XI. Ulusal PDR Öğrencileri Kongresi

Sevgili Öğrenciler,

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’nin işbirliği ile XI. Ulusal PDR Öğrencileri Kongresi 23-24-25 Haziran 2014 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 1000 kişilik kontenjanla Beytepe Kampüsü Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Sizleri davet etmekten büyük mutluluk, onur ve heyecan duymaktayız.

23-24-25 Haziran 2014 tarihlerinde Başkentimiz Ankara’da sizleri aramızda görmek dileğiyle…

NEDEN YAŞAM BOYU PDR?

İnsan yalnızca biyolojik bir varlık değildir. Sosyal ve psikolojik özelliklerimiz bizi biz yapan özelliklerimizdir. Dünya her zamankinden daha hızlı bir gelişim geçirmektedir. Bir yandan teknolojinin hayatımıza getirdiği kolaylıklar ve değişimin olumlu etkileri, diğer yandan toplumun hemen hemen her kesiminin ruhsal durumunu tehdit eden krizler adeta iç içe yaşanmaktadır. Çocuklar, ergenler ve yetişkinler kişisel, aile, eğitim, kariyer ve sosyal alanda başarılı olmak için bir birbirleriyle yarışırken diğer yandan gelişimlerini olumsuz etkileyen durumlarla sürekli olarak karşı karşıya kalmaktadırlar. Çeşitli küresel, bölgesel ve kültürel konular her yaştan bireyin yaşamını önemli oranda etkilemektedir. Psikolojik danışmanlar bu gibi zorluklarla yüz yüze gelen birey ya da gruplara yardım etmede önemli bir yere sahiptir. İçinde bulunduğumuz 21.yüzyılda, toplum psikolojik danışmanlara belki de her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyacaktır.

PDR hizmetleri bireyin ilgi, yetenek ve değerlerini tanıması, güçlü ve zayıf yönlerini bilmesi, çevrede kendisine sunulan olanaklardan haberdar olması, mevcut seçeneklerden kendisine en uygun olanını seçebilmesi, içinde yaşadığı toplumun mutlu, uyumlu ve üretken bir ferdi olması, kısacası kendisini gerçekleştirebilmesi için bireye sunulan sistemli ve profesyonel yardımlardır.

NEDEN PDR?

* Kendini ve diğer insanları daha iyi tanımak için,
* İnsan psikolojisi ve düşünme sistemi ile ilgili bir alan olduğu için,
* Kişisel gelişim ve öğrenme süreci hayat boyu devam ettiği için,
* İnsanlara problemlerini çözme sürecinde destek olabilmek için,
* İnsanların yeteneklerini ve ilgi alanlarını fark etmesine ve kendileri için doğru seçimler yapmalarına yardımcı olabilmek için,
* Eleştirel düşünmeyi ve detaylı olarak olay ve durumları sorgulamayı öğrenmek için,
* Sosyal bilimlerde araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenmek ve insan hayatını değiştirebilecek araştırma ve inceleme çalışmaları yürütebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak için,
* İnsanların kendileri hakkında bilmediği özelliklerini öğrenmelerine ve potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olmak için.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

E-Posta : pdrogrenci2014@gmail.com

Facebook : 11. Ulusal PDR Öğrencileri Kongresi
Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma Topluluğu

Twitter : @hupdat

Adres : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü
Beytepe Mahallesi, Çankaya/ANKARA