X. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi

X. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi

Kongre Teması
EĞİTİM VE EĞİTİM DENETİMİNDE YAKLAŞIM SORUNU

Eğitim denetiminde kuramsal tartışmalar
Eğitim denetiminde güncel politikalar
Eğitim denetiminde reform çalışmaları
Denetim hukuku ve eğitim denetimi
Eğitim denetiminde istihdam sorunları
Eğitimde kurumsal ve yönetsel denetim
Eğitim denetiminde kronik sorunlar
Eğitim denetiminde uluslararası deneyimler
Eğitim ve eğitim yönetiminde güncel politikalar
Eğitimde insangücü ve istihdam sorunları
Öğretim programları ve nitelik sorunları
Eğitimde planlama ve uygulama sorunları
Eğitimde ölçme ve değerlendirme sorunları
Eğitimde yöntem ve araştırma sorunları
Eğitimde finansman, maliyet ve kaynak yönetimi
Eğitimde uluslararası yönelim ve uygulamalar