“WE DON’T FEAR, WE TAKE PRECAUTIONS””KORKMUYORUZ, ÖNLEM ALIYORUZ” eTwinning projemiz

Proje hakkında

Projemizin başlığ “Korkmuyoruz, önlem alıyoruz.” Projemiz ile pandemi dönemi sağlık kurallarının önemini proje faaliyetleri ve proje ürün çıktısı ile benimsemek hedeflenmektedir. Projemiz ile öğrencilerimizin günlük yaşamlarında ve okulda salgının önlenmesi amaçlanmaktadır. Pandemi ve salgın hastalıklardan korunmada izlenecek tedbirler proje faaliyetlerinde yer alacaktır. Proje çıktısı ve projenin genel değerlendirmesi Mayıs ayında yapılacaktır. Projemiz Ekim ayında başlayacak ve Mayıs ayında sona erecek. Projelerde yaş öğrencilerinin aralığı 6-11’dir.

The title of our project is “We don’t fear, we take precautions.” With our project, it is aimed to adopt the importance of pandemic period health rules with project activities and project product output. With our project, it is aimed to prevent the epidemic in the daily lives of our students and in the school. Measures to be followed in protection from pandemics and epidemics will be included in the project activities. Project output and general evaluation of the project will be done in May. Our project will start in October and it will end in May. The range of the age students in the projects is 6-11.

 

Aşağıdaki davranışları gözlemlemeyi bekliyoruz. 1. Pandemi dönemi ve salgın hastalıklar hakkında bilgi sahibi olmak ve önleme tedbirlerini yaşam felsefesi haline getirmek   2. Maske kullanımı, fiziksel mesafe ve hijyen kurallarına uygunluk   3. Önlem alma alışkanlığı 4. Öğrencilerimizin okullarımızdaki olumlu davranışları 5. Web teknolojisiyle web 2.0 araçlarını kullanma 6. EBA portalında paylaşım 7. Disiplinler arası etkileşime vurgu yaparak bir davranışın tüm derslere entegre edilmesi 8. Sorumluluk duygusu oluşturarak; Verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak,9. E Eşleştirme portalının öğrenciler tarafından aktif kullanımı.

We expect to observe the following behaviours.
1. Having information about the pandemic period and epidemic diseases and making prevention measures a philosophy of life
2. Use of masks, physical distance and compliance with hygiene rules
3. The habit of taking measures
4. The positive behavior of our students in our schools
5. Using web 2.0 tools with web technology
6. Sharing on the EBA portal
7. Entegration of a behavior into all lessons with emphasis on interdisciplinary interaction
8. By establishing a sense of responsibility; performing the assigned tasks on time and completely,
9. Active use of the E Twinning portal by students.

 

Projemizden beklenen sonuçlar aşağıdaki gibidir:

  1. Salgın hastalıklarla ilgili bilgiler ve alınması gereken önlemler bir yaşam felsefesi haline gelecektir.
  2. Öğrencilerimiz okullarımızda olumlu davranacaklardır.
  3. Salgın hastalıklara karşı önlem alma alışkanlığı kazanacağız.
  4. Web teknolojisinin yanı sıra Web 2.0 araçlarının kullanılmasını sağlayacağız.
  5. EBA Portalı üzerinden paylaşarak bilginin yayılmasını sağlayacağız.
  6. Disiplinlerarası etkileşime vurgu yapılacaktır; tüm derslere bir davranış entegre edilecektir.
  7. Sorumluluk bilinci geliştirilecek; Verilen görevlerin zamanında ve eksiksiz yapılması sağlanacaktır.

The expected results from our project are as follows:
1. Information about epidemic diseases and the necessary measures to be taken will become a philosophy of life.
2. Our students will behave positively in our schools.
3. We will gain the habit of taking precautions against epidemic diseases.
4. Besides web technology, we will ensure the use of Web 2.0 tools.
5. We will ensure the dissemination of information by sharing on the EBA Portal.
6. There will be emphasis on interdisciplinary interaction; one behavior will be integrated into all lessons.
7. Responsibility awareness will be improved; It will be ensured that the assigned tasks are done on time and completely.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

thirteen + five =