XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından 16-17 Haziran 1994 tarihlerinde “I. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu” adıyla düzenlenmeye başlanılan Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu sonraki yıllarda farklı üniversitelerde ve farklı isimlerle anılmıştır. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından 2-3 Mayıs 1995 tarihlerinde “İlköğretim ve Sorunları Sempozyumu”, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından 23-24 Ekim 1997 tarihlerinde “III. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından 15-16 Ekim 1998 tarihlerinde “IV. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu” düzenlemiştir. 14-16 Nisan 2006 tarihlerinde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi tarafından V. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi düzenlenmiştir. Bu kongrede 2007 yılından itibaren sempozyumun, Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu adıyla ve her yıl olmak üzere düzenlenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından 27-29 Nisan 2007 tarihlerinde, VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu 2-4 Mayıs 2008 tarihlerinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu 21-23 Mayıs 2009 tarihlerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenmiştir. IX. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından Elazığ’da 20-22 Mayıs 2010 tarihlerinde, X. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından Sivas’ta 5-7 Mayıs 2011 tarihlerinde; XI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından Rize’de 24-26 Mayıs 2012 tarihlerinde düzenlenmiştir. XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu 23-25 Mayıs 2013 tarihlerinde, Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenecektir.

Konu Başlıkları

Sınıf Öğretmenliğinde;
•Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi
•Türkçe Öğretimi
•Matematik Öğretimi
•Fen ve Teknoloji Öğretimi
•Sanat Eğitimi
•Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi
•Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi
•Çevre Eğitimi
•Demokrasi Eğitimi
•Program Geliştirme
•Sınıf Yönetimi Uygulamaları
•Ölçme ve Değerlendirme
•Rehberlik
•Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
•Özel Eğitim ve Kaynaştırma Eğitimi
•Drama
•Öğretim Materyalleri
•Lisansüstü Eğitim
•Öğretmen Yetiştirme ve İstihdam
•Eğitiminin Geleceği
•Niteliğin Artırılması

Önemli Tarihler
Yapılandırılmış Bildiri Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi 25 Ocak 2013
Kabul Edilen Bildirilerin Katılımcılara Duyurulması 15 Şubat 2013
Katılım Ücretlerinin Son Yatırılma Tarihi 07 Mart 2013
Sempozyum Programının Açıklanması 22 Nisan 2013
Sempozyumun Düzenlenmesi 23-25 Mayıs 2013

Adres: Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kepez Mekii, AYDIN
Web:
E-Posta: usos2013@adu.edu.tr

Telefon : +9 (0256) 214 20 23 – 15 97
Belgegeçer : +9 (0256) 214 10 61