VII. ULUSAL YAŞLILIK KONGRESİ

VII. ULUSAL YAŞLILIK KONGRESİ
“Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma”

23-25 MAYIS 2013
KARABÜK

DÜZENLEYEN:
Karabük Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

“VII. Ulusal Yaşlılık Kongresi” Karabük Üniversitesi, Karabük Belediyesi ve Yaşlı Sorunları Araştırma Derneği (YASAD) işbirliği ile 23-25 Mayıs 2013 tarihleri arasında Karabük Üniversitesi Kongre Merkezinde gerçekleştirilecektir.
Kongre kapsamında;

Bildiri sunumları (23-24 Mayıs 2013)
Özel sunumlar-Politikacılar ve Uygulayıcılar (23-24 Mayıs 2013)
Karabük bölgesini kapsayan kültürel gezi (25 Mayıs 2013) planlanmıştır.

KONGRENİN AMACI
Karabük Üniversitesi, Karabük Belediyesi ve Yaşlı Sorunları Araştırma Derneği (YASAD) işbirliği ile düzenlenen bu kongre ülkemizde yaşlılıkla ilgili konularda çalışan bilim insanı, yerel yönetimci, uzman ve uygulayıcıları bir araya getirme, yeni görüşleri tartışma ve yayma doğrultusunda bir ortam hazırlamayı amaçlamaktadır.

Yaşlı nüfusun dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızlı biçimde artması, yaşlıların sosyal, ekonomik, psikolojik ve fizyolojik sorunlarının gittikçe ağırlaşması, yaşlılık konusunun zaman yitirmeden ele alınmasını ve ulusal politikalar oluşturulmasını gerekli kılmaktadır. Bilim ve teknolojideki gelişmeler, kentleşmenin getirdiği değişimler yaşlılığın bir sorun olarak görülmesine yol açmış, aile kurumundaki ve toplumsal yapıdaki değişimlerden en çok etkilenen grup yaşlılar olmuştur. 2001’den bu yana iki yılda bir düzenlenen Ulusal Yaşlılık Kongreleri Ankara (2), Denizli, İzmir, Sivas ve Yozgat illerinde üniversite, yerel yönetim, STK ve YASAD işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.

AB’nin 2012’yi “Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Yılı” olarak ilan etmesi nedeniyle, Karabük Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenecek yedinci kongrenin ana teması “Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma” olarak belirlenmiştir. DSÖ, aktif yaşlanmayı, insanların yaşlandıkça yaşam kalitelerini iyileştirmek amacıyla bu kişilere yönelik sağlık, katılım ve güvenlik konusundaki fırsatların en üst düzeye çıkarılması süreci olarak tanımlamaktadır. Bu durum, insanlara yardıma ihtiyaç duyduklarında yeterli koruma, güvenlik ve bakım hizmetleri sunarken, yaşamlarını refah içerisinde sürdürmek için kendi potansiyellerini gerçekleştirme ve kendi ihtiyaç, istek ve yapabilirlikleri doğrultusunda topluma katılabilme olanağı tanımaktadır. Aktif yaşlanma kavramı, yaşlı insanların çalışmaya devam edebilmeleri, sağlıklı kalmaları, topluma katkıda bulunmayı sürdürmeleri için daha fazla fırsatın sunulmasını içermektedir. Yaşlının yalnızca fiziksel aktivitesini sürdürme yeteneği veya işgücüne katılmasını değil, sosyal, ekonomik, kültürel, manevi ve toplumsal olaylara katılmasını sürdürmesi anlamına da gelmektedir.

KONGRE KURULLARI

ONURSAL BAŞKAN
Prof.Dr. Burhanettin UYSAL Karabük Üniversitesi Rektörü
Prof.Dr. Velittin KALINKARA Yaşlı Sorunları Araştırma Derneği YK Başkanı

DÜZENLEME VE DANIŞMA KURULU
Yrd.Doç.Dr. Gülay GÜNAY Karabük Üniversitesi (Düzenleme ve Danışma Kurulu Bşk.)
Prof.Dr.Galip AKIN Ankara Üniversitesi
Prof.Dr. Güzin DEMİRKAN TÜREL Girne Amerikan Üniversitesi
Prof.Dr.-Ing.Şenel ERGİN Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof.Dr. Velittin KALINKARA Pamukkale Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.Gülüşan ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK Cumhuriyet Üniversitesi

