W İstanbul Genç Tasarımcı Yarışması 2014

KURALLAR

Türkiye’de mimarlık, güzel sanatlar ve tasarım fakültelerinde halen lisans öğrencisi olanlar yarışmaya başvurabilirler.

Yarışmaya katılan projelerin özgün olması, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olması, başka bir yarışmada ödül almamış ve sergilenmemiş olması ön koşuldur. Aksi durumun tespiti halinde proje yarışmadan diskalifiye edilir. Ödül kazandıysa W Istanbul tarafından ödülü geri alınır. Ayrıca yarışmaya gönderilen projenin özgün olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde bir hak iddia etmesi durumunda hukuki ve cezai sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.

Yarışmaya bireysel başvurular kabul edilecektir

Yarışma şartnamesine uygun olmayan projeler, jüri değerlendirmesine sunulmayacaktır.

W Istanbul, IDW, dDf personeli, jüri üyesi yakınları, bu proje için diğer süreçlerde hizmet veren kurum ve kuruluşların çalışanları ile yakınları yarışmaya katılamazlar.

W Istanbul gerekli görünen hallerde katılımcılardan başvuru sırasında verilen belgelerin asıllarını isteyebilecektir. Proje kapsamında alınacak projeler ve belgeler iade edilmeyecektir.

W Istanbul ve IDW yarışmacıları aksi yazılı talep edilmediği halde katılımcılara ait bilgi ve resimleri projeyle birlikte duyurabilecek ve yayınlayabilecektir. Katılımcılar yarıştıkları projeleriyle ile ilgili bireysel duyuru yapamayacaktır.

KURGU

Yeni tasarlanan W Istanbul W Lounge’da kullanılacak eşyaların tasarımını genç tasarımcılara emanet eden W Istanbul, Türkiye’de eğitim alan tasarım öğrencilerininin katılacağı “Celebration glass – Kutlama Bardağı“ temalı tasarım yarışmasını gerçekleştirecek.

Kazananlar İstanbul Design Week 2015 kapsamında gerçekleştirilecek ödül töreni ile açıklanacak ve en iyi 10 tasarım projesi İstanbul Design Week 2015 süresince sergilenecektir.

DİĞER HUSUSLAR

Yarışma şartnamesi uygun olmayan eserler jüri değerlendirmesi sunulmayacaktır.

W Istanbul gerekli görünen hallerde katılımcılardan başvuru sırasında verilen belgelerin asıllarını isteyebilecektir. Proje kapsamında alınacak projeler ve belgeler iade edilmeyecektir.

Ödül kazanan proje fikri hakkı proje sahibine, kullanım hakkı W Istanbul’a ait olacaktır.

W Istanbul yarışmacılar aksi yazılı talep edilmediği halde katılımcılara ait bilgi ve resimleri projeyle birlikte duyurabilecek ve yayınlayabilecektir. Katılımcılar yarıştıkları projeleriyle ile ilgili bireysel duyuru yapamayacaktır.

DEĞERLENDİRME

Web sitesinde yer alan başvuru formu ile kayıt yapılacaktır. Projeler tamamlandıktan sonra tasarımlar web sitesine yüklenecektir.

Değerlendirme iki aşamadan oluşacaktır.

İlk eleme için tasarım fikiri değerlendirilecektir. İlk elemede başvurular arasından maksimum 10 kişinin tasarımı seçilecektir.

İkinci aşama değerlendirmede aranan ise tasarım fikrinin W Istanbul Kimliği ile uyum göstermesidir.

Seçilen 10 tasarımcı komite tarafından tekrar yazılı olarak bilgilendirilerek proje revizyonları istenilecektir. W Istanbul tarafından seçilen tasarımcılar W Istanbul kriterleri hakkında bilgilendirilecektir. Yeni projelerini verilen süre içinde W Istanbul kriterlerine ve jüri önerilerine göre revize ederek tekrar göndereceklerdir.

Gönderilen son projeler üzerinden jüri nihai seçimini yapacaktır.

En iyi 10 tasarım projesinin İstanbul Design Week 2015 süresince sergilenmesi planlanmaktadır. Kazanan bir tasarımın üretici sponsor firmaları tarafından üretilmesi ve tasarımcının adının ürünlerde yazılması planlanmaktadır.

Kazananlar İstanbul Design Week kapsamında gerçekleştirilecek ödül töreni ile açıklanacaktır.

ÖDÜLLER
1.’lik ödülü W London’da 3 gece konaklama
2.’lik ödülü W Doha’da 3 gece konaklama
3.’lük ödülü W Istanbul’da 2 gece konaklama
Ödül Töreni İstanbul Design Week 2015