WILO Pompa Sistemleri 4. Ulusal Fotoğraf Yarışması

WILO Pompa Sistemleri A.Ş.
4. Ulusal Fotoğraf Yarışması
Su, Hayatın Her Karesinde – “Suyun Enerjisi”

GİRİŞ:
Dünyanın en büyük pompa ve pompa sistemleri üreticilerinden biri olan WILO’nun temelleri 1872’ye, Louis Opländer’in bronz ve bakır parçalar işleyen atölyesine kadar uzanmaktadır. Bugün, tüm dünyada, yapılardan endüstriyel proseslere, ziraattan genel amaçlı temiz ve kirli su transferine, altyapı yatırımlarından arıtma tesislerine kadar uzanan geniş bir yelpazede, insanlığın gereksinim duyduğu pek çok alanda WILO’nun tamamlayıcı özellikte tesisat ekipmanları kullanılmaktadır.

Dünyada 71 ülkede 7.000’i aşkın çalışanı ile faaliyet gösteren WILO, Türkiye’deki faaliyetlerine ise 1992’de başlamıştır. 2009 yılında alınan çevreci bir yatırım kararı ile sektörün en teknolojik tesisini Türkiye’ye kazandıran WILO, bu sektörde Avrupa’daki LEED Gold sertifikasına sahip ilk yeşil binada faaliyet gösteriyor. WILO Türkiye, yetkili satıcıları, yetkili servisleri, bölge distribütörlükleri ile beraber yaklaşık 1.000 kişilik büyük bir aileyi oluşturuyor.

WILO, 4. Ulusal Fotoğraf Yarışması ile çevreye duyduğu saygının fotoğraf sanatı kanalıyla daha geniş kitlelere iletilmesine destek olmayı hedefliyor.

YARIŞMANIN KONUSU:
Ürettiği pompa ve pompa sistemleri ile suya hayatın ihtiyaç duyulan her alanında yön veren WILO, bu fotoğraf yarışmasıyla dünyanın azalan su kaynaklarına dikkat çekiyor.

Dünyanın temiz su ihtiyacı; nüfus artışı, sanayileşmeye bağlı bazı faktörler, iklim koşulları gibi nedenlerle her geçen gün artıyor. Bu nedenle su kaynaklarının verimli kullanılması, temiz suyun ihtiyacı olan kesimlerle buluşturulması hayati önem taşıyor. Su ekosisteminin doğal bir şekilde işlemesine katkıda bulunmanın günümüzde en önemli konulardan biri olduğu gerçeğinden yola çıkarak WILO, düzenlediği fotoğraf yarışması ile suyun verimli kullanılması ve suyun öneminin daha geniş kitleler tarafından bilinmesi konusunda bilinç ve farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

“Suyun Enerjisi” temasıyla yapılacak yarışmada, hayatın kaynağı olan suyun hayatımızdaki yeri ve önemi fotoğraf kareleri ile belgelenecek. Yarışmada fotoğrafçıların, belirlenen bu temayla suyun en çarpıcı anlarını yakalamaları hedefleniyor.

KATILIM:
Seçici Kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları ile TFSF Temsilcisi ve birinci derece yakınları dışında tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. WILO Pompa Sistemleri A.Ş. Yönetimi ve İFSAK Yönetim Kurulu üyeleri bu yarışmaya katılamazlar.

KATILIM ŞARTLARI:
– Fotoğraf Sayısı: Her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) eser ile yarışmaya katılabilecektir.
– Fotoğraflar Renkli veya Siyah-Beyaz olarak sunulabilecektir.
– Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
– Fotoğrafların çeşitli dijital fotoğraf işleme programları ile işlenmesine yönelik herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.
– Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül ve sergileme almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz; katılıp ödül almış olsalar dahi ödül geri alınır. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, anılan ödül iptal edilir, yeri boş bırakılır; katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül
almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
– Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait
olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış
kural ihlali sayılır. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket
ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
– Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde
kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her
türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
– Kural ihlali yapan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri
gereğince 1 (bir) yıl süre ile kısıtlanır. Daha önce kural ihlali cezası almış olan
katılımcıların ikinci defa kural ihlali yapması durumunda TFSF onaylı yarışmalara
katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince süresiz olarak kısıtlanır.
– Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu
yarışmaya katılamazlar.

YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:
a) Fotoğraflar çevrimiçi (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org
adresinden yüklenecektir.
b) İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir.
Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek
aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve
şifrelerini kullanabilirler.
c) Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden
yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
d) Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö,
ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Küçük
harfler kullanılmalıdır.
e) Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter (Renkli (Color) > C,
Siyah-Beyaz (BlackWhite) > B) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). 2.
adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır
(Örneğin Çetin Kaya için ckaya gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Renkli (Color) > C, Siyah-Beyaz
(Black-White) > B).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt
çizgi eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde
yazılmalıdır. Örnekler: “TRckayaC1_ornekfoto.jpg” veya “TRckayaB2_ornekfoto.jpg” gibi…
f) Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/JPEG formatında kaydedilmelidir. Yüklenecek
fotoğraflar 2 Mb’tan küçük olmamalı, 4 MB’ı geçmemelidir.
g) İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya
kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden
iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı
bilgilendirilecektir.
h) Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için WİLO ve İFSAK
sorumlu olmayacaktır.

DİĞER HUSUSLAR:
– Yarışmaya katılım ücretsizdir.
– Yarışmada ödül ve mansiyon alan fotoğrafların yayın, telif, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte WILO’ya ait olacaktır. Bu eserler WILO’nun arşivinde saklanacaktır. Ödül ve mansiyon alan eserler ile satın alınan eserler WILO tarafından kitap, reklam, broşür, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı ismi belirtilmek koşuluyla kullanılabilir. Ayrıca yarışmada başarılı olan eserler TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve http://www.tfsfonlineyarismalar.org sitesinde yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını olan Almanak 2015’te yer alacaktır. Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
– Planlanan sergi için derece alan fotoğraflar WILO tarafından bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir.
– Fotoğraflar bastırıldıktan sonra WILO arşivine kaldırılacak ve serginin dolaşımı söz konusu olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir.
– Yarışmaya katılan yarışmacılar, belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır.

SEÇİCİ KURUL (Ada göre alfabetik sıra ile):
Alptekin BALOĞLU Fotoğraf Sanatçısı
İbrahim ZAMAN Fotoğraf Sanatçısı
Melis ÖNER WILO Türkiye Pazarlama Müdürü
Nevzat ÇAKIR Fotoğraf Sanatçısı
Tanju AKLEMAN İFSAK Yönetim Kurulu Başkanı
Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde üç seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı bir hafta ertelenir.
TFSF Temsilcisi: Çetin KAYA

ÖDÜLLER:
1.lik Ödülü : 3.000.- TL
2.lik Ödülü : 2.000.- TL
3.lük Ödülü : 1.000.- TL
Mansiyonlar (3 adet) : 750.- TL
Sergilemeler (En fazla 20 adet) : 200.- TL

TAKVİM:
Yarışmanın Başlama Tarihi : 22.03.2015
Son Başvuru tarihi : 12.09.2015 Cumartesi saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Değerlendirmesi : 17.09.2015
Sonuçların Açıklanması : 22.09.2015
Ödül Töreni, Sergi ve Kokteyl : Ekim 2015

YARIŞMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ve DUYURUSU:
Yarışma sonuçları basın yoluyla ve http://www.tfsf.org.tr, http://tfsfonlineyarismalar.org http://www.ifsak.org.tr , http://www.sudunyaninherkaresinde.com ve http://www.wilofotografyarismasi.com adreslerinden duyurulacaktır. Dereceye giren katılımcılara ödülleri düzenlenecek tören ve sergide takdim edilecektir. Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra Seçici Kurulun takdiri ile belirlenecektir. Seçici kurul tarafından dereceye layık bir eser bulunmadığı takdirde bu sıra boş bırakılacaktır.

İLETİŞİM:
İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK)
İlgili: Çetin KAYA
Adres: İstiklal Caddesi, Ayhan Işık Sokak, No: 32/2, Beyoğlu/İstanbul
Tel: 0212-292 18 07 E-Posta: iletisim@ifsak.org.tr

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.