VII. Ortaöğretim Matematik Yarışması

ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ARASI MATEMATİK YARIŞMASI

Atılım Üniversitesi Matematik Bölümü ve Arf Matematik Kulübü 2015-2016 eğitim-öğretim yılında düzenleyeceği orta öğretim kurumları arasındaki VII. Matematik Yarışması Eleme’si 24 Şubat 2016 tarinhinde saat 10:30 ’da ve Final’i 2 Mart 2016 tarihlerinde saat 10:30’da yapılacaktır. Yarışmaya Ankara il sınırları içinde bulunan tüm ortaöğretim kurumları katılabilir.

1. Yarışmanın Amacı
Orta öğretim kurumları öğrencilerine matematik sevgisinin aşılanması, matematiğin eğlenceli dünyasından örnekler gösterilmesi, öğrencilerin bilgilerini değerlendirmeye katkı sağlanması ve özgüvenlerinin artırılması, öğrencilere üniversite ortamının tanıtılması, okullar arasında yarışma sebebiyle sosyal bir ortam oluşturulması ve Atılım Üniversitesi ile öğrenciler ve okullar arasında bir köprü kurulmasıdır.

2. Yarışma İçeriği
Yarışmada sorulacak sorular Matematik, Geometri ve Analitik Geometri derslerinden Milli Eğitim Bakanlığı’nca belirlenen 9., 10. ve 11. sınıfların konularının kapsamında olacaktır.

3. Yarışma Takımları
Okullar yarışmaya, kayıtlı öğrencilerinden oluşan 3’er kişilik takımlarla katılacaktır. Final yarışmasına okulların kendi öğrencilerinden izleyici olarak (40 öğrencilik) bir grup oluşturup, yarışma salonuna getirmeleri beklenmektedir.

4. Başvuru
Başvurular, açıklanan tarihler arasında adresinde bulunan online başvuru formunun doldurularak yapılır.

5. Yarışma İşleyişi
Yarışma Eleme ve Final olmak üzere iki aşamadan oluşur. Eleme’de okullar aynı/ayrı salon(lar)da aynı anda yarışır. Bu aşamada okullara 10 soru sorulur ve 60 dakika içinde bu soruların detaylı çözümlerini kendilerine verilen yanıt kağıtlarına yazmaları istenir. Eleme sınav sonuçlarının jüri tarafından değerlendirilmesinden sonra ilk sekiz(8) sırayı alan okullar bir hafta içinde ilan edilir ve bu okullar Final yarışmasına katılmaya hak kazanır. Final yarışması jüri ve izleyicilerin bulunduğu bir salonda yapılır. Final yarışmasında her soru sırasıyla takımlara sorulur ve puanlama yapıldıktan sonra diğer soruya geçilir.

6. Yarışma Sonrası ve Ödüller
Yarışmaya katılan tüm öğrencilere ve tüm okullara hediyeler ve finaldeki yarışmacılara madalya, katılım belgesi ile derecelerine göre ödüller, ayrıca okullara da plaket verilecektir.

ATILIM ÜNİVERSİTESİ
ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ARASI
VII. MATEMATİK YARIŞMASI
YARIŞMA YÖNERGESİ

Genel Kurallar
Atılım Üniversitesi, Matematik Bölümü ve ARF Matematik Topluluğu tarafından düzenlenen Ortaöğretim Kurumları Arası MATEMATİK YARIŞMASI’na Ankara il sınırları içinde bulunan tüm ortaöğretim kurumları katılabilir.
Yarışmaya okullar üç öğrenci ile katılabilirler. Okulları temsilen bir danışman öğretmen (Matematik öğretmeni) yarışma ekibine eşlik eder.

Yarışma ekibini oluşturan öğrencilerin ve danışman öğretmenin isimleri başvuru formunda belirtilir.
Bir öğrenci Matematik, Fizik ve Kimya yarışmalarından yalnızca bir tanesinin ekibinde yer alabilir. Örneğin, Matematik yarışması ekibinde yer alan bir öğrenci Kimya ya da Fizik yarışmasına katılamaz.
Başvurular ilan edilecek tarihler arasında, yarışma internet sitesinde ) yer alacak başvuru formunun doldurulması yoluyla yapılır.
Yarışma eleme ve final olmak üzere iki aşamadan oluşur. Eleme sınavı sonucunda ilk sekiz sırayı alan okullar finalde yarışmaya hak kazanır.
Final sınavı sonucunda dereceye giren okulların öğrencilerine ve danışman öğretmenlerine ödüller verilir.
Yarışma hakkındaki tüm duyurular yarışmanın internet sayfasında ) ve Atılım Üniversitesi ana internet sayfasında (http://atilim.edu.tr/yarisma) ilan edilecektir.

I. Aşama: Eleme
Tarih: 24 Şubat 2016 Çarşamba saat 10:30
Bu aşamada soru sayısı 10, cevaplama süresi 60 dakikadır.
Bütün okullar kendilerine aynı anda verilen soruları detaylı yazılı, tek bir cevap olarak cevaplar ve o soruya ait cevap kağıdına yazar.
Sınav sonunda sınav görevlileri bütün takımların cevap kağıtlarını toplar.
Cevaplar 3 gün içinde jüri tarafından değerlendirir ve ilk sekiz (8) sırayı alan okullar Matematik yarışmasının ve Atılım Üniversitesi Matematik Bölümü’nün http://math.atilim.edu.tr internet adreslerinde ilan edilir.
Eleme aşaması sonunda ilk sekiz (8) sırayı alan okullar finalde yarışmaya hak kazanır.

II. Aşama: Final
Tarih: 2 Mart 2016 Çarşamba saat 10:30
Her okul üzerinde okul isminin bulunduğu masada oturur.
Soruları, yarışmacılar masalardaki ekranlarda, izleyiciler de perdede görebilecektir.
Yanıtlama süresinin bitimine 10 sn kala sistem sesli uyarı verecektir.
Yarışmacıların yanıtlarını süre bitmeden önce o soru için hazırlanmış olan yanıt kağıdına yazmaları gerekmektedir.
Süre bitiminde yanıtlar jürinin görebileceği şekilde kaldırılacak ve sunucuların açıklamalarıyla yüksek sesle okunacaktır. Yanıtın olmadığı durumlarda bile boş yanıt kağıtları jürinin görebileceği şekilde kaldırılarak “yanıt yok” denmesi gerekmektedir.

Soruların puanlamaları o soruya doğru yanıt veren takımların sayısına göre değişiklik gösterecektir. Buna göre; Her bir sorunun puanı p, o soruya doğru yanıt veren ekiplerin sayısı n (n>0) olmak üzere, p=18-n şeklinde hesaplanır.
Takımlar arasında puan eşitliği nedeniyle sıralama yapılamaması durumunda; eşit puanlara sahip takımlara, eşitlik bozulana kadar 5 soru ile sınırlı olmak üzere yedek sorular sorulacaktır. 5 yedek soru sonunda da eşitliğin bozulmaması durumunda; takımların eleme sınavlarında aldığı puanlar dikkate alınacaktır.
Final yarışması canlı olarak adresinden yayınlanır.