VIII. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı

VIII. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ – ÖĞRETİMİ KURULTAYI

Değerli Meslektaşlarımız,
VIII. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 01-03 Ekim 2015 tarihleri arasında, İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.
Her yıl düzenlenen Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, yüksek bilimsel niteliği ve mesleki gelişimi destekleyici yönüyle taşıdığı akademik değerin yanında, Türkçe ve Türkçenin eğitimi-öğretimine emek veren tüm meslektaşlarımız ve paydaşlarımızı bir araya getirmesiyle de alanın bilimsel ve sosyal gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan önemli bir etkinliktir.
VIII. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı’nda, temel ve uygulamalı çalışmalarını paylaşmak üzere, alanda çalışan akademisyenleri ve öğretmenleri bir araya getirmeyi amaçlıyoruz. Temel dil becerilerinin eğitimi-öğretimi, öğretmen ve akademisyen yetiştirme, öğretmen ve öğrenci tutumları, iki dillilik ve çok dillilik, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, edebiyat öğretimi, okul öncesi Türkçe eğitimi-öğretimi, Çocuk edebiyatı, Dilbilim ve Türkçe öğretimi gibi konuları içeren çalışmalarımızı ve deneyimlerimizi paylaşmak temel amaçlarımız arasındadır.
Bu çerçevede deneyimli akademisyen hocalarımızı, mesleğe yeni adım atmış genç akademisyen arkadaşlarımızı, yurt içinde ve yurt dışında Türkçenin eğitimi-öğretimi alanında çalışan öğretim elemanı ve öğretmenlerimizi yaptıkları çalışma ve uygulamaları paylaşarak alanın gelişimine katkıda bulunmaya davet ediyoruz.
Kurultaya ilişkin her türlü soru, görüş ve önerinizi uteok2015@gmail.com adresine yazarak bizimle paylaşabilir; ayrıntılı bilgi ve güncellemeler için adresini ziyaret edebilirsiniz.
Siz değerli misafirlerimizi İstanbul Üniversitesinde ağırlamaktan onur duyacağız.
Katkı ve katılımınız dileğiyle.
Kurultay Düzenleme Kurulu

Dear Colleagues,
We are pleased to announce the Eighth International Congress on Turkish Language Education and Teaching to be held on October 01-03, 2015 in İstanbul University, Hasan Ali Yücel Faculty of Education, Turkey.

Having high academic quality and supporting vocational development, the International Congress on Turkish Language Education and Teaching is organized annually to provide academic and social development to the field by bringing together all colleagues and partners who endeavour on Turkish language and Turkish language education.

The 8th International Congress on Turkish Language Education and Teaching aims at becoming a platform for scientific exchange among scholars, educators and practitioners, sharing the enthusiasm for the study of teaching basic language skills, teacher training, teacher/student attitudes, bilingualism and multilingualism, Turkish as a foreign language, teaching literature, preschool Turkish education, children’s literature and applied linguistics.

Within this framework, both experienced and young academicians, lecturers and teachers who work on Turkish Language Education and Teaching in Turkey or abroad are invited to contribute to the development of the field by sharing their studies and experiences.

For questions, opinions or suggestions concerning the congress please write to uteok2015@gmail.com; and visit for updates and detailed information.

We will be honoured to host you in İstanbul University.
We greatly look forward to your participation.

Yours sincerely,
The Organizing Committee

KONULAR
1. TÜRKÇE EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİNDE TEMEL VE UYGULAMALI TARTIŞMALAR
Yazma Eğitimi ve Öğretimi
Okuma Eğitimi ve Öğretimi
Dinleme Eğitimi ve Öğretimi
Konuşma Eğitimi ve Öğretimi
Dilbilgisi ve Yazım Kuralları Öğretimi
Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Alanında Öğretmen ve Akademisyen Yetiştirme
Türkçe Eğitimi ve Öğretiminde Öğretmen ve Öğrenci Tutumları
2. İKİDİLLİ VE ÇOKDİLLİ ORTAMLARDA TÜRKÇE
3. YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
4. EDEBİYAT ÖĞRETİMİ
5. ÖZEL EĞİTİMDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
6. ERKEN ÇOCUKLUKTA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
7. DİLBİLİM VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
8. KİTLE İLETİŞİMİ VE TÜRKÇE
9. ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI

KATILIM KOŞULLARI
-Katılım başvuruları, bildiri, poster, panel, atölye çalışması ile ya da dinleyici olarak yapılabilir.
-Kabul edilen çalışmaların kurultay programına alınabilmesi için, çalışmada adı geçen tüm katılımcıların katılım ücretini yatırması gerekmektedir.
-Kurultayda sunulacak çalışmaların dili, Türkçe ya da İngilizce olabilir.
-Her bir katılımcı en fazla 2 çalışma özeti gönderebilir. Bu özetlerden yalnızca biri kendi adına (tek yazar) olabilir. Diğeri ise ancak birinci ad olmadığı ortak bir çalışma olabilir. Söz konusu kısıtlama, her tür çalışma için geçerlidir.
-Kurultaya birden fazla bildiri ile katılanlar her bir bildiri için tam ücret ödeyeceklerdir. Ortak yazarlı bildirilerdeki katılımcılar da her bir yazar için tam ücret ödeyecektir.
-Tüm özetler (Bildiri, panel, poster, atölye) yürütme kurulunun ön elemesinden geçtikten sonra seçici kurul tarafından çoklu hakem sistemi kullanılarak değerlendirilecektir. Seçici kurulu oluşturan üyelerin adları açıklanmayacak, bu kurulun değerlendirmesine sunulan özetlerde katılımcıların adları gizli tutulacaktır.
-Başvurduğu halde kurultaya gelemeyecek katılımcıların, en geç 20 Ağustos 2015 tarihine kadar katılım durumlarını Düzenleme Kurulu’nu bilgilendirmeleri gerekmektedir. Bu ve sonraki kurultaylara katılım için, söz konusu uygulamaya özen gösterilmesi beklenmektedir.