VIII. İngilizce Yaratıcı Yazın Yarışması

Yaratıcı
İngilizce Yaratıcı Yazın Yarışması

VIII. İngilizce Yaratıcı Yazın Yarışması

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

VIII. İNGİLİZCE YARATICI YAZIN YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Mütercim-Tercümanlık Bölümleri tarafından ve Yabancı Diller Anabilim Dalı’nın desteğiyle 07.05.2018 tarihinde VIII. İngilizce Yaratıcı Yazın Yarışması düzenlenecektir.

Türkiye genelindeki liseleri kapsayacak olan yarışmamıza, İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı liseler katılabilecektir. Yarışma 2 aşamadan oluşacaktır. İlk aşamada, öğrencilerden konusu “Yabancı Dil Eğitimi Nasıl Olmalı?” olarak belirlenen bir kompozisyon yazmaları istenecektir. İkinci aşamada ise, ilk 50’ye giren öğrencilere tören sabahı çoktan seçmeli bir İngilizce sınavı uygulanacaktır. Kompozisyonun %60’ı, sınavın %40’ı alınarak ilk 10’a giren öğrenciler belirlenecek ve ödül verilecektir.

Son Katılım tarihi : 9 MART 2018

İlk 50’ye Girenlerin Açıklanması : 9 NİSAN 2018

Sınav ve Ödül Töreni : 7 MAYIS 2018

olarak belirlenmiştir.

Yarışmanın Konusu:

It cannot be denied that learning a new language provides students with many advantages with respect to their educational, professional, and social lives. Although it is an exciting experience, it has challenging aspects as well. In Turkey, students start to learn a new language, particularly English, at relatively early ages, but they face with many difficulties and problems. As a result, their language skills do not improve sufficiently and they tend to lack motivation when they begin their university careers.

Write a well-organized essay concerning the problems students have to deal with and the suggestions to overcome these problems while acquiring a foreign language. Write your thesis statement in the introductory paragraph and support your argument by providing specific examples and suggestions in the developmental paragraphs. Wrap up your argument effectively in the concluding paragraph. Your essay will be graded on the following bases:

1. Comprehension of the given prompt,
2. Creativity, organization, unity, and coherence,
3. Ability to use a wide range of grammatical structures and vocabulary,
4. Accurate use of spelling and punctuation.

Yarışmanın Amacı:

Gençlerin öğrenmekte oldukları bir yabancı dilde (İngilizce) düşünebilmelerine ve yazılı olarak kendilerini ifade edebilmelerine olanak sağlamak,
Yabancı dilde yazmayı, okumayı sevdirmek ve yabancı dilin önemi hakkında farkındalık oluşturmak,
Yabancı dili yaratıcı biçimde kullanmayı becerebilen yetenekli öğrencileri ödüllendirmek.

Yarışmaya katılım koşulları ve diğer bilgiler:

Yarışma, Türkiye’deki tüm lise öğrencilerinin katılımına açık olacaktır.

Yarışmacılar yarışmaya sadece bir eserle katılabilirler.

İngilizce metin katılımcının kendisi tarafından yazılmış olmalıdır.

İngilizce metin yarışmacının eğitim gördüğü okulun İngilizce öğretmenlerinin en az biri tarafından okunup, onaylanmış olmalıdır.

İngilizce metin 300-350 kelime arasında, bilgisayar ortamında yazılmış olmalı ve eserin sonuna toplam kaç kelime ile yazıldığı belirtilmelidir.

Metin “Calibri” formatında 11 punto ve iki aralıkla oluşturulmalıdır.

Metnin bir başlığı olmalıdır ve metinde İngilizce dilbilgisi kurallarıyla noktalama işaretlerinin doğru kullanılması gerekmektedir.

Öğrenciler İngilizce olarak yazmış oldukları denemelerle daha önce başka bir yarışmaya katılmamış olmalıdır (Böyle bir durum saptandığında, öğrencinin yazmış olduğu eser ödül almış olsa bile, ödülü geri alınacaktır).

