VII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu

Amaç ve Kapsam

MÜZİK VE TERAPİ

Weber; “Melodi, insan ruhunun lisanıdır” derken, Eflatun müziği; “ruhu terbiye eden yegâne vasıta” olarak görür. Doğumdan ölüme hayatın her aşamasında insanla birlikte var olan müziğin, dinleme, çalma ve söylemenin çok ötesinde bir etkisinin olduğu bilinmektedir. Tarih ve kültür mirasına bakıldığında müziğin insan yaşamındaki etkinliğini açıkça görebilmekteyiz.

Dünya Müzik Terapi Federasyonu (WFMT) müzik terapiyi; planlı bir süreçte müzik ve/veya müzikal unsurları (ses, ritim, melodi ve armoni) kullanılması, Amerika Müzik Terapi Derneği (AMTA) “Müzikle terapi, müziğin, bireylerin terapik amaçlarına ulaşmaları amacıyla, bu konuda eğitimli ve ehil kişiler tarafından klinik ve kanıta dayalı kullanımıdır” şeklinde tanımlar.

Müzikle tedavi, müzik terapi veya müzikoterapi adlarıyla bilinen müzik ve terapi konusu ele alındığında; müzikoloji, etnomüzikoloji, antropoloji, tarih, etnoterapi, psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji, pedagoji, tıp gibi bilimlerle inter ve çoğu zaman multidisipliner çalışmalar akla gelir. Müzik ve insan ilişkisindeki en önemli birlikteliklerden biri ise sağlık alanındadır. Örneğin müzikle tedavi; Nöroloji, Kardiyoloji, Onkoloji gibi alanlarda yer edinmiş, psikiyatr alanında ise vazgeçilmez olmuştur. Farklı öğrenenlerin eğitiminde ise müzikten yararlanma yollarına daha çok yer verilmeye başlanmıştır

Önceki yıllarda temaları; “Değişen Toplumda Kültürlenme ve Kültürleşme”,“Müzik Algısı”, “Müzik Nereye Gidiyor?”, “Şehir ve Müzik” “Müzik Dinleme ve Çalgı Performansında Ses – Tını- Algı Bileşenleri” olan Hisarlı Ahmet Sempozyumlarının bu yılki teması yine insan ve toplum odaklı “Müzik ve Terapi” olarak belirlendi. Uzunca zamandır dünyada, son yıllarda ise ülkemizde ilgi gören, (kanıta dayalı bilimsel çalışmalar yapılan) sertifika programları açılan ve alana özgü uzmanların yetiştiği “Müzik ve Terapi” konulu sempozyumda araştırmacılardan beklentimiz, alana katkı sağlayıcı, özgün bildiriler hazırlamaları.

Alt Başlıklar
Tarihsel Süreçte Müzik Terapi
Çocuk-Genç-Yetişkin ve Yaşlılarda Müzik Terapi
Farklı Öğrenenler ve Müzik Terapi
Engelliler ve Müzik Terapi
Müzik Terapi Eğitimi
Klinik Araştırmalarda Müzik Terapi
Müzik Terapisi ve Müzikoloji
Palyatif Bakım ve Müzik Terapi
Müzik Terapisi Yöntemleri
Müzik Terapi ve Etik
Müzik Terapi ve Mevzuat
Müzik Terapide Sosyolojik Yaklaşımlar
Yoğun Bakım ve Müzik Terapi

Sempozyum Takvimi ve Yeri
Bildiri Özetlerinin Son Gönderimi 22 Nisan 2016
Kabul Edilen Özetlerin İlan Tarihi 30 Nisan 2016
Katılım Ücretlerinin Son Gönderim Tarihi 13 Mayıs 2016
Sempozyum Programı İlan Tarihi 16 Mayıs 2016
Sempozyum Tarihi 28-30 Mayıs 2016
Hilton Garden Inn KÜTAHYA / TURKEY
Tel: +90 (274) 229 55 55
Web: http://www.hilton.com.tr/tr/Hilton-Kutahya/

http://www.hisas.org.tr/index.php

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.