Hack, Hacker, Siber Kültür

Nefret Söylemi

Konferans dili Türkce’dir. Bununla birlikte, ayrı bir oturumda sunulmak üzere Ingilizce bildiri başvuruları da kabul edilecektir. Başvuruları, tam metin bildirileri, seminer ve çalışma grubu önerilerini aşağıda tanımlanan şekild30 Eylül 2012’e kadar iletiniz.

Tüm başvuruların elektronik yapılması gerekir. Tam metni basvuru sırasında webten sunuyorsunuz. Başvuruyu daha sonra düzeltmek mümkündür. Ama, en azından genişletilmiş özetle başlayın.

Klasik bildiri: Bilimsel yazım kuralları çercevesinde yazılmış geniş özet ya da tam bildiri metni, en fazla sekiz A4 sayfa. Birinci sayfada kimlik bilgisi (yazar adı, çalıştığı kuruluş, telefon, faks ve elektronik posta adresleri) bulunmalıdır. Metnin düzenlemeye ve İnternet üzerinde konmaya uygun elektronik kopyası, pdf, html, doc, odt, TeX dosyaları tercih edilir.

Elektronik bildiri: Herhangi bir İnternet yazılım aracı ile okunabilecek, gösterilebilecek ya da dinlenebilecek çokluortam bildiri. Sınırsız form ve boyut. Başında kimlik bilgisi.

Eğitim semineri önerisi: Başlık, süre, azami katılımcı sayısı, anlatılacak konuların azami bir A4 sayfasına sığacak tanımı, eğitimin verilme şekli, donanım ve yazılım gereksinimleri, önerenin kimlik bilgisi.

Tartışma grubu/açık oturum önerisi: Başlık, süre, beklenen katılımcı sayısı, tartışılacak konuların tanımı, önerenin kimlik bilgisi.

Tüm bildiriler ve sahiplerinin izni varsa eğitim seminerleri notları elektronik ortamda sunulacaktır.

İletisim: bilg…@inet-tr.org.tr