WORLD CONFERENCE ON LEARNING TEACHING AND ADMINISTRATION

Yirmi birinci yüzyılda bireylerin eğitimle ilgili ilgi, ihtiyaç ve beklentileri günden güne  artmakta ve farklılaşmaktadır.  Öğrenenlerin bireysel farklılıkları dikkate alındığında öğrenme ve öğretme etkinlikleri ile birlikte, öğrenme ortamları ve yönetiminide birlikte ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede  sizi ve meslektaşlarınızı  Mısır’ın başkenti Kahire’de Amerikan Üniversitesi ile birlikte düzenleyeceğimiz “Dünya Öğrenme, Öğretme ve Liderlik Konferansına” davet etmek istiyoruz.
Konferans’ta sunulmak üzere kabul edilen makaleler Procedia-Social and Behavioral Sciences Dergi’sinde (ISSN: 1877-0428) yayınlanacağı için İngilizce olmak zorundadır. Konferans uluslararası düzeyde olmakla birlikte isteyen Türk katılımcılarımız için Türkçe sunumların yapıldığı ayrı salonlar ayarlanacaktır.

Bildiri Özeti gönderme son günü 15 Agustos 2010’dur. Özetinizi e-posta  eki olarak [email protected] adresinede gönderebilirsiniz.

Konferans kapsamında Mısır primatlerini’de içerecek sosyal aktiviteler düzenlenecektir. Bunun yanında katılımcılarımızın Kahire Havalimanı – Hotel –  Havalimanı transferlerinin  sağlanmasına yönelik çalışmalar da yapmaktayız.  Konferans ile ilgili daha fazla ayrıntılı bilgiyi www.wc-lta.org adresinden bulabilirsiniz.  
Lütfen bu bilgiyi en az bir meslektaşınıza iletiniz.

Tarihi şehir Kahire’de buluşmak ümidiye…

Sevgi ve saygılarımla,

Prof. Dr. Hafize Keser
Konferans Başkanı

[email protected]