XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi

Kongre Tarihi ve Yeri

13.Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 7-9 Ekim 2015 tarihleri arasında Mersin Lamos Hotel’de gerçekleştirilecektir.

Kongre Merkezi
Mersin Üniversitesi

Kongrenin Dili
Kongrenin resmi dili Türkçedir. Bilimsel Toplantılar Düzenleme Kurulu’nun belirlediği oturumlarda İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce eşzamanlı çeviri yapılabilir. Çeviri yapılacak oturumlar önceden duyrulacaktır.

Değerli meslektaşlarımız,
Sizleri, Mersin Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’nin işbirliği ile 7-9 Ekim 2015 tarihlerinde Mersin Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek olan XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi’ne davet etmekten onur duymaktayız.
Kongremizin ana teması “21. Yüzyılda Gelişen PDR ve Alt Uzmanlık Alanları” olarak belirlenmiştir. Ülkemizde PDR’nin okul danışmanlığı bağlamında belirli bir noktaya geldiği düşünülmektedir. Son yıllarda PDR lisans programları ve programlardaki öğrenci sayılarındaki kontrolsüz artış nedeniyle önümüzdeki dönemde bir arz fazlası yaşanabileceği de öngörülmektedir. Öte yandan değişen toplumsal koşullar yeni hizmet taleplerini doğurmaktadır. PDR’nin de bu taleplere gecikmeden cevap verebilecek durumda olması kaçınılmazdır. Bilindiği gibi 7-8 Kasım 2014 tarihleri arasında Ankara’da Hacettepe Üniversitesi PDR Anabilim Dalı ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’nin işbirliğiyle düzenlenen 13. Anabilim Dalı Başkanları Toplantısında “alt uzmanlık alanlarını içine alan bir bölüm olma” teması ele alınmıştır. 13. Ulusal Kongremizde de PDR’nin alt uzmanlık alanlarının tartışılmasının, bu bağlamda önümüzdeki sürece bir vizyon belirlemenin yararlı olacağını düşünüyoruz. Bu kongrede PDR’nin kariyer psikolojik danışmanlığı, aile ve evlilik psikolojik danışmanlığı, rehabilitasyon psikolojik danışmanlığı ve ruh sağlığı psikolojik danışmanlığı gibi alt uzmanlık alanlarının, gerek ulusal gerekse uluslar arası düzeyde önemli uzmanların davet edilerek konferanslar, paneller, çalıştaylar ve çeşitli tartışma platformları yoluyla tartışılmasını ve bu tartışmalar ışığında geleceğe dönük bir yol haritasının belirlenmesini beklemekteyiz.

Sizleri Mersin’de misafir etmek ve katkılarınızdan yararlanmak dileğiyle…

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Alim KAYA
Mersin Üniversitesi
Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Filiz BİLGE
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
Genel Başkan

Kongre Ana Tema

21. Yüzyılda Gelişen PDR ve Uzmanlık Alanları
Kongrenin Diğer Temaları

Kültürel çeşitlilik, kültürler üstü danışmanlık
Okul (ilköğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim) danışmanlığı
Ruh sağlığı ve sağlık danışmanlığı
Aile ve çift danışmanlığı
Mesleki gelişim ve danışmanlık
Rehabilitasyon danışmanlığı
Toplum merkezli müdahaleler ve savunuculuk
Danışmanlık müdahaleleri ve becerileri
Tanıma ve değerlendirme teknikleri ve hesap verilebilirlik
Danışmanlıkta etik ve yasal konular
Danışman eğitim ve gözetimi
Teknoloji Kullanımı
Kongreye katılım için bir çalışma sunan yazarların Kongre programına kabul edilmiş katkılarının özetinin katılımcılarla elektronik ortamda paylaşılmasını kabul ettikleri varsayılır. Bir katılımcının birinci yazar/sunucu olarak en fazla 3 gönderimde bulunması olasıdır, ancak ortak yazarlı/sunuculu gönderimler için böyle bir sınır yoktur.

Önemli Tarihler
Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih 1 Ağustos 2015
Kabul Edilen Özet Bildirilerin İlan Tarihi 16 Ağustos 2015
Erken Kayıt İçin Son Tarih 04 Eylül 2015
Kongre Programının İlan Tarihi 25 Eylül 2015
Geç Kayıt İçin Son Tarih 02 Ekim 2015
Kongre Başlangıcı 07 Ekim 2015
Kongre Bitişi 09 Ekim 2015