Video Analiz Destekli Yansıtıcı Düşünme Uygulamaları ile Fen Bilgisi Öğretmenlerin Profesyonel Gelişimi

Video Analiz Destekli Yansıtıcı Düşünme Uygulamaları ile Fen Bilgisi Öğretmenlerin Profesyonel Gelişimi

Ankara

Projenin Amacı
Bu projenin amacı, 5-7. sınıf fen bilimleri dersi öğretim programlarındaki konu-kazanımlarla ilişkilendirilen okul dışı öğrenme ortamlarında planlanan etkinliklerin öğrencilerin fen, teknoloji, toplum çevre konularına ilişkin görüşleri, fen dersine yönelik kaygıları ve ayrıca bilimsel süreç becerileri üzerindeki etkisini incelemektir.

Hedef Kitle
Projenin hedef kitlesini, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer alan 3 ilin – Artvin, Rize, Trabzon – Yatılı Bölge Ortaokullarının 7. Sınıfını tamamlayan toplam 30 öğrenci oluşturmaktadır. Proje bir etkinlik döneminde (28 Temmuz- 04 Ağustos 2017) 30 kişilik öğrenci grubuyla yürütülecektir. https://mebbis.meb.gov.tr/KurumListesi.aspx sayfası üzerinden yapılan incelemede hedeflenen üç ildeki 7 Yatılı Bölge Ortaokulundan Rize’ye ulaşımın kısmen kolay olduğu 5’i (Borçka Camili ve Kılıçkaya Şehit Albay Cevat Erten Yatılı Bölge Ortaokulları hariç) çalışmaya dahil edilecektir. Bu yolla, hem projenin yaygın etkisinin arttırılması, hem de farklı yerleşim birimlerindeki okullarda öğrenim gören öğrencilere projeye katılımla ilgili fırsat eşitliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.

 

Proje Yürütücüsü
Elanur Yılmaz, Doktor Adayı

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.