WILO 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması

Dünyanın en büyük pompa ve pompa sistemleri üreticilerinden biri olan WILO’nun temelleri 1872’ye, Louis Opländer’in bronz
ve bakır parçalar işleyen atölyesine kadar uzanmaktadır. Bugün tüm dünyada, yapılardan endüstriyel proseslere, ziraattan
genel amaçlı temiz ve kirli su transferine, altyapı  yatırımlarından arıtma tesislerine kadar uzanan geniş bir yelpazede, insanlığın gereksinim duyduğu pek çok alanda WILO’nun tamamlayıcı özellikte tesisat ekipmanları  kullanılmaktadır.
Dünyada 71 ülkede 6.000’i aşkın çalışanı ile faaliyet gösteren WILO, Türkiye’deki faaliyetlerine ise 1992’de başladı. 2009
yılında alınan çevreci bir yatırım kararı ile sektörün en teknolojik tesisini Türkiye’ye kazandıran WILO, bu sektörde
Avrupa’daki LEED Gold sertifikasına sahip ilk yeşil binada faaliyet gösteriyor. WILO Türkiye, yetkili satış bayileri, teknik
servisleri, bölge distribütörlükleriyle beraber yaklaşık 1000 kişilik büyük bir aile…
WILO Türkiye, kuruluşunun 20. yılında fotoğraf dünyasına, düzenlediği 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması ile destek veriyor.

WILO  1. Ulusal Fotoğraf Yarışması
“Su, Dünyanın Her Karesinde”

YARIŞMANIN KONUSU:
Su, hayattır. Yaşamın başladığı yer olan su, yaşamın sürdürülebilmesinin en önemli koşuludur. Dünyanın büyük bölümü su kaynaklarıyla çevrili olsa da bu kaynaklar giderek azalıyor. Düzensiz yapılaşma, aşırı nüfus artışı, sera gazlarındaki artış ve sanayileşme dünyayı daha “susuz” hale getiriyor.
WILO, hayatın her anında ihtiyaç duyulan suya dikkat çekmek için ‘Su, Dünyanın Her Karesinde’ konulu fotoğraf yarışmasını
düzenliyor. Hayatın her anında var olan ve hayat fonksiyonlarımızı dengede tutan suyun, fotoğrafla belgeleneceği yarışmada suyun önemi, suyun temiz kalması ve verimli kullanılması konusunda tüm bireylerin bilinçlendirilmesi hedefleniyor. 
Bu önemi ve farkındalığı tüm ülkeye yaymak amacıyla düzenlenen yarışmanın konusu hayatımızın her anından kadrajlanan su fotoğraflarıdır.

KATILIM:
Seçici Kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları ile TFSF Temsilcisi ve birinci derece yakınları dışında tüm fotoğrafçıların
katılımına açıktır. WILO Pompa Sistemleri A.Ş. ve İFSAK yönetimleri de bu yarışmaya katılamazlar.

KATILIM ŞARTLARI:
•  Yarışmaya baskı kabul edilmeyecektir. Fotoğraflar, aşağıda  belirtilen detaylara istinaden CD/DVD’ye kaydedilerek   
  gönderilecektir.
•  Fotoğraf Sayısı: Her fotoğrafçı en fazla dört (4) eser ile   yarışmaya katılabilecektir.
•  Fotoğraflar renkli veya siyah/beyaz olarak sunulabilecektir.
•  Fotoğraf Boyutları: Kısa kenar minimum 2000 pixel, jpg    formatında, 300 dpi çözünürlükte ve 12 sıkıştırma kalitesinde 
  olmalıdır.
•  Fotoğraflara verilecek isim; 6 rakamdan oluşacak katılımcının   rumuzu (Örneğin; 012345 – bkz. katılım formu) ve   
  fotoğrafın sıra numarası olarak hazırlanmalıdır.                                              
  Örneğin; 012345-1.jpg, 012345-2.jpg,…, 012345-4.jpg.
•  Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu  kullanılmamalıdır.
•  Fotoğrafların çeşitli dijital fotoğraf işleme programları ile    işlenmesine yönelik herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.
•  Önceki yıllarda derece almış fotoğrafların katılımı kesinlikle   kural ihlali olarak sayılacaktır ve katılımcı, yarışmaya   
  gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli   izinlerin alındığını diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve   
  taahhüt eder.
•  Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında    hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her
  türlü kazanımları geri alınır.
    Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt  kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan,  Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu   
    yarışmada böyle bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın  ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulununan kişilerin yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince bir (1) yıl kısıtlanır.
•  Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık  kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

ESERLERİN GÖNDERİLMESİ:
•  Fotoğraflar bir CD/DVD’ye kaydedilecektir.
•  CD/DVD’nin üzerinde sadece katılımcının 6 rakamlı rumuzu yazılı olacaktır. Katılımcı ismi yazılan CD/DVD’ler yarışma dışı
  bırakılacaktır.
•  Şartnamenin son sayfasında bulunan katılım formu eksiksiz olarak doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte kapalı bir zarfa 
  konulacak, zarfın üzerine; “WILO 1. ULUSAL FOTOĞRAF  YARIŞMASI KATILIMI İÇİNDİR” ibaresi ile katılımcının 6 rakamlı 
  rumuzu yazılacaktır.
•  Bu zarf, başka bir kapalı zarfa konularak aşağıdaki adrese gönderilecektir:
WILO Pompa Sistemleri A.Ş.
1. Ulusal Fotoğraf Yarışması
“Su, Dünyanın Her Karesinde”

DİĞER HUSUSLAR:
•  Gönderilen CD/DVD’ler katılımcılara geri gönderilmeyecektir. 
  Elenen CD/DVD’ler TFSF temsilcisi gözetiminde imha edilecektir.
•  Yarışmaya katılım ücretsizdir.
•  Yarışmada başarılı olan fotoğrafların yayın, telif, kullanım ve  sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte WILO’ya ait   
  olacaktır. Bu eserler WILO’nun arşivinde saklanacaktır. Ödül  ve mansiyon alan eserler ile satın alınan eserler WILO   
  tarafından kitap, reklam, broşür, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı adı belirtilmek koşuluyla kullanılabilinir. 
  Ayrıca yarışmada başarılı olan eserler TFSF yayını olan   Almanak 2012 kitabında da yer alacaktır. Katılımcılar bu   
  şekilde kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri   
  sürmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
•  Planlanan sergi için derece alan fotoğraflar WILO tarafından bastırılacak olup, katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil   
  edilmeyecektir.
•  Fotoğraflar bastırıldıktan sonra WILO arşivine kaldırılacak ve  serginin dolaşımı söz konusu olduğunda bu dolaşımda yer  
  alabilecektir.
•  Yarışma sırasında TFSF Temsilcisi hazır bulunacaktır.
•  Yarışmaya katılan yarışmacılar, belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır.

SEÇİCİ KURUL:
Ali Balkı – AFIAP
Cengiz Karlıova – AFIAP
Tanju Akleman – İFSAK Yön. Krl. Bşk.
Serkan Turaç – İFSAK Yön. Krl. Bşk. Yrd. / AFIAP
Melis Akçin – WILO Pompa Sistemleri A.Ş.
Seçici Kurul en az üç (3) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır.
Toplantı tarihinde üç seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı bir hafta ertelenir.

ÖDÜLLER:
1.lik Ödülü : 3.000 TL
2.lik Ödülü : 2.000 TL
3.lük Ödülü : 1.000 TL
Mansiyon (3 adet) :     750 TL
Sergileme (20 adet) :     200 TL

TAKVİM:
Son Başvuru Tarihi    : 24.09.2012
Seçici Kurul Değerlendirmesi  : 29.09.2012
Sonuçların Açıklanması    : 01.10.2012
Ödül Töreni ve Sergi    : 12.10.2012

Başvuru için:
İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK)
Çetin Kaya Dikkatine
İstiklal Caddesi, Ayhan Işık Sokak, No: 34/2 Beyoğlu/İstanbul
Tel: 0212-292 42 01 
 
Wilo Pompa Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Telefon: +90 216 250 94 00
Faks: +90 216 250 94 01
Eposta: info@wilo.com.tr