WaW Women and Welfare

Women and Welfare
Women and Welfare

Women and Welfare

Medeniyetler tarihinde tüm zorluklarına rağmen kadının üretkenliği, yaratıcılığı, doğurganlığı ve gerçekte iyi bir idareci oluşu ile toplumların omurga kemiği durumunda olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Binlerce yıllık insanlık serüveninde kadın tüm bu dinamiklerine rağmen geri planda tutulmaya çalışılsa da bizim kültürümüzün içinde kadın aslında hep baş tacı olarak yerini almış, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen kültürümüzün bize yol göstericiliği sayesinde de batılı ülkelerden çok daha önce başlatılan bir inkılap ile diğer medeniyetlere öncülük etmiştir.

Günümüz dünyasında mühendislikten, sağlık sektörüne, eğitim ve öğretimden sosyal bilimlere, yöneticiliğe, bilim insanlığına ve çeşitli buluşlara ve bir yandan da annelik gibi zor bir sanatı üstlenmesine kadar toplumun hemen her alanında çok ciddi katkıları ile yoluna devam ederken önündeki engellerin daha iyi irdelenip bunların kaldırılması adına Avrupa’daki hem cinslerinin içinde bulunduğu koşullar ile karşılaştırıldığı bir proje ve bu proje doğrultusunda geliştirilen öneriler ile bu sürece katkıda bulunulmaya çalışılmıştır. İşte tam da bu noktada “bir erkeği eğitin, bir insanı eğitmiş olursunuz; bir kadını eğitin bir toplumu eğitmiş olursunuz” sözünü hatırlatmanın yerinde olacağını vurgulamalıyız.

Siyavuşpaşa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi olarak 2019 teklif çağrısı döneminde ERASMUS+ Programı KA229 Okullar Arası Değişim Ortaklıkları Projeleri kapsamında ortağı olduğumuz, “2019-1-IT02-KA229-063282_2” numaralı “Women and Welfare” (Kadın ve Refah) isimli projemiz Ulusal Ajans tarafından desteklenmeye değer bulunmuştur.

13.01.2020-18.01.2020 tarihlerinde gerçekleştirilen İspanya hareketliliğinde, Bilişim Öğretmenimiz Fatma KOÇ ve İngilizce öğretmenimiz Meral YILDIRIM ile 4 öğrencimiz katılımı ile kadının mevcut imkanlarına ait veriler tablolar halinde gösterilmiş ve bu sayede de bir kıyaslama olanağı elde edilebilmiştir. İtalya’nın proje koordinatörlüğü yaptığı bu çalışma içinde Türkiye, Finlandiya, İspanya, Portekiz ve Polonya’dan gelen veriler çalışmamıza ışık tutacak veriler oluşturmaktadır. Bu bağlamda karşımıza çıkan veriler ışığında zaten kültürümüzün doğası içinde var olan kadının önemi konusunun mevcut koşulların daha iyiye doğru gitmesi adına önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Bu çalışma içinde aynı zamanda ülkelerin birbirilerini ziyaret etmeleri sureti ile de birbirlerinin kültürlerini yerinde tanıma olanakları, dil gelişimi imkanlar sağlanırken sağlam dostlukların da temelleri atılmaktadır. Her ne kadar pandemi sürecinde karşılıklı ziyaretlere bir müddet zorunlu ara verilmiş olsa da pandemi süreci biterse bu projenin Ekim ayından itibaren aktif ziyaretlerin yeniden başlaması ile sürdürüleceğini belirtmeliyiz. Başta da vurguladığımız gibi üretkenlik, yaratıcılık gibi bir dinamik ile toplumun omurgası niteliğindeki “kadın”ın sahip olduğu olanakların iyileştirilmesinin tüm bir toplumun refahı adına yapılacak yatırım olacağının özellikle altını çizmek istiyoruz.

 

Projedeki ülkelerin verileri

Yukarıdaki tablolarda projemizde bahsi geçen İtalya, İspanya, Finlandiya, Portekiz ve Polonya’nın yanı sıra ülkemize ait veriler görülmektedir. İş hayatında, sosyal hayatta çok önemli katkılar sağlayan kadının aynı zamanda annelik misyonu ile çok zor bir görevi başardığı aşikârdır. Dolayısı ile tüm bir toplumun refahına da katkıda bulunacağını vurguladığımız kadın refahının daha iyiye doğru taşınması adına atılacak adımlar daha sağlıklı bir nesil yetişmesi konusunda da ciddi bir katkı oluşturacağından kuşku duyulmamalıdır.