XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi

UFBMEK 2014
XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
11-14 Eylül 2014/ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ/ADANA

Değerli Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimcileri,

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü ile beraber XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 11-14 Eylül 2014 tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi Balcalı yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.

11-12-13 Eylül tarihlerinde bilimsel program, 14 Eylül tarihinde ise sosyal program olarak organize edilen ulusal kongrede tüm fen bilimleri ve matematik eğitimi araştırmacılarını ve öğretmenlerini Adana’da görmekten mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz.

Kongre Düzenleme Kurulu

TEMALAR

-Fen ve Matematik Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme
-Fen ve Matematik Eğitiminde Bilgi Teknoloji Kullanımı
-Bilimin Doğası:Bilim Tarihi, Felsefe ve Sosyolojisi
-Çevre ve Sağlık Eğitimi
-Fen Ve Matematik Eğitiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları
-Fen ve Matematik Eğitiminde Eğitimi Programları ve Politikaları
-Fen ve Matematik Eğitiminde Argümantasyon
-Fen Ve Matematik Okuryazarlığı Ve Sosyo-Bilimsel Konular
-Fen Ve Matematik Eğitiminde Kültürel, Sosyal ve Cinsiyet Faktörü
-Okul Öncesi Fen ve Matematik Eğitimi
-İlkokul (1-4) Fen ve Matematik Eğitimi
-Ortaokul (5-8) Fen ve Matematik Eğitimi
-Lise (9-12) Fen ve Matematik Eğitimi
-Yüksek öğretimde Fen ve Matematik Eğitimi
-Öğretmen Eğitimi
-Hizmet Içi Eğitim: Mesleki Gelişim
-Engellilere Yönelik Fen ve Matematik Eğitimi
-Üstün Yeteneklilere Yönelik Fen ve Matematik Eğitimi

ÖNEMLİ TARİHLER
Özet gönderimi için son gün 30 NİSAN 2014
Kabul edilen bildirilerin ilanı 30 MAYIS 2014
Erken kayıt son gün 15 HAZİRAN 2014
Kongre programının ilanı 30 TEMMUZ 2014
Kongre günleri 11-14 EYLÜL 2014

ONUR KURULU
Prof. Dr. Nabi AVCI : Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Mustafa KİBAR : Çukurova Üniversitesi Rektörü

DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Turan AKBAŞ : ÇÜ Eğitim Fakültesi Dekanı
Ömer BALIBEY : MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü

YÜRÜTME KURULU
Doç. Dr. Sedat UÇAR (Başkan) ÇÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Fatih Matyar ÇÜ Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Muzaffer Özcan ÇÜ Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Osman Gülnaz ÇÜ Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Kamuran Tarım ÇÜ Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Perihan Dinç Artut ÇÜ Eğitim Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Nuri Emrahoğlu ÇÜ Eğitim Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Ayten Pınar Bal ÇÜ Eğitim Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Özgecan Taştan Kırık ÇÜ Eğitim Fakültesi
Dr. Pınar Fettahlıoğlu ÇÜ Eğitim Fakültesi
Dr. Ali YILMAZ (Bşk. Yard.) MEB Öğr. Yet. ve Gel. Gn. Md. Grup Başkanı
Mehmet Ali SELAMET Adana İl Millî Eğitim Müdürü
Yaşar YENİÇERİOĞLU (Koordinatör) MEB Öğretmen Yet. ve Gel. Gn.Md.Şb.Müdürü
Hediye TİTİZ Adana İl Millî Eğitim Md. Şube Md. V.

DÜZENLEME KURULU
Doç. Dr. Sedat UÇAR (ÇÜ Eğitim Fakültesi)
Doç. Dr. Fatih MATYAR (ÇÜ Eğitim Fakültesi)
Doç. Dr. Muzaffer ÖZCAN (ÇÜ Eğitim Fakültesi)
Doç. Dr. Osman GÜLNAZ (ÇÜ Eğitim Fakültesi)
Doç. Dr. Kamuran TARIM (ÇÜ Eğitim Fakültesi)
Doç. Dr. Perihan DİNÇ ARTUT (ÇÜ Eğitim Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Nuri EMRAHOĞLU (ÇÜ Eğitim Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Özgecan TAŞTAN KIRIK (ÇÜ Eğitim Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Ayten Pınar BAL (ÇÜ Eğitim Fakültesi)
Dr. Pınar FETTAHLIOĞLU (ÇÜ Eğitim Fakültesi)
Yaşar YENİÇERİOĞLU (MEB Öğretmen Yet.ve Gel.Gn.Md.Şube Müdürü)
Hediye TİTİZ (Adana İl Milli Eğitim Md. Şube Müdürü V.)

SEKRETERYA

Arş. Gör. Betül KARADUMAN (ÇÜ Eğitim Fakültesi)
Arş Gör. Tuba DEMİRCİOĞLU (ÇÜ Eğitim Fakültesi)
Arş. Gör. Melis YEŞİLPINAR (ÇÜ Eğitim Fakültesi)
Arş. Gör. Buket TURHAN (ÇÜ Eğitim Fakültesi)
Arş. Gör. Emel ÇİLİNGİR (ÇÜ Eğitim Fakültesi)
Arş. Gör. Dilek IŞIK (ÇÜ Eğitim Fakültesi)
Arş. Gör. Oğuz KELEŞ (ÇÜ Eğitim Fakültesi)

UFBMEK2014, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, 01130 Sarıçam/ ADANA

url2http://egitim.cu.edu.tr/ufbmek2014/

[email protected]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.