VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi

VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi
YENİ TOPLUMSAL YAPILANMALAR: GEÇİŞLER, KESİŞMELER, SAPMALAR

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ-SOSYOLOJİ DERNEĞİ

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

KONGRE ANA TEMASI

XXI. Yüzyıl, özellikle XX. Yüzyılın son çeyreğinden devraldıklarıyla, başlangıcından itibaren bütün toplumları kapsayan bir değişim/dönüşüm sürecini tetiklemiş bulunmaktadır. Çeşitli iç ve dış dinamiklerin etkisinde, Türkiye dahil, hiçbir toplum yoktur ki, bir şekilde kendi toplum yapısını yeniden şekillendirme ihtiyacı duymasın. Ne var ki, bu ihtiyaçların zorladığı yapılanma süreçleri düz bir çizgide seyretmemekte; tam tersine, geçişler, kesişmeler ve sapmalar güzergâhında yol alabilmektedir.

VII. Sosyoloji Kongresi, bu anlayıştan hareketle, kongre ana temasını: YENİ TOPLUMSAL YAPILANMALAR: GEÇİŞLER, KESİŞMELER, SAPMALAR olarak belirlemiş ve oturum başlıklarını aynı perspektife oturtulacak şekilde düzenlemiştir.

Konferans, “Davetli Konuşmacı (Keynote Speaker)”lar, “Paneller” ve “oturumlar” olarak düzenlenmiştir.

Kongre düzenleyicileri olarak, bilim ve düşünce insanlarımızın geniş ölçekte katılım ve katkılarda bulunacakları inancını taşıyor ve 2-5 Ekim 2013 tarihlerinde Muğla’da buluşalım diyoruz.

DÜZENLEME KURULU

KONGRE ONURSAL BAŞKANI
Prof. Dr. Mansur HARMANDAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü

KONGRE ONUR KURULU
Prof.Dr. Mansur HARMANDAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü
Prof.Dr. Güven SAK
TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü
Prof.Dr. Faruk KOCACIK
Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü
Prof.Dr. Birsen GÖKÇE
Sosyoloji Derneği Onursal Başkanı
Prof. Dr. İhsan Sezal
Sosyoloji Derneği Başkanı
Prof. Dr. Pervin Çapan
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı

KONGRE DÜZENLEME KURULU BAŞKANI
Prof. Dr. Muammer Tuna
Muğla Sıtkı Koçman Ün. Ed.F. Sosyoloji Bölüm Bşk.

DÜZENLEME KURULU
Prof.Dr. Nilay ÇABUK KAYA
Sosyoloji Derneği Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Sibel KALAYCIOĞLU
Sosyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Doç. Dr. Halime ÜNAL
Muğla Sıtkı Koçman Ün. Ed.F. Sosyoloji Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Hasan ŞEN
Muğla Sıtkı Koçman Ün. Ed.F. Sosyoloji Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Ünal BOZYER
Muğla Sıtkı Koçman Ün. Ed.F. Sosyoloji Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Zafer DURDU
Muğla Sıtkı Koçman Ün. Ed.F. Sosyoloji Bölümü
Arş. Gör. Dr. Sergender SEZER
Muğla Sıtkı Koçman Ün. Ed.F. Sosyoloji Bölümü
Arş. Gör. Dr. Vefa Saygın ÖĞÜTLE
Muğla Sıtkı Koçman Ün. Ed.F. Sosyoloji Bölümü
Zeynep ÖNEN
Sosyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa KOÇANCI
Sosyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Arş.Gör. Feray ARTAR
Sosyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

BİLİM DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Abdullah KORKMAZ (İnönü Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Prof. Dr. Ali ÇAĞLAR (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Ali ERGUR (Galatasaray Üniversitesi)
Prof. Dr. Aykut TOROS (Yeditepe Üniversitesi
Prof. Dr. Aylin GÖRGÜN BARAN (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Ayşe DURAKBAŞA (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Ayşe SAKTANBER (ODTÜ)
Prof. Dr. Bahattin AKŞİT (Maltepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Belma AKŞİT (Maltepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Besim Fatih DELLALOĞLU (Sakarya Üniversitesi)
Prof. Dr. Beylü DİKEÇLİGİL (Kayseri Erciyes Üniversitesi)
Prof. Dr. Dilek CİNDOĞLU (Sosyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi)
Prof. Dr. Erol KAHVECİ (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
Prof. Dr. Feridun YILMAZ (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Güliz ERGİNSOY (Okan Üniversitesi)
Prof. Dr. İhsan SEZAL (Sosyoloji Derneği Başkanı)
Prof. Dr. İsmail COŞKUN (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. İsmail TUFAN (Akdeniz Üniversitesi)
Prof. Dr. Korkut TUNA (İstanbul Ticaret Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet MEDER (Pamukkale Üniversitesi)
Prof. Dr. Mesut YEĞEN (İstanbul Şehir Üniversitesi)
Prof. Dr. Muammer TUNA (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Prof. Dr. Nadir SUĞUR (Anadolu Üniversitesi)
Prof. Dr. Nilay ÇABUK KAYA (Sosyoloji Derneği Başkan Yardımcısı)
Prof. Dr. Nilüfer NARLI (Bahçeşehir Üniversitesi)
Prof. Dr. Niyazi USTA (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. Nurgün OKTİK (Maltepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Nurşen ADAK (Akdeniz Üniversitesi)
Prof. Dr. Önal SAYIN (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Ruhi KÖSE (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Prof. Dr. Rüstem ERKAN (Dicle Üniversitesi)
Prof. Dr. Sami ŞENER (Sakarya Üniversitesi)
Prof. Dr. Serap SUĞUR (Anadolu Üniversitesi)
Prof. Dr. Songül SALLAN GÜL (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Prof. Dr. Ümit TATLICAN (Adnan Menderes Üniversitesi)
Prof. Dr. Zafer CİRHİNOĞLU (Cumhuriyet Üniversitesi)
Doç. Dr. Ahmet Zeki ÜNAL (Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi)
Doç. Dr. Cengiz YILDIZ (Bingöl Üniversitesi)
Doç. Dr. Dilek HATTATOĞLU (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Doç. Dr. Ferhat KENTEL (İstanbul Şehir Üniversitesi)
Doç. Dr. Hayati BEŞİRLİ (Gazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Sibel KALAYCIOĞLU (Sosyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi)
Doç. Dr. Şeref ULUOCAK (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi)
Doç. Dr. Şinasi ÖZTÜRK (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Doç. Dr. Talip KARAKAYA (Dumlupınar Üniversitesi)
Doç. Dr. Yıldız AKPOLAT (Atatürk Üniversitesi)
Doç. Dr. Yücel CAN (Niğde Üniversitesi)
Doç. Dr. Zafer YENAL (Boğaziçi Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK (Bartın Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Ali Kemal ÖZCAN (Tunceli Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Bekir KOCADAŞ (Adıyaman Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Cem ERGUN (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Cengiz YANIKLAR (Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Coşkun TAŞTAN (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Gökçen ERTUĞRUL (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Hasan YAVUZER (Nevşehir Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Hatice Yaprak CİVELEK (İstanbul Arel Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. İbrahim KESKİN (Muş Alparslan Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Koşar HIZ (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Nur Banu Kavaklı BİRDAL (İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Savaş ÇAĞLAYAN (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Selin ÖNEN (Beykent Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Şenay LEYLA KUZU (Gaziantep Üniversitesi)

