X. İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali Yarışması

X. İSTANBUL ULUSLARARASI
MİMARLIK VE KENT FİLMLERİ FESTİVALİ
8 – 15 Ekim 2016

AMAÇ:

Mimarlar Odası kurulduğu 1954 yılından günümüze, mimarlık kültürünün gelişmesi, tarihi mirasın korunması ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için yoğun bir çalışma sürdürmektedir. Bu çalışmalara yeni bir boyut kazandırmak amacı ile 2007 yılından bu yana, “İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali” adı altında bir organizasyonu yaşama geçirmektedir. Etkinliğe, başta mimarlar olmak üzere, bu alana ilgi duyan her kesimin etkin olarak katılımının sağlanması hedeflenmektedir.

Bu festival, her yıl ekim ayının ilk pazartesi günü tüm dünyada kitlesel olarak kutlanan “Dünya Mimarlık Günü” nedeniyle Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nce gerçekleştirilen “Mimarlık ve Kent Şenliği” etkinlikleri kapsamında programlanmaktadır.

“İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali” kapsamında uluslararası kategoride yarışma düzenlenmekte ve ödüller verilmektedir.

Festival, “mimarlık ve kent” odağında üretilmiş filmleri desteklemeyi, yeni yapımları özendirmeyi, beğeni kazanmış filmleri seyirci ile buluşturmayı amaçlamaktadır.

KAPSAM:
Festival kapsamında, belgesel ve canlandırma türündeki filmlere yer verilmektedir. Yurtiçinden ve yurtdışından yarışmaya katılarak ön elemeyi geçmiş olan filmler, seyirci ile buluşturulur ve bu filmler arasında bir yarışma gerçekleştirilir. Ayrıca konuyla ilgili olarak, katılımcılar arasında düşünce alışverişlerinin sağlanabilmesi için çeşitli söyleşi ve etkinlikler de düzenlenebilir.

2016 ULUSLARARASI YARIŞMA BAŞVURU KOŞULLARI:
1. Yarışmaya belgesel ve canlandırma türünde, mimarlık ve kent konularını işleyen, son 5 yıl içinde üretilmiş filmler başvurabilir. Filmlerin daha önce bu festivale katılmamış olmaları gerekir.
2. Yarışmaya kabul edilecek filmlerin süresi 60 dakika ile sınırlıdır.

3. a) Yurt dışından katılacak dili İngilizce olmayan filmler, İngilizce altyazılı olacaktır.

b) Yurt içinden katılacak dili Türkçe olmayan filmler Türkçe ve İngilizce altyazılı olacaktır.

c) Yurt içinden katılacak dili Türkçe olan filmler İngilizce altyazılı olacaktır.

4. Orijinal formatı ne olursa olsun, tertip komitesine, filmin (MPEG2, MP4 veya H.264 formatında) DVD, SD MEMORY CARD veya USB FLASH DRIVE üzerine kaydedilerek gönderilir.

Ayrıca filmler internet aracılığıyla, veri transfer programları (Wimeo, Wetransfer, dropbox vs…) aracılığı ile de gönderilebilir.

Başvuru formu www.archfilmfest.org adresinden temin edilmeli ve diğer dokümanlar ile birlikte archfilmfest@archfilmfest.org adresine gönderilmelidir. Filmin ön izlenmesi sırasında teknik sorunlar olursa, yönetmenine haber verilir. Yönetmen en geç 48 saat içinde yeni bir kopya göndermekle yükümlüdür. Aksi takdirde film değerlendirme dışı bırakılır.
5. Yarışmacı, Düzenleme Kurulu’na film kopyaları ile birlikte;
a) Yarışma başvuru formu
b) Filmden 2 adet fotoğraf
c) 1 adet yönetmen fotoğrafı
d) Türkiye’den katılan yönetmenlerin Türkçe ve İngilizce, yurt dışından katılan yönetmenlerin İngilizce biyografisi (en fazla 50 kelime)
e) Filmin öyküsü (en fazla 50 kelime )
bulunan verileri göndermekle yükümlüdür.

f) Seçici kurul başvuru koşullarında eksiği bulunan filmleri yarışma dışı bırakma hakkına sahiptir.

6. Katılımcılar birden çok filmle yarışmaya katılabilirler.

7. Ayrıca temaya uygun olmak koşuluyla beş yıldan önce çekilmiş belgesel ve canlandırma filmleri sadece gösterim amaçlı gönderilebilir. Seçici kurulun uygun bulması durumunda gösterim programına alınabilir.

8. Festival Düzenleme Kurulu, yarışmaya katılan filmlerden ön elemeyi geçenlerin tümünü veya bir kısmını festival programına alabilir. Bu filmler jüri tarafından değerlendirilir ve dereceye girenler ödüllendirilir.

Gösterim programına alınan ve yurtdışından katılan filmlere bir defaya mahsus olmak üzere, vergi ve masraflar hariç net 100.- Amerikan Doları, yurtiçinden katılan filmlere de bir defaya mahsus olmak üzere 250.- Türk Lirası gösterim bedeli olarak ödeme yapılır.
9. Yarışmada elemeyi geçen filmler, festival arşivinde saklanır, yönetmeni bilgilendirilerek ticari olmayan gösterimlerde yer alabilir. Mimarlar Odası’nın şube ya da birimlerinin bulunduğu illerde, festival gösterim programına alınan filmlerin eğitim amaçlı ve ticari amaç gütmeden toplu olarak gösterimi yapılabilir. Film yönetmenleri ve yapımcıları bu kuralı baştan kabul etmiş sayılırlar.
10. Yarışma İlanı: 5 Nisan 2016
11. Son başvuru tarihi: 22 Ağustos 2016

Kargo ile gönderilen filmlerin kargoya veriliş tarihi en geç 19 Ağustos 2016 olmalıdır.

12. Jüri değerlendirme takvimi: 2-3-4 Eylül 2016

13. Sonuçların ilânı: Gösterime girecek filmler 9 Eylül 2016’da, dereceye giren filmler 15 Ekim 2016’da ödül töreninde ilân edilir.
14. Filmlerin gösterimi sırasında üçüncü şahıslardan doğabilecek telif hakları eser sahibinin sorumluluğundadır.
15. Koşullar gerektirdiği takdirde Düzenleme Kurulu, Seçici Kurul isimlerinde değişiklik yapabilir, ön jüri oluşturabilir.
16. Elemeyi geçemeyen filmler, yapımcı ya da yönetmenin aksi bir kararı olmaması durumunda yarışma arşivine devredilmiş kabul edilir. Bu filmler bir sonraki festival kapsamında festival dışı kategoride ve/veya ticari amaç gütmeyen, eğitim amaçlı diğer gösterimlerde yönetmen ya da yapımcısının izni alınarak ve gösterim ücreti ödenerek seyirci ile buluşturulabilir.
17. Ödüller:

Yurtiçi ve yurtdışından gelen filmler birlikte değerlendirilir.
Belgesel ve Canlandırma türündeki her film kendi kategorisinde yarışır.

Birinci: Ödül Plaketi

İkinci: Ödül Plaketi

Üçüncü: Ödül Plaketi

Halk Jürisi Ödül Plaketi

18. Film gösterimi sırasında, filmin yönetmeni salonda hazır bulunuyorsa izleyici ile söyleşi olanağı sağlanır.

19. Yarışmaya TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, çalışanları, seçici kurul üyeleri, seçici kurul üyelerinin danışmanlık yaptığı ve/veya iş/proje vs. ortakları, 1. derece akrabaları katılamazlar.

20. Seçici kurulun yargısı kesindir. Kararlar oy çokluğu ile alınır.
21. Halk jürisi: Seçici kurul tarafından seçilen ve gösterime alınan filmler ayrıca halk jürisinin değerlendirmesine sunulur. Gösterimleri izleyen herkes halk jürisinin doğal üyesidir. Halk jürisi tarafından değerlendirilen ve en çok oyu alan film halk jürisi ödülünü almaya hak kazanır.

Yarışma Seçici Kurulu:

Süheyla Acar (Senarist-Yazar)

Behiç Ak (Mimar-Sanatçı)

Beste Bereket (Sanatçı)

İsmail Doğanyılmaz (Y. Mimar)

Yasemin Civelek Dura (Mimar – Sanatçı)

Hilmi Etikan (Belgesel Film Yönetmeni-İstanbul Kısa Film Festivali Yöneticisi)

Mehmet Emrah Erkanı (Yönetmen)

Esin Köymen (Mimar)

Fikret Terzi (Yönetmen-Yazar)

Zeynep Ünal (Boğaziçi Üniversitesi MAFM Yöneticisi)

Düzenleme Kurulu:

Sami Yılmaztürk (Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı-Festival Organizasyon Sekreteri)

Ali Hacıalioğlu (Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi)

Hilmi Etikan (Belgesel Film Yönetmeni-İstanbul Kısa Film Festivali Yöneticisi)

İsmail Doğanyılmaz (Y. Mimar)

Esin Köymen (Mimar)

Merve Şen (Mimar)

Zeynep Ünal (Boğaziçi Üniversitesi MAFM Yöneticisi)

Selma Erdem (Festival Koordinasyon Sekreteri)

BAŞVURU ADRESİ :

Selma Erdem
TMMOB Mimarlar Odası
İstanbul Büyükkent Şubesi
Karaköy, Kemankeş Cad. No. 31 Beyoğlu 34425 İstanbul
Tel: (212) 251 49 00 – 205
Faks: (212) 251 94 14

E-Posta: archfilmfest@archfilmfest.org
Web: www.archfilmfest.org