X. İngilizce Yaratıcı Yazın Yarışması

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü, 08 Mayıs 2020 tarihinde, Türkiye geneli resmi/özel tüm lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik, ücretsiz Geleceğin Yeni Meslekleri ve Eğitim temalı “X. İngilizce Yaratıcı Yazın Yarışması düzenliyor.

Türkiye genelindeki liseleri kapsayacak olan ve teması, “Geleceğin Yeni Meslekleri ve Eğitim” olarak belirlenen yarışmaya İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı tüm liselerin öğrencilerinin katılımı beklenmektedir.

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
X. İNGİLİZCE YARATICI YAZIN YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Mütercim-Tercümanlık Bölümleri tarafından ve Yabancı Diller Anabilim Dalı’nın desteğiyle 08. 05. 2020 tarihinde X. İngilizce Yaratıcı Yazın Yarışması düzenlenecektir.

Türkiye genelindeki liseleri kapsayacak olan yarışmamıza, İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı liseler katılabilecektir. Yarışma iki aşamadan oluşacaktır. İlk aşamada, öğrencilerden konusu “Geleceğin Yeni Meslekleri ve Eğitim” olarak belirlenen bir kompozisyon yazmaları istenecektir, ikinci aşamada ise, ilk 100’e giren öğrencilere tören sabahı çoktan seçmeli bir İngilizce sınavı uygulanacaktır. Kompozisyon notunun %60’ı ile sınav notunun %40’ı alınarak yapılacak hesaplama sonucunda, ilk 10’a giren öğrenciler ödül, ikinci 10’a giren öğrenciler de mansiyon almaya hak kazanacaktır. Ayrıca, ilk 100’e girip finale kalan tüm öğrencilere t-shirt verilecektir.

Yarışma Takvimi
Kompozisyonların Gönderilmesi İçin Son Katılım Tarihi: 2 MART 2020
İlk 100’e Girenlerin Açıklanması : 10 NİSAN 2020
İngilizce Sınavı ve Ödül Töreni: 8 MAYIS 2020
olarak belirlenmiştir.

Yarışmanın Konusu: “Vanishing/Emerging Professions and Proper Education”

Vast and rapid developments in international and national economies as well as groundbreaking advancement in Science and technology have led to profound changes in professional life. Brand new occupations and career opportunities have been emerging at incredible speed to meet the requirements of the new economy and social life. On the other hand, the same process has been causing some well-established professions to disappear very quickly. While some professional skills are becoming obsolete, some new ones are emerging to set new standards in business life.

Write a 450-500 word vvell-organized essay discussing the prospective changes in future careers, and elaborating on the necessary actions that should be taken in the field of education to provide students with proper skills to adapt themselves to the requirements of the new economy and advancement in technology.

Write your thesis statement in the introductory paragraph and support your argument by providing specific examples and suggestions in the developmental paragraphs. Wrap up your argument effectively in the concluding paragraph. Your essay will be graded on the follovving criteria:

 1. Comprehension of the given prompt
 2. Creativity and originality
 3. Organization, unity, and coherence
 4. Ability to use a wide range of grammatical structures and vocabulary
 5. Use of relevant examples
 6. Accurate use of spelling and punctuation
 7. Strength of the argument

Kompozisyon Konusu : “Geleceğin Yeni Meslekleri ve Eğitim”

Ulusal ve uluslararası ekonomideki büyük ve hızlı gelişim ile bilim ve teknoloji alanındaki başdöndüren ilerlemeler iş yaşamında çeşitli değişikliklere neden olmakta. Yeni ekonomik düzenin ve sosyal yaşamın gereksinimlerini karşılayabilmek adına yepyeni meslek ve kariyer olanakları hızla ortaya çıkmaya başladı. Öte yandan aynı süreç, kök salmış bazı mesleklerin yok olmasını da bereberinde getiriyor. Bir takım mesleki becerilere duyulan ihtiyaç ortadan kalkarken, bazı yeni becerilerin hem iş hem de sosyal yaşamda ortaya çıktığı gözlemleniyor.

Bütün bunları dikkate alarak, iş yaşamında gelecekte ortaya çıkması olası değişimler, yeni kariyer olanakları ve öğrencilerin bu sürece kendilerini uygun bir biçimde hazırlayabilmeleri için eğitim alanında atılması gereken adımlar konusunda 450-500 sözcükten oluşan bir kompozisyon yazın. Üzerinde farklı görüşlerin olabileceği bu konuda düşüncelerinizi açıkça ifade etmeden önce konunun olumlu ve olumsuz yönlerini tarafsız bir bakış açısıyla yorumlayın.

Kompozisyonun giriş paragrafında, savunacağınız ana fikri bir tez cümlesi yazarak ifade ettikten sonra gelişme bölümlerinde bu tezi desteklemek üzere somut örnek ve öneriler ortaya koyun. Kompozisyonun sonunda görüşlerinizi özetleyerek bir sonuç paragrafı yazın.
Yazınız aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir:

 

 1. Kompozisyon konusunun doğru anlaşılması
 2. Yaratıcılık ve orijinallik
 3. Yazıda giriş, gelişme, sonuç bölümlerinin uygun şekilde düzenlenmiş olması, paragraftaki cümleler arasında anlam bütünlüğünün sağlanması, cümlelerin mantıklı ve akıcı bir biçimde sıralanması
 4. Anlatımda farklı dilbilgisi yapılarının ve uygun sözcüklerin kullanılması
 5. Verilen örneklerin ortaya atılan görüşü destekler nitelikte olması
 6. Sözcüklerin doğru şekilde yazılması ve noktalama işaretlerinin yazım-imla kurallarına uygun biçimde kullanılması
 7. Tezin güçlü bir biçimde savunulması

Detaylı bilgi için Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı (http://ell.cankaya.edu.tr) ile Mütercim-Tercümanlık (http://mtb.cankaya.edu.tr) bölümlerinin Web sayfalarını ziyaret ediniz.

 

Yarışmanın Amacı:

 1. Gençlerin öğrenmekte oldukları bir yabancı dilde (İngilizce) düşünebilmelerine ve yazılı olarak kendilerini ifade edebilmelerine olanak sağlamak,
 2. Yabancı dilde yazmayı, okumayı sevdirmek ve yabancı dilin önemi hakkında farkındalık oluşturmak,
 3. Yabancı dili yaratıcı biçimde kullanmayı becerebilen yetenekli öğrencileri ödüllendirmek. Yarışmaya katılım koşulları ve diğer bilgiler:
 • Yarışma, Türkiye’deki tüm lise öğrencilerinin katılımına açık olacaktır.
 • Yarışmacılar yarışmaya sadece bir eserle katılabilirler.
 • İngilizce metin katılımcının kendisi tarafından yazılmış olmalıdır. (Yazılan metin intihal programları aracılığıyla kontrol edilecektir.)
 • İngilizce metin yarışmacının eğitim gördüğü okulun İngilizce öğretmenlerinin en az biri tarafından okunup, onaylanmış olmalıdır.
 • İngilizce metin 450-500 kelime arasında, bilgisayar ortamında yazılmış olmalı ve eserin sonunda toplam kaç kelime ile yazıldığı belirtilmelidir.
 • Metin “Calibri” formatında 11 punto ve iki satır aralığı verilerek oluşturulmalıdır.
 • Metnin bir başlığı olmalıdır.
 • Metinde İngilizce dilbilgisi kurallarıyla noktalama işaretlerinin doğru kullanılması gerekmektedir.
 • Öğrenciler İngilizce olarak yazmış oldukları kompozisyonla daha önce başka bir yarışmaya katılmamış olmalıdır (Böyle bir durum saptandığında, öğrencinin yazmış olduğu eser ödül almış olsa bile, ödülü geri alınacaktır).
 • Katılımcılar kompozisyonlarını http://yaraticiyazin.cankaya.edu.tr adresindeki ilgili sekmede bulunan başvuru formunu eksiksiz doldurduktan sonra aynı sayfadan yükleyeceklerdir.

Yarışmanın Seçici Kurul Üyeleri
Bülent Akat (Öğr. Gör. Dr., Mütercim-Tercümanlık Bölümü)
Halide Aral (Öğr. Gör., İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)
Damla Atay (Öğr. Gör., Hazırlık Eğitimi Birimi)
Mine Başkan (Öğr. Gör., İngiliz Dili Birimi)
Nalan Büyükkantarcıoğlu (Prof. Dr., Mütercim-Tercümanlık Bölümü)
Özkan Çakırlar (Öğr. Gör. Dr., İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)
Şerife Dalbudak (Dr. Öğr. Üyesi., Mütercim-Tercümanlık Bölümü)
Neslihan Ekmekçioğlu (Dr. Öğr. Üyesi., İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)
Ayşe Güneş (Araş. Gör., İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)
Mustafa Güneş (Öğr. Gör., İngiliz Dili Birimi)
Özge Güvenç (Öğr. Gör., İngiliz Dili Birimi)
Bülent İnal (Öğr. Gör. Dr., Hazırlık Eğitimi Birimi)
Rudolf Peter Jelen (Öğr. Gör., Hazırlık Eğitimi Birimi)
Mustafa Kırca (Dr. Öğr. Üyesi., Mütercim-Tercümanlık Bölümü) Ertuğrul Koç (Prof. Dr., Mütercim-Tercümanlık Bölümü)
Berkem Sağlam (Dr. Öğr. Üyesi., İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü) Yağmur Sönmez Demir (Öğr. Gör., İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü) Özlem Uzundemir (Prof. Dr., İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)
Alev Yemenici (Dr. Öğr. Üyesi., Mütercim-Tercümanlık Bölümü) Ceyda Yıldırım (Öğr. Gör., Hazırlık Eğitimi Birimi)

Ödüller:
Değerlendirme sonucunda ilk 10’a giren öğrencilere aşağıdaki ödüller verilecektir.
Birinciye: Apple Ipad
İkinciye: Laptop
Üçüncüye: Bisiklet
Dördüncüye: Akıllı Saat
Beşinciye: Scooter
Altıncıya: e-Reader
Yedinciye: Hediye Çeki (Mavi)
Sekizinciye: VVaveboard
Dokuzuncuya: Bluetooth Kulaklık
Onuncuya: Bluetooth Hoperlör
İkinci On Kişiye 10 Adet İngilizce Kitap

Çankaya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Mütercim Tercümanlık Bölümü
Yukarı Yurtçu Mah. Mimar Sinan Cad. No:4 Etimesgut-ANKARA Telefon: 0 312 233 14 13 (İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Sekreterliği)
0 312 233 14 40 (Mütercim-Tercümanlık Bölüm Sekreterliği) e-posta: gunes(at)cankaya.edu.tr

ÖNEMLİ NOT:
1. 2 MART 2020 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
2. Katılımcıların konaklama ve ulaşım giderleri karşılanmamaktadır.