VII. Uluslararası Ekoloji ve Çevre Sorunları Sempozyumu

İnsanoğlunun içinde yaşadığı çevresine bakışı son dönemlerde farklı boyutlar kazanmıştır. Onun çevre ile olan ilişkilerinde toplumun tüm katmanlarında farklı sesler duyulmaya başlamıştır. Ancak müşterek olan tek husus, içinde yaşanılan doğayı koruma isteğinin yaygınlaşması ve buna yönelik bir davranış biçimi oluşturmak için gösterilen gayretlerin artmasıdır. Çünkü çevremizde yol açılan bozulmalar, bir yandan çevre krizinin doğmasına yol açarken, diğer taraftan gelecek kuşakların yaşama şansını da her geçen gün azaltıcı boyutlara ulaşmaktadır. Bunu engellemenin yolu ise çevremizde yaşamı paylaştığımız her bireyin kendisini bu konuda sorumlu addetmesi ile mümkün olabilir. Gerek evrensel, gerekse yerel boyuttaki düşünceler geçmişe bakılarak, geleceğin daha yapıcı ve olumlu şekillendirilmesinden geçmektedir. Çevre sorunlarına ilgi duyma, çözüm önerileri getirme, ekolojik görüş açısından sorunların çözümüne katkıda bulunma, çevre düzeninin hangi koşullarda bozulmuş olduğunun ve sonuçlarının irdelenmesi gerekir. Bu çerçevede daha yaşanabilir ve koruma öncelikli bir doğanın sonraki kuşaklara bırakılması şu anda yerküredeki tüm bireylerin en öncelikli görevi olmalıdır.

İklim değişimleri ve buna yol açan etmenlerle ilgili düşünce platformu oluşturmak için neler yapılmalıdır sorusuna yanıt aramak yaşamsal önem kazanmıştır. Bu konuda ekolojik düşünce ile ekonomik düşüncenin belli bir konsensüste buluşma zamanı gelmiş, hatta geçmektedir. Çevre kirliliği ile insan sağlığı arasındaki ilişki ve yapılması gerekenler iyice algılanmalıdır. Genetiği değiştirilen besinlerin yol açacağı genetik tahribat da bir ekolojik sorun olarak bizleri ilgilendirmeli ve bu konuda hepimizin önemli sorumluluklar taşıması gerektiği üzerinde durulmalı ve Genetiği Değiştirilmiş Organizmalardan (GDO) korunma yasal temele oturtulmalıdır. Hava, su ve toprak kirliliği ekolojik düşünce çerçevesinde gündeme oturtulup tartışılmalıdır. Yaşama paylaştığımız biyolojik zenginliklerimiz üzerinde durulmalı ve koruma yöntemleri ortaya konmalı, bu konuda yasal mevzuat tamamlanmalıdır. Alternatif enerji kaynaklarının en optimal bir biçimde kullanma yöntemleri geliştirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. Bu konuların çözümünde sadece kamu değil her bireye sorumluluk ve yükümlülükler düşmektedir. Bu anlamda tüm bu konularda sorun çözücü olarak sadece kamuyu ön plana alma davranışı terk edilmeli, haklı çevresel konularda, bireysel ve toplumsal tepkilerden kaçınılmamalıdır.

Yedincisi düzenlenen Uluslararası Ekoloji ve Çevre Sorunları Sempozyumu yukarıda belirtilenlere ilaveten, tüm ekolojik konuların tartışılıp, çözümlerin üretileceği bilimsel bir platform oluşturacak, yabancı ve yerli bilim insanları çevreye yönelik çalışmalarını ve çözüm önerilerini kamuoyu ile paylaşma olanağı bulacaktır.

Saygılarımızla…
Organizasyon komitesi

VII. Uluslararası Ekoloji ve Çevre Sorunları Sempozyumu, 18-21 Aralık 2013 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecektir.

Bu Bilimsel toplantıda Orman ve Su İşleri Bakanlığı; Akdeniz Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Hacettepe Üniversi’nin katkıları söz konusu olacaktır.

Sempozyum dili İngilizce olup, eş zamanlı olarak Türkçe’ye çeviri yapılacaktır.

Sempozyumda ele alınacak ana başlıklar:

bullet Çevre Eğitimi
bullet Çevre Hukuku ve Felsefesi
bullet Ekosistemlerdeki Kimyasal ve Fiziksel kirlenme ve alınacak önlemler;
bullet Turizm ve Çevre
bullet Alternatif ve Çevre Dostu Enerji
bullet Biyolojik Çeşitlilik
bullet Çevre ve Yerleşim
bullet Ekoloji ve Ekonomi İkilemi
bullet Enerji ve Çevre
bullet Sağlık, Beslenme, GDO ve Çevre
bullet Sanat ve Çevre
bullet Çevre ile ilgili diğer konular

Önemli son tarihler

Erken kayıt 15 Ekim 2013

Özet gönderilmesi 20 Eylül 2013
Özet kabulünün yazara bildirilmesi 10 Ekim 2013

Sempozyum sekreteri
Dr. Tamer Albayrak
Mehmet Akif Ersoy Universitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü, Burdur/Turkey
Phone: +90 248 213 30 34 Fax: +90 248 213 30 99
[email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin