World Council for Gifted and Talented Children World Conference 2015

The World Council for Gifted and Talented Children
The World Council for Gifted and Talented Children, Inc. (WCGTC) is a worldwide non-profit organization that provides advocacy and support for gifted children. The WCGTC is a diverse organization networking the globe with an active membership of educators, scholars, researchers, parents and others interested in the development and education of gifted and talented children of all ages.

The WCGTC consists of its Members, Executive Committee, Delegates from member countries, and a Headquarters that is located at Western Kentucky University in Bowling Green, Kentucky USA. The World Council was founded over 35 years ago and hosts a biennial World Conference at a major international city during late July or early August in odd-numbered years.

For more information and details about membership see www.world-gifted.org. Members of WCGTC receive a discount to attend the World Conference.

Üstün Yetenekli ve Yetenekli Çocuklar Dünya Konseyi
Dünyaca Üstün Yetenekli Çocuklar, Inc. (WCGTC), üstün yetenekli çocuklar için savunuculuk ve destek sağlayan dünya çapında kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. WCGTC, dünyanın her yerinden yetenekli ve yetenekli çocukların gelişimi ve eğitimi ile ilgilenen aktif eğitimciler, akademisyenler, araştırmacılar, ebeveynler ve diğerleri ile dünyayı birbirine bağlayan çeşitli bir kuruluştur.

WCGTC üyeleri, üyeleri, İcra Komitesi, üye ülkelerden Delegeler ve Kentucky’de bulunan Bowling Green’deki Western Kentucky Üniversitesi’nde bulunan bir Genel Merkezden oluşmaktadır. Dünya Konseyi 35 yıl önce kuruldu ve büyük bir uluslararası şehirde Temmuz sonu veya Ağustos başında bienal Dünya Konferansına ev sahipliği yapıyor.

Üyelik hakkında daha fazla bilgi ve detaylar için bkz. Www.world-gifted.org. WCGTC üyeleri Dünya Konferansına katılmak için indirim alır.