VIII. TÜRK DENİZ TİCARETİ TARİHİ SEMPOZYUMU

“Montrö Antlaşması’nın 80. Yılında Türk Boğazları, Marmara Denizi ve İstanbul”
İSTANBUL, 27-28 Mayıs 2016
Marmara Üniversitesi

Bildiriler İçin Çağrı;
2009 yılından bu yana her yıl farklı bir üniversite tarafından düzenlenen Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumlarının sekizincisi 27-28 Mayıs tarihinde İstanbul’da, Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenecektir.
Sempozyumun bu yıl öne çıkan teması “Montrö Antlaşması’nın 80. Yılında Türk Boğazları, Marmara Denizi ve İstanbul”dur. Sempozyumda bu temanın yanı sıra deniz ticareti tarihi kapsamına giren bildiriler de sunulabilecektir.

Sempozyum için 300 kelimeyi aşmayan bildiri özetleri adresindeki form aracılığı ile, 1 Mayıs 2016 tarihine kadar sempozyum@turkdeniz.org adresine gönderilebilir. Kongreye yapılacak başvurular sadece yukarıda verilen elektronik adres üzerinden kabul edilecektir.
Kongre dili Türkçe’dir. Yurtdışından katılanlar bildirilerini İngilizce olarak da sunulabilecektir.
Gönderilecek bildiri özetlerinden kabul edilenler 15 Mayıs 2016 tarihinde sempozyum internet sayfasından duyurulacaktır.

Kongrede sunulacak bildiri metinlerinin 30 Temmuz 2016 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.
Sempozyum Türkiye, Osmanlı coğrafyası veya dünyanın herhangi bir bölgesi hakkında veya karşılaştırmalı bildiriler sunulabilir. Aşağıdaki konu listesi kapsayıcı olma iddiasında değildir.

– Türk Denizcilik Tarihinde: Boğazlar, İstanbul ve Marmara
– 80. Yılında Montrö ve Türk Boğazları’nın geleceği
– Marmaray Kazıları ve İstanbul Arkeoloji Tarihine Etkileri
– Türkiye Denizcilik Sektörünün Analizi ve Bu Sektörde İstanbul’un Yeri
– Denizciliğin Geleceği Açısından Amatör ve Sportif Denizcilik
– Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Deniz Taşımacılığının Dünü ve Bugünü
– İstanbul’da Deniz Ulaşımının Bugünü ve Geleceği
– Denizcilik Eğitimi ve Denizciler
– Kentiçi Ulaşımında Deniz
– Türk Gemi İnşaa Sanayi

Kongre hakkında ek bilgiler www.turkdeniz.org internet adresinden sağlanabilir.