X. Mantık Çalıştayı

10-12 Eylül 2020 tarihlerinde Kapodokya Üniversitesi‘nde yapılması planlanan X. Mantık Çalıştayının; mevcut epidemi sorununun devam etmesi, ulaşım ile ilgili problemler ve Üniversitelerde eğitim yılına başlaması konusundaki kısıtlamalar dolayısıyla Nisan-Mayıs 2021 tarih aralığına ertelenmesine karar verilmiştir.
Gelişmeler ve alınacak kararlar, iletişim kanalları aracılığıyla duyurulacaktır.

X. Mantık Çalıştayı, Mehmet Ali Türkel anısına, Nisan-Mayıs 2021 tarihleri arasında Kapadokya Üniversitesi evsahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Katılımcıların bildiri başlığını ve özetini 25 Aralık 2020 tarihine kadar https://forms.gle/qmLsP6DvXaikgiL37 adresindeki ilgili yerleri doldurarak bildirmeleri, katılım bedeline ait dekontlarını calistay@mantik.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Mantık Çalıştayı’nda sunulacak bildirilerin özetlerinin toplantı sırasında dağıtılması, tam metinlerin ise toplantı sonrası basılması planlanmaktadır.

Sunulan bildirilerin en kısa zamanda yayımlanabilmesi için çalıştay sonrası metinlerin elektronik olarak iletilmeleri gerekmektedir.

Kapadokya Gezisi yapılmasına yönelik organizasyon çalışmaları devam etmektedir. Gezi planlaması yapıldıktan sonra ayrı bir başvuru formu konuşmacı ve dinleyicilere gönderilecektir.

Dinleyici olarak katılmak isteyenlerin https://forms.gle/XJLTRRYuwnvrNtHT8 adresindeki formu doldurması; salon, yemek ve konaklama gibi planlamaların sağlıklı bir şekilde yapılabilmesine olanak verecektir.

Katılımcıların kalacakları yerler ile ilgili bilgi ayrıca paylaşılacaktır.

Katkılarınız ve katılımız için teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Kapadokya’da görüşmek dileğiyle.

Çalıştayda ele alıncak başlıca konular:

Mantık tarihi
Geleneksel mantık
Çağdaş mantık çalışmaları
İnformel mantık
Klasik-olmayan mantıklar
Puslu mantık
Dil ve mantık
Bilim ve mantık
Mantık ve matematik felsefesi
Mantık çeşitleri
Mantık eğitimi
Mantık kitaplarının incelenmesi, karşılaştırılması
Mantık lise müfradatı üzerine araştırmalar
Türkçede kullanılan mantık terimleri
Kayıt

Konuşmacılar için Kayıt

Konuşmacı Kayıt Formu: https://forms.gle/qmLsP6DvXaikgiL37
Konuşmacılar için katılım bedeli aşağıdaki gibidir:
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri: 50 TL
Doktora mezunları için: 150 TL
Katılım bedelinin Mantık Derneği‘nin aşağıdaki banka hesabına yatırılması gerekmektedir:
TEB Kızıltoprak/İstanbul Şubesi (Şube Kodu: 489)
IBAN: TR03 0003 2000 0000 0053 0351 02 (Hesap No: 53035102)

Dinleyiciler için Kayıt

Dinleyici Kayıt Formu: https://forms.gle/XJLTRRYuwnvrNtHT8