XII. Frankofoni Kongresi

Değerli Meslektaşlarım,

XII. Frankofoni Kongresi, 20-22 Ekim 2016 tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından Denizli’de Pamukkale Üniversitesi Merkez Kampüsünde yer alan Kongre Kültür Merkezi Salonlarında gerçekleştirilecektir. Fransız Dili ve Edebiyatı, Fransızca Öğretimi, Karşılaştırmalı Edebiyat, Metinlerarasılık, Kültürlerarasılık, Dilbilim, Göstergebilim, Türk Dili ve Edebiyatı ve Türkçe-Fransızca Çeviri alanlarında çalışan akademisyenlerin özgün bilimsel çalışmalarının paylaşımıyla bilgilerimizin yenilenmesini amaçlayan XII. Frankofoni Kongresi’nde sizleri aramızda görmekten kıvanç duyacağız.

Kongreye bildiri sunmak üzere katılmak isteyen araştırmacıların 250 sözcükten oluşan ve 5 anahtar sözcük içeren bildiri özetleri ile kısa özgeçmişlerini 30 Mayıs 2016 tarihine kadar frankofonipamukkale@gmail.com iletişim adresine göndermelerini bekliyoruz. Kongrenin çalışma dilleri Türkçe ve Fransızcadır.

Sunulan bildiriler son bir denetimden sonra kitap olarak basılacaktır.

Kongreyle ilgili daha ayrıntılı bilgi yakında sizlere ulaştırılacaktır.

Katılımınızı bekler, saygılar sunarım.

DÜZENLEME KOMİTESİ