XVI. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi

XVI. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi

Değerli araştırmacılar,

Sizleri 4-5 Mayıs 2018 tarihleri arasında Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde Çorum’da düzenlenecek olan XVI. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresine davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

Büro yönetimi ve sekreterlik mesleğinde yaşanan güncel sorunların ve çözüm önerilerinin paylaşıldığı, alanla ilgili yeni gelişmelerin tartışıldığı, büro yönetimi ve sekreterlik eğitimi ile ilgili düzenlemelerin, meslekle ilgili gelecek beklentilerinin katılımcıların görüş ve tecrübeleri ile ele alındığı Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Kongresi 2000 yılından bu yana devam etmektedir. Bu sene 16.’sı gerçekleştirilecek olan Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresinin ana teması “Yeni Yönetim Yaklaşımları Kapsamında Büro Yönetimi ve Sekreterlik Mesleği” olarak belirlenmiştir.

Kongremize gelen bildiri özetleri hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra uygun bulunan bildiriler bildiri özetleri kitabında yer alacak ve kongre programına dâhil edilecektir. Kongre sonrasında sunulan tüm bildiriler hakem değerlendirmesinden geçmek kaydıyla Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nde makale olarak yayınlanma fırsatı bulacaktır.

Ayrıca kongre kapsamında, ilki 2015 yılında Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen Ulusal F Klavye Yarışması’nın ikincisi düzenlenecektir. Kongreye bildirili olarak katılan tüm araştırmacılar, okullarına kayıtlı istedikleri sayıda öğrenci ile yarışmaya katılabileceklerdir.

Siz değerli akademisyenler ve mesleği icra etmekte olan değerli sekreterler ile yönetici asistanlarının öğrencilerle bir araya getirilmesini hedefleyen bu kongreye katılımınız ve desteğiniz bizleri onurlandıracaktır.

Saygılarımızla

Kongre Düzenleme Kurulu

TEMA: Yeni Yönetim Yaklaşımları Kapsamında Büro Yönetimi ve Sekreterlik Mesleği

KONULAR:

Genel Olarak Büro Yönetimi ve Sekreterlik Mesleği
Büro Yönetimi ve Sekreterlik Mesleğinde Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığında Yenilikçilik ve Yaratıcılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığında Yeni Medya Kullanımı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Eğitimi
Tıp Sekreterliği
Hukuk Sekreterliği
Bilgi ve Belge Yönetimi
Halkla İlişkiler ve İletişim
Kariyer Planlaması ve Kariyer Engelleri
Liderlik
Motivasyon
Etik
Mobbing
Örgütsel Davranış
İnsan Kaynakları Yönetimi
Örgütsel Güven
Örgütsel Bağlılık
Örgütsel Sessizlik
Zaman Yönetimi
Kriz ve Stres Yönetimi
Müşteri İlişkileri Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar
Ergonomi
Büro Teknolojilerinde Gelişmeler ve Modern Bürolar
Çağrı Merkezi Hizmeti Eğitimi
Çağrı Merkezlerinin Gelişimi

Adres: Hitit Üniversitesi Gazi Caddesi No: 99 Çorum / TÜRKİYE
Telefon: 0364 2221555-56
Eposta: burokon2018@hitit.edu.tr

http://www.burokon2018.hitit.edu.tr/