XI. ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI

XI. ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube yürütücülüğünde düzenlenen 11. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kurultayı 17-18 Kasım 2017 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kampüsü İşletme Fakültesi’nde gerçekleştirilecek.

11. gerçekleştirilecek olan Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kurultayı`nın kapsamında danışmanlar kurulunca onaylanmış tüm bildirilerin sunulmasına imkan verilecek aynı zamanda bildiriler kitap/cd haline getirilerek EİM ile paylaşılacak ve farklı sektörlerden katılımcılar ile paneller düzenlenecek. Bunun yanı sıra, üniversite, Oda, sanayi ortak paydasında EİM`lerin mesleki gelişimi ve istihdam alanları tartışılacak ve çözüm önerileri oluşturulması sağlanacak. Gelişen bilimin ve teknolojinin endüstri ve işletme mühendisliğinin uygulama alanlarına yansımasını görmek amacıyla çeşitli sektörlerde uygulanmış projeler için katılım durumuna bağlı olarak özel oturumlar planlanacak.

Etkinliğin Amacı:

Endüstriyel dönüşümde endüstri ve işletme mühendisleri olarak sistemin insan odağını ve sistem – çevre ile uyumunu optimum düzeyde değerlendirmek,
Teknolojik ilerlemelerin zorunluluğu ile oluşacak çeviklikleri, meslektaşlarımızın büyük fotoğrafın neresinde olduğunu ve ilerleyen süreçte nerede olacağını öngörmek,
Stratejik Planlama ve Yatırım Hizmetleri uzmanlık alanlarının, belgelendirmeye ilişkin yönü endüstriyel dönüşüme adaptasyonu ve uygulanabilirliğini incelemek,
Teknolojik ilerlemede toplumsal yararları önemseyerek şirketlere/kamuya uyumlulaştırmak, – Üniversitelerin eğitim programlarına endüstriyel dönüşümle ilgili irdeleyebilen, toplumsal kazanımları içeren derslerin dahil edilmesini sağlamak,
Öğrencilere TMMOB geleneği ve Makina Mühendisleri Odası bakış açısı ile ve öğrenci üyeliğinin, örgütlü yapının gerekliliğinin önemini aktarabilmek.

Tarih ve Saat: 17 Kasım 2017 Cuma – 10:30 – 18 Kasım 2017 Cumartesi – 18:30
Yer: İSTANBUL