Vüsat O. Bener Sempozyumu 2011

Yeditepe Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

28 Kasım 2011, Pazartesi

İstanbul
Bildiri Çağrısı:

Çağdaş Türk Edebiyatı’nın en özgün yazarlarından Vüs’at O. Bener adına düzenlenecek olan bu sempozyum, bugüne dek yeterli akademik ilgiyi görmeyen yazara tüm yönleriyle odaklanmayı hedeflemektedir.

2005 yılında kaybettiğimiz Bener’in anlatısı, dili ve alışılmış anlatım kalıplarını kendine has yöntemlerle bozması / yeniden inşa etmesiyle önem kazanır. Eserlerinde birey olmak, uyumsuzluk, aydın sorunu gibi modernist edebiyatın temel sorunlarını mesele edinen yazar, ince alaycılığı ve şiirsel üslubuyla edebiyatımıza farklı bir soluk getirmiştir.

Sempozyumun amacı, yazarın şiir, roman, öykü ve oyun gibi çeşitli türlerdeki anlatısına farklı yaklaşımlar, metinlerarası karşılaştırmalar getirebilmek; yanı sıra Vüs’at O. Bener yazınına dair yeni çalışmalara referans olabilmektir.

Sempozyum yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yöneliktir. 250 kelimeyi geçmeyecek şekildeki bildiri özetleri 14 Ekim 2011, Cuma günü saat 17.00’ye kadar aşağıda belirtilen mail adresine gönderilmelidir. Başvuru formu ektedir.

Kabul edilen bildiriler 21 Ekim 2011, Cuma günü saat 17.00’ye kadar duyurulacaktır.

Sempozyumun dili Türkçe olacaktır ve katılım ücretsizdir.

 

Düzenleyen:
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Melda ÜNER
Sempozyum Asistanı:
Melike Saba AKIM / Yeditepe Üniversitesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Yüksek Lisans Programı

İletişim: [email protected]