XI. Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrenci Kongresi

XI. Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrenci Kongresi, bu yıl Yeditepe Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşiyor. 24-25-26 Nisan 2014 tarihleri arasında yapılacak olan kongre, Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü tarafından düzenleniyor.
Kongre sunumları, her yıl olduğu gibi sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında belli bir temaya dayanan bildirilerden oluşacak. Yaklaşık 30 üniversiteden 150 katılımcının beklendiği kongrede Siyaset Bilimi, Yönetim Bilimi, Kentleşme ve Çevre Sorunları ve Uluslararası İlişkiler alanlarının altında küreselleşmeden siyasi partilere; kamu yönetimi reformlarından sosyal belediyeciliğe; kentleşmeden çevre yönetimine; AB- Türkiye İlişkilerinden Arap Baharı’na pek çok konu masaya yatırılacak. Üç gün sürecek olan kongrenin ilk iki gününde eş zamanlı oturumlar düzenlenecek. Gelecek kongreye ev sahipliği yapacak üniversitenin belirlenmesinin ardından İstanbul Boğazı’nda yapılacak tekne turu ile kongre son bulacak.
11. Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrenci Kongresini, öğrencilerin sunumlarını gerçekleştiği ve işbirliği ve dayanışma olanaklarını geliştirdiği bir kongre olmasının yanı sıra Siyaset Bilimi ve Yönetim Bilimleri alanlarında çalışan akademisyenlerin, uygulayıcıların, mülki amirlerin, yerel yöneticilerin ve öğrencilerin buluşacağı bir platform haline getirilmesi hedefleniyor.
Düzenleyeceğimiz bu kongrede, siz yarının siyasetçilerini, devlet adamlarını ve yöneticilerini ağırlayacak olmak bizlere onur verecek. 24-25-26 Nisan 2014’te, İstanbul’da, Yeditepe Üniversitesi’nde görüşmek üzere.
Yeditepe Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Kamu Yönetimi Bölümü
Konu Başlıkları
SİYASET BİLİMİ
– Milliyetçilik, Etnisite, Ulus-Devlet
– Küreselleşme, Yerelleşme
– Modernizm, Postmodernizm
– Osmanlı Cumhuriyet Modernleşmesi
– İdeolojiler
– Laiklik, Din ve Siyaset
– Demokrasi, Siyasi Partiler, Sivil Toplum
– Siyasi Kültür
– İnsan Hakları
– Anayasa Yapımı, 1982 Anayasası’nın Temel Sorunları, Yeni Anayasaya Dair Öneriler
– Anayasaların Başlangıç Bölümleri, Hazırlanacak yeni Anayasanın Başlangıç Bölümü Sorunu
– Seçimler
– Çokkültürlülük
– Yurttaşlık
– Medya ve Siyaset
– Siyasi Partiler
– İktidar-Muhalefet İlişkisi
– Ordu ve Siyaset
– Terör
– Din ve Siyaset
– Sivil Toplum
– Siyasal Kimlik
– Toplumsal Cinsiyet
– Toplumsal Zihniyet
– Seçme ve Seçilme
– Etnik Ayrımcılık
– Baskı ve Çıkar Grupları
YÖNETİM BİLİMİ
– E-devlet Uygulamaları
– Yerel Yönetimler
– Kamu Yönetiminde Reformlar
– Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar
– Kamu Yönetimi ve Etik
– Yönetişim
– 2005 Yerel Yönetimler Reformunun Türkiye’ye Getirdikleri
– Yerel Yönetimlerde Reform
– Kriz Yönetimi
– Sosyal Belediyecilik
– Kamu Etiği
– Bölgesel Kalkınma Ajansları
– Kamu Sektörü-Özel Sektör Ortaklığı
– Kamu Bütçeleme Süreci
– Yerel Yönetimlerde Stratejik Bütçe Yönetimi
– Kamu Harcama Yönetiminde Bütçe Reformları/ 5018 Sayılı Kamu mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI
– Türkiye’de Kentleşme Analizi
– Sürdürülebilir Toplumlar ve Kentler
– Kent Hakkı ve Kent Hareketleri
– Kentsel Çevrede Stratejik Karar Mekanizmaları
– Kentsel Dönüşüm
– İklim Değişikliği ve Kentler
– Çevre Yönetimi ve Sürdürülebilirlik
– Yeşil Belediyecilik
– Sürdürülebilir Atık Yönetimi
– Uluslararası Çevre Sözleşmeleri
– Çevrenin Yerinden Yönetimi
– Çevre Hareketleri
– AB Çevre Politikası
– AB Uyum Sürecinde Türkiye’de Çevre Politikaları
– Yerel Çevre Eylem Planlaması
– Gecekondu-Varoş-Kapalı Site
– Sürdürülebilir Ulaşım
– Kentleşme ve Konut Politikası: TOKİ
– Doğal Afetler ve Yönetimi
– Küreselleşmiş Dünyada Kent
– Kent ve Ekonomik Sektörler
– Çevreci Örgütler
– Türkiye’de Nükleer Enerji Tartışmaları: Mersin-Akkuyu ve Sinop Nükleer Santraleri

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ
– İdealizm-Realizm
– Uluslararası Hukuk ve Savaş Suçları
– Arap Baharı
– Ortaduğu Sorunu
– Suriye Krizi
– Mülteci Sorunu
– AB ve Türkiye İlişkileri
– Uluslararası Kuruluşlar ve Türkiye
– AB ve Türkiye Hukuku
– AB ve Yerel Yönetimler
– Avrupa Vatandaşlığı
– AB ve Yoksullukla Mücadele
– AB ve Kültürel Çeşitlilik
– AB Ekonomik Krizi
– AB’nin Geleceği

İletişim
Yeditepe Üniversitesi
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
Kamu Yönetimi Bölümü
26 Ağustos Yerleşimi, Hukuk Binası
Kayışdağı Caddesi 34755 Kayışdağı/İstanbul
0 216 578 00 00 (1663)
kamu.yonetimi@yeditepe.edu.tr
www.yeditepe.edu.tr/bolumler/kamu-yonetimi/iletisim
www.twitter.com/yeditepekamu
http://www.linkedin.com/in/yeditepekamu

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.