KONGRE YERİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi

KONGRE TARİHİ

02-05 Ekim 2013

ÖNEMLİ TARİHLER
Bildiri Özeti Gönderme İçin Son Tarih: 31 Mart 2013
Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanması: 31 Mayıs 2013
Kayıtların Başlaması: 01 Haziran 2013
Erken Kayıtların Sonu: 31 Temmuz 2013
Bildiri Tam Metinlerinin Gönderileceği Son Tarih: 31 Temmuz 2013
Kayıtların Sonu: 31 Ağustos 2013

ÖDÜLLER
Kongre, katılımcılar için iki adet ödül belirlemiş bulunmaktadır. Bu konuda ayrıntılı bilgi ikinci duyuruda belirtilecektir.

ANA TEMALAR

Siyasal Dönüşümler,
Küreselleşme,
Çevre,
Tüketim,
Toplumsal Cinsiyet,
Dinsel gruplar,
Dezavantajlı gruplar,
Turizm,
Çocuk Çalışmaları,
Aile çalışmaları,
Kent ve Kentleşme,
Mekan/Kentsel Dönüşüm,
Göç, Yeni Uluslararası Göçler,
Toplumsal Riskler,
Sosyal Politika,
Eşitsizlikler,
Toplumsal Değişme,
Demokrasi,
Sosyal Haklar,
Suç, Hukuk,
Toplumsal Düzen,
Sürdürülebilirlik,
Yoksulluk,
Yeni Toplumsal Hareketler,
Sivil Toplum,
Bilgi/Bilişim/Teknoloji,
Kitle İletişim,
İnternet ve Sosyal Medya,
Gündelik Hayat,
Çalışma Hayatı,
Sağlık,
Örgüt/lenme,
Toplumsal Bütünleşme/Ayrışma,
Yaşlılık,
Sosyoloji Öğrenimi,
Ahlak/Etik Sorunları,
Yerlilik/Modernlik/Evrensellik,
Güç İlişkileri
Toplumlararası Bütünleşmeler (AB v.b.),
Ekonomi,
Finans,
Siyaset,
Birey/Toplum ikilemi.

İLETİŞİM

KONGRE SEKRETERYASI

Yrd. Doç. Dr. Hasan ŞEN
Muğla Sıtkı Koçman Ün. Ed.F. Sosyoloji Bölümü
Arş. Gör. Feray ARTAR
Sosyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Türkan FIRINCI
Sosyoloji Derneği
Dr. Günnur ERTONG
Sosyoloji Derneği
Arş. Gör. Çağlar ÖZBEK
Muğla Sıtkı Koçman Ün. Ed.F. Sosyoloji Bölümü
Arş. Gör. Gaye Gökalp YILMAZ
Muğla Sıtkı Koçman Ün. Ed.F. Sosyoloji Bölümü
Arş. Gör. Ezgi BURGAN
Muğla Sıtkı Koçman Ün. Ed.F. Sosyoloji Bölümü
Arş. Gör. Demet BOLAT
Muğla Sıtkı Koçman Ün. Ed.F. Sosyoloji Bölümü
Arş. Gör. Oğuz Özgür KARADENİZ
Muğla Sıtkı Koçman Ün. Ed.F. Sosyoloji Bölümü
Arş. Gör. Ebru Açık TURĞUTER
Muğla Sıtkı Koçman Ün. Ed.F. Sosyoloji Bölümü
Arş. Gör. Sercan KIYAK
Muğla Sıtkı Koçman Ün. Ed.F. Sosyoloji Bölümü
Arş. Gör. Deniz Ali GÜR
Muğla Sıtkı Koçman Ün. Ed.F. Sosyoloji Bölümü

Tel : 0 252 211 31 67
Tel : 0 252 211 16 09
Tel : 0 252 211 16 19
Tel : 0 252 211 16 10
Tel : 0 252 211 16 20
Tel : 0 252 211 14 10

E mail : [email protected]

Bildiri ve özetler, [email protected] adresine gönderilmelidir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin