VII. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu

Değerli Araştırmacılar,

VII. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu (ISHE 2020) Kastamonu Üniversitesi, Tarih Eğitimcileri Birliği Derneği ve Türk Tarih Eğitimi Dergisi (TUHED) işbirliğiyle 23-25 Haziran 2020 tarihleri arasında Ord. Prof. Dr. İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI anısına Kastamonu Üniversitesi Külliyesinde yapılacaktır.

Sempozyumda tarih eğitimi, eğitim tarihi, tarih yazımı ve tarihçilik konu başlıkları altında bildiriler sunulacaktır.

Kastamonu Üniversitesi, Tarih Eğitimcileri Birliği Derneği ve Türk Tarih Eğitimi Dergisi (TUHED) olarak değerli akademisyen, araştırmacı ve öğretmenlerimizin ISHE 2020’ye teşriflerini bekliyoruz.

Saygılarımızla
ISHE 2020 Düzenleme Kurulu

KONULAR

Tarih Eğitimi
• Öğretim Programları
• Ders Kitapları
• Öğretmen Yetiştirme
• Strateji, Yöntem ve Teknikler
• Materyal Tasarımı
• Kavram, Beceri ve Değer Öğretimi
• Ölçme-Değerlendirme
• Disiplinlerarası Konu ve Yaklaşımlar
• Etkinlik Örnekleri
• Karşılaştırmalı Öğretim
• Yenilikçi Yaklaşımlar
• Okul Dışı Tarih Öğretimi
• Tarih Eğitiminin Tarihi
• Bilim Tarihi

Eğitim Tarihi
• Türk Eğitim Tarihi
• Avrupa Eğitim Tarihi
• Yabancı Okullar

Tarih Yazımı
• Tarihyazımı
• Tarih Yazıcılığı
• Tarih Felsefesi
• Tarih ve Diğer

Disiplinler
• Postmodernizm

Tarihçilik
• Türk Tarihçileri
• Dünya Tarihçileri

Önemli Tarihler
Özet Gönderimi İçin Son Tarih
01 Haziran 2020 Pazartesi

Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanması
08 Haziran 2020 Pazartesi

Katılım Ücreti Ödemek İçin Son Tarih
12 Haziran 2020 Cuma

Sempozyum Programının İlanı
15 Haziran 2020 Pazartesi

Sempozyum
23 Haziran 2020 Salı
24 Haziran 2020 Çarşamba
25 Haziran 2020 Perşembe

Tam Metinlerin Gönderimi İçin Son Tarih
30 Ağustos 2020 Pazar