Voie/x du FLE I Sempozyumu

FEYZİYE MEKTEPLERİ VAKFI – Voie/x du FLE I – Fransızca Konuşalım mı? (On parle Français?)

Değerli Fransızca Öğretmeni Meslektaşlarım,Bilginin ve iyi örneklerin paylaşılması ile bunların çoğalacağına olan inancımızla, 17 Ocak 2015 tarihinde “Voie/x du FLE I Sempozyumu” gerçekleştirilecektir.

“Voie/x du FLE I – Fransızca Konuşalım mı? (On parle Français?)” başlığı altında planlanan sempozyumda,

 • Fransızca konuşma becerilerini geliştirmek için uygulanan yöntemler
 • Öğrencilerin Fransızca’ da sözlü ifade konusunda karşılaştıkları sorunlar
 • Çözüm önerilerinin konuşulması, tartışılması ve paylaşılması amaçlanmaktadır.

Sempozyuma, Fransa ve Türkiye’den davet ettiğimiz eğitmen, öğretmen ve akademisyen konuklarımız, bu konu ile ilgilenen, alanlarında uzman kişilerden oluşmaktadır. Eğitim modellerinin Fransızca konuşma becerileri üzerindeki etkilerinin tartışılacağı, Fransızca sözlü dil pratiğinin Fransızca öğreniminde ki yerinin her yönüyle irdeleneceği konferansların yanı sıra eş zamanlı çalıştaylar da yapılacaktır.

 • Sempozyuma katılım ücretsiz olup katılımcılar diğer masraflarını (konaklama, yol vb.) kendileri karşılayacaklardır.
 • Katılım 75 kişi ile sınırlı olup başvuru sırası esas alınacaktır.
 • Sempozyumun dili – açılış ve kapanış bölümleri dışında – Fransızca olacak, çeviri hizmeti verilmeyecektir.
 • İzleyici olarak katılmak isteyen konuklarımız katılım formlarını doldururken, programı inceleyerek, katılmak istedikleri çalıştayları belirtmelidirler.
 • Katılım formunda belirtilen çalıştay seçimi daha sonra değiştirilemeyecektir.
 • Her çalıştaya en fazla 25 kişi katılabileceğinden, başvuru sırasına göre çalıştay katılımcı listeleri oluşturulacaktır. Gerekli görülmesi durumunda, FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi çalıştay listelerini değiştirme hakkına sahiptir.
 • Sempozyumun sonunda tüm konuklarımıza katılım belgesi verilecek ancak bu konuda tüm gün devamlılık aranacaktır.
 • Bu organizasyona izleyici olarak katılmak isteyen Fransızca öğretmenlerinin aşağıdaki linkte yer alan bölümü doldurarak göndermeleri gerekmektedir.

Katılımınız ve katkılarınızla birincisini gerçekleştirmeyi planladığımız sempozyumda sizleri de aramızda görmek bizi onurlandıracaktır.

Saygılarımla,

Ömer Orhan
Okul Müdürü

Chers collègues,

Le symposium intitulé “Voie/x du FLE I” qui aura lieu le 17 janvier 2015, sera organisé en se basant de ce que nous pouvons créer des nouvelles expériences en partageant des bons exemples dans l’enseignement .

Les objectifs du symposium avec son sous-titre intitulé “On parle Français?” seront de

 • partager les méthodes d’apprentissage pour améliorer les compétences orales
 • interroger les problématiques d’expression orale chez les apprenants turcophones
 • proposer et partager les différentes idées pour apporter des solutions à ces problématiques

Lors de ce symposium, les spécialistes du FLE et les professeurs de français qui travaillent sur ce thème soit en France soit en Turquie seront nos invités et ils nous partageront leurs idées, leurs expériences et leurs méthodes d’apprentissage. Additionnement à cela, les professeurs de français réaliseront simultanément leurs ateliers qui pourraient déclencher les compétences orales.

Les conférences et les ateliers seront gratuits. Lycée Ayazağa Işık n’attribuera pas de dépenses (l’hébergement, le voyage etc.) des participants en provenance des autres villes à Istanbul.
75 participants au total seront accueillis pour le symposium. Les participants seront confirmés selon l’ordre d’inscription.
Le symposium se déroulera en français sauf les cérémonies d’ouverture et de clôture. Le service de traduction ne sera pas offert.
Les participants devront préciser les ateliers auxquels ils veulent participer lors de leur inscription en ligne. Les listes des ateliers seront organisées pour 25 participants. Les ateliers choisis par les participants ne seront pas changés après la validation de leur inscription. Lycée Ayazağa Işık a le droit de modifier les listes des participants des ateliers en cas de nécessité.
A la fin du symposium, tous les participants recevront les attestations de participation. La présence à tous les ateliers choisis est obligatoire.
Les professeurs de français qui voudraient participer à cet événement devront remplir le formulaire en cliquant le lien ci-dessous.

Lycée Ayazağa Işık a l’honneur de vous inviter à notre premier symposium que nous voudrions organiser avec votre aimable participation.

Bien cordialement.

Ömer Orhan
Directeur de l’école