VII. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi

VII. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi

Saygıdeğer Bilim İnsanları,

VII. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, “Ben ve Komşularım” başlığı altında 10-12 Ekim 2018 tarihlerinde Cumhuriyet’imizin temellerinin atıldığı Sivas’ta, Cumhuriyet Üniversitesi tarafından düzenlenecektir.
Goethe’nin “Ulusal edebiyat artık bir şey ifade etmiyor, dünya edebiyatının zamanı geldi, herkes bu dönemi hızlandırmak için buna katkıda bulunmak zorundadır” demesinin üzerinden yaklaşık iki yüz yıl geçti. Goethe ortaya atmış olduğu “dünya edebiyatı” kavramı ile edebiyatlar arasındaki iletişimi ve etkileşimi vurgulamak istemişti. Bu bir bakıma dünya kültürü anlamına geliyordu ve insanlık kültürünün bir üst basamağıydı. Sadece edebiyatlar arasındaki etkileşim değil, ortak bir duygu birliği geliştirme yolunda da önemli bir adımdı dünya edebiyatı.
Karşılaştırma her zaman bilimlerin bir yöntemi olmuştur. Bu bağlamda yüzyılımızın başında edebiyatlar arasındaki alışverişe dikkat çeken çalışmaların yoğunluğu göze çarpar. Toplumların birbirleri hakkındaki yorumlarını ortak bir buluşma noktasına doğru hareketlendiren bu çalışmalar sadece edebiyat alanıyla sınırlı kalmayıp, psikolojiden sosyolojiye, tarih biliminden antropolojiye ve genel anlamıyla kültür bilimlerini kapsamaktadır.
Günümüze bakıldığında edebiyatlar, dolayısıyla kültürler arası iletişime daha çok ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Eskiden uzakta olanlarla karşılaşmalar gündelik hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Ötekileştirme, önyargı oluşturma veya belli gruplar hakkında oluşturduğumuz basmakalıp düşüncelerin yön verici etkisi hayatımızın her alanına yansımaktadır. Bir yandan küresellik iddiaları sınır tanımayan bir hareketliliğe olanak tanırken, diğer yandan farklılıkları ön plana çıkararak yerelliğin bir zenginlik olarak korunması çabaları dikkat çekicidir. Bu çok farklı kültürlerin karşılaşmalarında kimlik konusu da önemli bir sorunsal olarak karşımıza çıkmaktadır. Kendi kültürünü koruyarak, diğer kültürü anlama deneyimleri yüzyıllardır yaşanan toplumsal çabalardan biridir. Komşularla ilişkiler kültürel zenginlik anlamına gelebileceği gibi, gerilimli bir ilişkiyi de ifade edebilir.
“Ben ve Komşularım” alt başlığı altında yapmayı planladığımız bu kongrede, sadece tarihsel değil aynı zamanda eşzamanlı bir yaklaşımla günümüz karşılaşmalarının ve komşuluklarının toplumlara getiri ve sorunlarıyla ele alınmasının konuya yeni bakış açıları sunacağını umuyoruz.

Düzenleyeceğimiz bu kongrede planladığımız “Türk Dünyası Karşılaştırmalı Dil, Edebiyat ve Kültür Bilimleri” adı altında ayrı bir oturumda da, bu alanda Türk Dünyasında yapılan çalışmalara katkıda bulunmayı hedefliyoruz.
Kongremiz sadece bu iki alt başlıkla sınırlı olmayıp, dil, edebiyat, çeviribilim, kültür, iletişim, görsel sanatlar, psikoloji, sosyoloji, antropoloji gibi disiplinleri kapsayan tüm karşılaştırmalı çalışmalara açıktır.
Çanakkale 18 Mart Üniversitesinin başlatmış olduğu ve daha sonraları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ve son olarak Konya Selçuk Üniversitesinin düzenlemiş oldukları başarılı kongrelerden sonra Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünce düzenleyeceğimiz “VII. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi”nde sizleri Sivas’ta ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız.
En derin saygılarımızla.

Doç. Dr. Bekir Zengin
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı

Kongre Yeri Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü /Sivas

Kongre Tarihi 10-11-12 Ekim 2018

KONULAR

I.Oturum: Edebiyatlararası, Kültürlerarası İlişkiler, Uluslarüstü Edebiyat

Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi
Ulusal Edebiyat
Dünya Edebiyatı
Edebi Akımlar ve Dönemler
Göçmen Edebiyatı, Sürgün Edebiyatı,
Tema, Konu, Motif, İmgebilim
Mitolojinin Edebiyata Yansımaları
Ben ve Öteki
Metinlerarasılık
Alımlama Estetiği

2.Oturum: Sanatlararası İlişkiler

Sanatlarüstü Karşılaştırmalar
Medya ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi
Uyarlamalar
Edebiyat – Müzik
Edebiyat – Resim

3.Oturum: Kültürler Arası Köprü Olarak Çeviri

Çeviri Araştırmaları

4.Oturum: Kültür Karşılaştırmaları

Sınırlar ve Etkileşim
Küreselleşme
Avrupemerkezcilik
Koloniyalizm – Postkolonyalizm
Oryantalizm
Gender Studies

5. Özel Oturum: Türk Dünyası Ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi

Cumhuriyet Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü
58140 Sivas/TR

komparatistik@cumhuriyet.edu.tr