VII. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu

Sempozyum İçerik ve Kapsam
UDEF (Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu) ve Samsun ve 19 Mayıs Üniversiteleri iş birliğinde VII. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 1-3 Ekim 2021 tarihleri arasında Samsun’da düzenlenecektir. Sempozyuma Türkiye`de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin ve diğer tüm araştırmacıların katkı sunmaları hedeflenmektedir. Bu sene gerçekleştirilecek olan uluslararası öğrenci sempozyumuna araştırmacılar aşağıdaki başlıkları kapsayan akademik araştırma ve incelemeleri ile katkı sunabilirler.

Sosyal ve Beşerî Bilimler
Antropoloji
Arkeoloji
Asya Tarihi
Bankacılık ve Sigortacılık
Batı Dilleri ve Edebiyatları
Beşerî ve İktisadi coğrafya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Coğrafya
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çağdaş Dünya Tarihi
Çocuk Gelişimi
Dilbilimi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
Eğitim Bilimleri
Ekonometri
Eski Anadolu Tarihi
Eski Ön Asya Tarihi
Felsefe
Finans
Gazetecilik ve Medya Çalışmaları
Gelişim Psikolojisi
Güzel Sanatlar
Halkla lişkiler
Hukuk
İktisadi Düşünce
İktisat
İktisat Tarih
İlahiyat
İletişim Çalışmaları
İşletme
Kadın Araştırmaları,
Kamu Yönetimi,
Kütüphanecilik
Maliye
Mimari
Muhasebe
Müslüman Türk Devletleri ve Toplumları Tarihi
Müze Çalışmaları
Müzik
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi
Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti
Özel Eğitim
Paleoantropoloji
Pazarlama
Psikoloji
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Reklamcılık
Resim
Sağlık Bilimleri
Sanat ve Sanat Eğitimi
Sinema-TV
Siyasal Düşünceler
Siyasal Hayat ve Kurumlar
Siyaset Bilim
Sosyal Hizmet
Sosyal Politika
Sosyoloji
Spor Bilimi ve Eğitimi
Tarih
Temel Eğitim
Turizm
Türk ve İslam Düşünce Tarihi
Türk İslam Sanatı
Uluslararası Ticaret
Uluslararası İktisat
Uluslararası İlişkiler
Yabancı Dil Eğitimi
Yerel Yönetimler
Yönetim
Fen ve Mühendislik Bilimleri
Astrofizik
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Atmosfer Bilimleri
Bakteriyoloji
Balıkçılık Bilimleri
Bilgisayar Mühendisliği
Bina Hizmetleri Mühendisliği
Bitki Bilimleri
Biyokimya Biyoçeşitlilik
Biyoloji
Biyomedikal Mühendisliği
Botanik
Çevre Bilimi
Çevre Mühendisliği
Ekoloji
Elektrik Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Enerji Mühendisliği
Farmakoloji
Fizik ve Fizik Mühendisliği
Fiziksel Bilimler
Fizyoloji
Genetik Mühendisi
Geoteknik Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
İklim ve İklim Değişikliği
İnşaat Mühendisliği
İstatistik ve Aktüeryal Bilimler
Jeofizik
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji
Jeoloji Mühendisliği
Kimya
Kimya Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Malzeme Mühendisliği
Matematik
Mikrobiyoloji
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Moleküler Mühendislik
Nano Mühendislik
Nükleer Mühendislik
Optik Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği
Petrol Mühendisliği
Tarım Mühendisliği
Ulaştırma Mühendisliği
Uygulamalı Mühendislik Bilimleri
Uzay Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği
Yer Bilimleri
Bilişim ve Bilgisayar
Biyoloji
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Fizik
Gıda Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İstatistik
Kimya
Metalürji-Malzeme Mühendisliğ
Mimarlık
Orman ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Ziraat Mühendisliği
Uluslararası Öğrencilik Çalışmaları
Türkiye’de Uluslararası Öğrenci Politikaları
Dünya’da Farklı Uluslararası Öğrencilik Politikaları
Uluslararası Öğrencilerin Eğitim Süreçleri
Uluslararası Öğrenciler ve Adaptasyon
Uluslararası Öğrencilik, İş Olanakları ve İstihdam
Altyapı Sorunları; Yaşam, İkamet, Sağlık, Sigorta
Uluslararası Öğrencilik, Eğitim Felsefesi ve Tarihi Perspektifler
Beyin Göçü ve Uluslararası Öğrencilik
Kamu Diplomasisi ve Uluslararası Öğrencilik
Uluslararası Eğitimin Ülke Ekonomisine Katkıları; Yaklaşımlar ve Farklı Tecrübeler
Göçler ve Mültecilik Denkleminde Uluslararası Öğrenciler
Sempozyum Özel Teması
Karadeniz Bölgesel Kalkınma ve İşbirlikleri
Sempozyum Katılımcıları
Sempozyum asıl olarak Türkiye’de eğitimlerine devam eden Uluslararası Öğrencilere yöneliktir. Türkiye’de lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitimlerine devam eden tüm uluslararası öğrenciler sempozyuma katılabilirler. Bununla beraber lisans ve lisansüstü düzeyde eğitimlerine devam eden Türk öğrenciler ise sadece “Uluslararası Öğrencilik Çalışmaları” konularıyla ilgili bildirileri ile sempozyuma katılabilirler.

Sempozyum Yeri ve Tarihi
Bu sene yedincisi düzenlenecek olan Uluslararası Öğrenci Sempozyumu SAMSUN’da gerçekleştirilecektir.

1 Ekim-3 Ekim 2021, Samsun&19 Mayıs Üniversitesi, SAMSUN

Katılım Ücreti ve Sağlanan İmkanlar
Sempozyum programına kabul edilen öğrencilere ve araştırmacıların ulaşım, konaklama, üç öğün yemek ve sempozyumun son oturumundan sonra şehirde yapılacak olan kültür gezisi organizasyon ve sponsor kurumlar tarafından karşılanmaktadır. Sempozyum için hiçbir katılım ücreti alınmamaktadır.

Yurtdışından katılmak isteyen araştırmacıların yol masrafları karşılanmamakla birlikte diğer masrafları organizasyon ve sponsor kurumlar tarafından karşılanmaktadır. Sempozyumda sunulan bildiriler daha sonra bildiri kitabı, derleme kitap ve dergide basılacak olup, katılımcılara katılım belgesi ve sertifika takdim edilecektir.

Önemli Tarihler
Özet Gönderme İçin Son Tarih: 1 Temmuz 2021
Özet Kabullerinin İlanı: 10 Temmuz 2021
Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 1 Eylül 2021
Program ve Katılımcıların İlanı: 15 Eylül 2021

+90 0212 533 56 66
sempozyum@udef.org.tr