XII. Nükleer Yapıların Uluslararası Konferansı

XII. Nükleer Yapı Özellikleri Uluslararası Konferansı (NSP2019), Bitlis’te yapılacaktır. Bu konferansın amacı, dünyanın dört bir yanından gelen araştırmacıların Nükleer Fizik ve ilgili konularda araştırma sonuçlarını ve faaliyetlerini sunmalarına olanak sağlamaktır. Konferans, delegelerin yüz yüze yeni fikirler ve uygulama deneyimleri paylaşma, araştırma ilişkileri kurma ve gelecekteki işbirlikleri için akademik ortaklar bulma fırsatları sunuyor. Geçtiğimiz 4 konferans 2015 yılında Sakarya’da (NSP2015) , 2016’da Sivas’ta (NSP2016) , 2017’de Karabük’te (NSP2017) ve 2018’de Trabzon’da (NSP2018) gerçekleştirilmiştir.. Konferansın kabul edilen tüm evrakları, hakemlik sürecinden sonra Bitlis Eren Üniversitesi’nin konferans takibi kitabı ve dergilerinde yayınlanacaktır. Bildiriler, bildiri özetleri veya tam metin kağıtları şeklinde olabilir. Tam metinli yazılar konferans takip defterinde yayınlanacaktır. Bildiri özet kitabı, Bitlis Eren Üniversitesi’nin tam metin olarak özet ve dergileri olarak konferans kitaplarında yayınlanacaktır. Yayınlanacak dergi, yazarın tercihi, makalenin dergide kabulü dikkate alınarak kararlaştırılacaktır. Makalelerin tam metinleri 13 Eylül 2019 – 13 Ekim 2019 tarihleri ​​arasında dergi web sayfasına gönderilmelidir.

http://nucleus.beu.edu.tr