X. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi

ULUSLARARASI X. ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONGRESİ

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından 8-10 Ekim 2018
tarihlerinde “Diplomasi ve Savaşın Değişen Rolü” ana başlığı altında Uluslararası X. Uludağ
Uluslararası İlişkiler Kongresi düzenlenecektir.

Kongre ile uluslararası sistemde yaşanan politik, ekonomik ve sosyal güncel
gelişmelerin farklı yönlerini ortaya koyacak araştırma ve incelemelere yer verilmesi
amaçlanmaktadır.

Kongrede yer alması planlanan bazı başlıklar aşağıda sunulmuştur. Bildiri konuları bu
başlıklarla sınırlı olmayıp Kongrenin genel çerçevesine uyulması koşuluyla gönderilen diğer
tebliğ özetleri de değerlendirmeye alınacaktır.

Kongre Başlıkları

– 21. Yüzyılda Diplomasi ve Savaş
– Asimetrik Tehditler ve Devlet Güvenliği
– Azınlıklar ve Etnik/Mezhepsel Çatışmalar
– Barış Çalışmaları
– Bölgesel Çatışmalar ve Kriz Yönetimi
– Devlet Dışı Aktörlerin Bölgesel ve Uluslararası Sisteme Etkileri
– Diplomasi ve Savaş Bağlamında Bölgesel Çalışmalar
– Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği
– İnsani Müdahale ve Egemenlik
– İstihbarat Çalışmaları
– Küresel Silahlanma / Silahsızlanma
– Küresel/Bölgesel Sorunlar Bağlamında Uluslararası Örgütler
– Radikalizm ve Aşırıcılık
– Savaş Çalışmaları ve Çatışma Çözümü
– Savaş ve Çatışma Kuramları
– Sosyal Hareketler ve Uluslararası Sistem
– Sosyal Medya ve Uluslararası İlişkiler
– Toplumsal Cinsiyet ve Uluslararası İlişkiler
– Uluslararası Göç Çalışmaları
– Uluslararası Güvenlik Çalışmalarında Güncel Tartışmalar
– Uluslararası İlişikler Teorilerinde Güncel Tartışmalar ve Değişen Jeopolitik Koşullar
– Uluslararası İlişkiler Metodolojisi: Nicel, Nitel ve Karma Yöntemler
– Uluslararası Sistemde Ekonomik- Politik Rekabet
– Uluslararası Sistemde Hukuki Uyuşmazlıkların Çözüm Yöntemleri
– Uluslararası Terörizm

http://ucir.uludag.edu.tr