Katılımcıların İngilizce dilinde oluşturdukları metinlerin bir (1) kopyasını kapalı zarf içinde aşağıda belirtilen

iletişim adresine posta ya da kargo ile göndermeleri ve gönderdikleri zarfın içine aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak koymaları gerekmektedir:

a) Katılımcının bağlı bulunduğu okulun telefon, faks numaraları ve iletişim adresi,
b) Katılımcı öğrencinin ailesinin, çocuğunun yarışmaya girebileceğini onayladığını gösteren, imzalı izin belgesi,
c) Yarışmaya gönderilen metnin kaydedildiği CD,
d) Katılımcıların zarflarını en geç 9 Mart 2018 tarihinde Çankaya Üniversitesinin iletişim adresine ulaşacak şekilde postaya ya da kargoya vermeleri gerekmektedir.

Yarışmanın Seçici Kurul Üyeleri

Bülent Akat (Öğr. Gör. Dr., Mütercim-Tercümanlık Bölümü)
Halide Aral (Öğr. Gör., İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)
Mine Baskan (Okt. Yabancı Diller ABD)
Özkan Çakırlar (Öğr. Gör. Dr., İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)
Yağmur Demir (Öğr. Gör., İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)
Neslihan Ekmekçioğlu (Yrd. Doç. Dr., İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)
Ayşe Güneş (Okt. Yabancı Diller ABD)
Mustafa Güneş (Okt. Yabancı Diller ABD)
Özge Güvenç (Okt. Yabancı Diller ABD)
Bülent İnal (Öğr. Gör. Dr., Yabancı Diller ABD)
Mustafa Kırca (Yrd. Doç. Dr., Mütercim-Tercümanlık Bölümü)
Ertuğrul Koç (Doç. Dr., Mütercim-Tercümanlık Bölümü)
Johann Pillai (Doç. Dr., İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)
Berkem Sağlam (Yrd. Doç. Dr., İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)
Özlem Uzundemir (Doç. Dr., İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)
Alev Yemenici (Yrd. Doç. Dr., Mütercim-Tercümanlık Bölümü)

Değerlendirme:

Yarışmaya katılan eserlerin değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulacaktır:

1. Metinde İngilizcenin özgün biçimde ve dilbilgisi kuralları dâhilinde kullanılması;
2. Metnin bir ana fikrinin olması, giriş, gelişme ve sonuç kısımlarının birbiriyle bağlantılı olması,
3. Ana fikrin somut örneklerle desteklenmesi ve konunun bütünlük içinde tartışılması,
4. Noktalama işaretlerinin doğru kullanılması

Ödüller:

Değerlendirme sonucunda ilk 10’a giren öğrencilere aşağıdaki ödüller verilecektir.

Birinciye: Apple Ipad

İkinciye: Laptop

Üçüncüye: Akıllı Saat

Dördüncüye: Tablet

Beşinciye: Drone

Altıncıya: Tell Me More Premium Plus İngilizce Seti

Yedinciye: Hediye Çeki (Decathlon’dan)

Sekizinciye: Hediye Çeki (D&R’dan)

Dokuzuncuya: Bluetooth Kulaklık

Onuncuya: Sanal Gerçeklik Gözlüğü

Yarışma İletişim Adresi:

Çankaya Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Mütercim Tercümanlık Bölümü

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yukarı Yurtçu Mah. Mimar Sinan Cad. No:4 Etimesgut-ANKARA

Tel : 0 312 233 14 40 (Mütercim-Tercümanlık Bölüm Sekreterliği)

0 312 233 14 13 (İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Sekreterliği)

e-mail: [email protected]

ÖNEMLİ NOT:

İçinde eksik bilgi ve evrak bulunan başvuru zarfları ile son başvuru tarihi olan 9 MART 2018 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Katılımcıların konaklama ve ulaşım giderleri karşılanmamaktadır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin