Week to week recycling art projesi devam ediyor

Geri dönüşüm sürecini öğrencilerimizle farklı ve dikkat çekici sanat ürünleri oluşturarak , gençlerde geri dönüşümle ilgili bir farkındalık oluşturarak gerçekleştirdiğimiz Week to week recycling art projesi devam ediyor. Her atığın çöp olmadığını ,tekrar geri dönüşüm yolu ile kullanılacak veya sergilenecek ürünler oluşturulabileceğini şubat ayından beri yaptığımız farklı etkinliklerle ortaya koyduk. Bir çok webinar ile farklı konukları öğrencilerimizle buluşturduk. Projemiz bir çok ülke katılımı sayesinde çok uluslu olması ile öğrencilerimizin yurt dışındaki yaşıtlarıyla senkronize olmalarını sağlamıştır.