KONGRE SEKRETERYASI
Yrd.Doç.Dr. Ahmet OĞUZ Karabük Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Hüseyin KARAMELİKLİ Karabük Üniversitesi
Araş.Gör. Metin ÖZKARAL Karabük Üniversitesi

BİLİM KURULU
Prof. Dr. Galip AKIN Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Doğan Yaşar AYHAN Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Müberra BABAOĞUL Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Aylin Görgün BARAN Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Ayla BAYIK Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Nazmi BİLİR Hacettepe Üniversitesi
Prof.Dr.Şule ÇİVİTÇİ Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. İzzet DUYAR İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. H. Nalan ELBAŞ Başkent Üniversitesi
Prof. Dr.-Ing.Şenel ERGİN Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Gönül İÇLİ Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Sibel KALAYCIOĞLU Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof.Dr. Velittin KALINKARA Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. F. Füsun TATLIDİL Ankara Üniversitesi
Prof.Dr.Yeşim Gökçe KUTSAL Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. A.Özfer ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Özlen ÖZGEN Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Metin Saip SÜRÜCÜOĞLU Ankara Üniversitesi
Prof. Dr.İsmail TUFAN Akdeniz Üniversitesi
Prof.Dr. Güzin DEMİRKAN TÜREL Girne Amerikan Üniversitesi
Prof. Dr. Reyhan UÇKU Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Tuba VURAL Gazi Üniversitesi
Doç.Dr.Fatma ARPACI Gazi Üniversitesi
Doç.Dr.Mustafa ARSLAN İnönü Üniversitesi
Doç. Dr. Dicle OĞUZ Ankara Üniversitesi
Doç.Dr.Arzu ŞENER Hacettepe Üniversitesi
Doç.Dr. Şeref KURT Karabük Üniversitesi
Prof.Dr. Selman KARAYILMAZ Bartın Üniversitesi
Yrd. Doç.Dr. Nuray TÜRKER Karabük Üniversitesi
Prof.Dr. Önder BARLI Atatürk Üniversitesi
Yrd. Doç.Dr. Hatem ÖCEL Karabük Üniversitesi
Prof. Doç.Dr. Sait AŞGIN Karabük Üniversitesi
Doç.Dr. Ahmet GÜRBÜZ Karabük Üniversitesi
Doç.Dr. Ömer SAY Karabük Üniversitesi
Yrd.Doç. Dr. Ahmet OĞUZ Karabük Üniversitesi
Yrd. Doç.Dr. Suzan YAMAN Karabük Üniversitesi
Yrd. Doç.Dr. Işıl Işık ANDSOY Karabük Üniversitesi
Yrd. Doç.Dr. Nazan KARAHAN Karabük Üniversitesi
Yrd. Doç.Dr. Demet BİÇKİ Karabük Üniversitesi
Yrd. Doç.Dr. Tarık ÖZMEN Karabük Üniversitesi
Yrd. Doç.Dr. Adem SAĞIR Karabük Üniversitesi
Yrd. Doç.Dr. Zeynep KURTULUŞ TOSUN Namık Kemal Üniversitesi
Doç. Dr. Hülya ÖZTOP Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Özgün BENER Hacettepe Üniversitesi
Öğr. Gör. Ayfer AYDINER BOYLU Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Ummuhan BAŞ ASLAN Pamukkale Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Emine ASLAN TELCİ Pamukkale Üniversitesi
Yrd. Doç.Dr. Demet BİÇKİ Karabük Üniversitesi

KONGRE KONULARI

Aktif Yaşlanma
Yaşlı Refahı
Günlük Yaşam Aktiviteleri
Mekan ve Huzurevi Tasarımı
Yaşlı Psikolojisi
Yaşlı-Çevre İlişkileri
Yerinde Yaşlanma
Yaşlılık ve Kent
Yaşlılık ve Beslenme
Yaşlılık ve Fiziksel Aktivite
Sosyal Hizmet Alanı
Ergonomi-Yeni Teknolojiler
Tüketim ve Pazar
Üçüncü Yaş Turizmi
Klinik Çalışmalar
Rehabilitasyon Hizmetleri
II.Basamak Sağlık Hizmetleri
Sosyal Dışlanma
Yaşlı İşgücü
Demografi
Yaşlılık Politikaları
Diğer Konular

Karabük Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü

Balıklarkayası Mevki 78050
KARABÜK
yaslilikkongresikarabuk.edu.tr

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin